Globuskänsla: att känna en klump i halsen

Globuskänsla: att känna en klump i halsen

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2019

Globuskänsla är en av de huvudsakliga symptomen vid ångeststörningar. De flesta som har ångest beskriver en form av kvävningskänsla. Det är bara det att det är en känsla, inget verkligt fysiskt tillstånd. Folk i det här tillståndet löper aldrig någon reell risk att kvävas.

Din hals känns trång. Det känns som om det är någonting som sitter fast där. Det är svårt att svälja och ju mer du försöker desto värre blir det. Det känns som om halsen stänger igen. Du försöker hålla dig lugn, men känslan kvarstår. Slutligen får ångesten övertaget och du börjar gråta. Vad du upplever kallas globuskänsla.

Globuskänsla är även känt som globus hystericus. Det känns som om du har en klump i halsen. I boken Globus pharyngeus: an update for general practice, beskriver författarna hur det här symptomet oftast relateras till psykologiska tillstånd, som ångest. Individer med globuskänsla upplever det alltid som om deras hals kommer att tjockna igen och att de inte ska kunna andas. Även om känslan är verklig kommer den aldrig att hindra dig från att andas.

Varför får folk globuskänsla?

Globuskänsla är en av huvuddragen i tillstånd som ångeststörningar. De flesta med ångest beskriver en kvävningskänsla. Det är dock just det, en känsla. Folk med globuskänsla är aldrig i någon verklig fara. De kanske tror att de har svårt att svälja men de kan dricka ett glass vatten utan problem.

Vad som händer när det blir värre är att du tror att du faktiskt kan sluta andas. I det fallet blir kvävningen mer intensiv och du kanske börjar få panik. Det innebär dock inte att bara för att du är medveten om detta så  kommer känslan att försvinna. Olyckligtvis fungerar det inte så.

Även om du upplever globuskänslan mer än en gång och du vet att inget kommer att hända så känns det fortfarande hemskt. Folk börjar ofta gråta om symptomet kvarstår i mer än 10 till 15 minuter. Om detta är något som händer regelbundet bör du söka professionell hjälp. Någonting i ditt liv får dig att vara ångestfylld utan att du adresserat det.

“Rädsla skärper sinnena medan ångest paralyserar dem.”

-Kurt Goldstein-

Karaktärsdrag för globuskänslan

Du har förmodligen bättre grepp om vad globuskänsla är och innebär och hur den relaterar till ångest. Det här problemet har dock vissa karaktärsdrag som vi bör nämna.

  • Det händer när du känner dig lugn. Globuskänsla kommer inte i ögonblick av intensiv ångest eller spänning. Istället inträffar den när allt är lugnt. Detta beror på att allting som får dig att känna ångest byggs upp. Detta gör det svårare att identifiera problemet.
  • Känslan gör det svårt att prata. Även om du inte kommer att kvävas så skapas den här känslan en spänning i halsen. Den här känslan gör det svårt att prata, precis som när du har ont i halsen.
globuskänsla vid ångest

Ignorera ångestsymptom

Om du någonsin lidit av globuskänsla har du förmodligen hamnat på akuten. Vad som oftast inträffar där är att de undersöker dig och talar om för dig att det inte finns någonting som blockerar din hals. De säger i grund och botten till dig att det inte är något fel på dig. De kanske ger dig ett piller och skickar hem dig. Men det löser ingenting.

Att ignorera dina ångestsymptom kan få allvarliga konsekvenser. En är att du inte får reda på vad det egentligen är som orsakar den. Ångest är en varning som säger till dig att stanna upp och märka att något är fel. Men om du ignorerar det kommer det inte att försvinna. Faktum är att det istället har motsatt effekt. Om du ignorerar det kommer det bara att hitta andra vägar att visa att något är fel.

Globuskänslan kan vara det första tecknet på att din ångest försöker säga dig något. Om du inte lyssnar kan det utvecklas till depersonalisation, somatisering, täthet i bröstet eller ansiktsförlamning (Bells pares), bland annat.

Det bästa är att söka professionell hjälp så att du kan adressera din ångest och lista ut vad det är som orsakar den. Trots allt kan globuskänslan slå till närsomhelst. Du kommer inte att få någon varning innan den slår till. Du kommer inte att ha tid att förbereda dig. Det inträffar på det sättet för att få dig att förstå att det är någonting som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Detta kanske intresserar dig
Neuroticism och dess koppling till depression & ångest
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Neuroticism och dess koppling till depression & ångest

Neuroticism är ett personlighetsdrag som kan leda till att psykologiska tillstånd som depression och ångest förvärras. Lär dig varför i denna artik...  • Álvarez, A. A., Martínez Lemus, H., & Núñez Orozco, L. (2005). Manifestaciones pseudoneurológicas de los trastornos somatomorfos. Revista Mexicana de Neurociencia6(6), 480-487.
  • Finkenbine, R., & Miele, V. J. (2004). Globus hystericus: a brief review. General hospital psychiatry26(1), 78-82.