Goblin Mode: Årets ord i Oxford English Dictionary 2022

Är du trött på att försöka anpassa dig till sociala normer? Trött på att arbeta med mål som inte tar dig någonstans? Om så är fallet, upplever du förmodligen ett nytt fenomen som har identifierats och utsetts till årets ord i Oxford English Dictionary 2022.
Goblin Mode: Årets ord i Oxford English Dictionary 2022
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 09 november, 2023

Hur har du känt dig den senaste tiden? Har du märkt att du går från känslor av frustration till utmattning? Har du ibland en nästan obotlig önskan att skrika, fly från allt och bryta mot reglerna? Om det här beskriver hur du känner just nu, kan vi meddela dig att du inte är den enda. Det finns till och med ett nyord som beskriver denna upplevelse – goblin mode (på svenska fritt översatt “trolläge”).

Varje december tillkännager Oxford English Dictionary årets mest populära ord. Dessa ord brukar vara kopplade till nya trender i dagens samhälle. År 2022 lät denna institution allmänheten välja ordet.

Termen goblin mode valdes av 93 procent av de som röstade. Det väckte känslor av överraskning och till och med förvirring hos många. Varför valdes denna term? Vad var så speciellt med den? Faktum är att det inte ens är en ny term. Begreppet dök upp första gången på Twitter 2009. Det var dock 2022, när vi kom ur pandemin, som det införlivades i det kollektiva omedvetna.

Vi ska förklara vad det betyder. Du kanske till och med upptäcker att det definierar dig just nu.

Goblin mode beskriver vårt nuvarande tillstånd av mental hälsa. Många av oss upplever känslor av ångest, överbelastning, apati och stress.

Man i goblim mode
Ibland känner vi oss överväldigade av våra sociala förväntningar.

Goblin mode: en term som beskriver hur du känner

Utan tvekan förändrade pandemin allas liv. Under dessa två år när vi levde med restriktioner, kanske du minns att du knappt ens såg dig i spegeln för att notera ditt uttryck eller hur du såg ut? Om så är fallet kommer det att ha påverkat din mentala hälsa.

Goblin mode beskriver ett komplext sinnestillstånd. Det kombinerar utmattning med en känsla av ångest och njutning tillsammans med önskan att fly från allt. Det är faktiskt precis som om du har blivit en goblin. Du uppvisar hedonistiska beteenden men kan samtidigt inte undgå känslor av stress, överbelastning och nedstämdhet.

Om du tar en titt på TikTok-videorna taggade med denna term, finner du en utmärkt grafisk beskrivning av goblin mode. Du kommer att se många unga människor dansa som om ingen tittade på. Dessutom finns det ingen brist på människor som knappt vill ta sig ur sängen, eller som sitter i konstiga ställningar. Det finns också gott om människor som äter skräpmat som om det inte fanns någon morgondag.

Men bakom denna term ligger ett mörkt och farligt element relaterat till mental hälsa. Det här trollet är faktiskt inte alltid snällt eller roligt och om du låter honom ta kontrollen kommer du att se hur illvillig han kan vara.

Medan leprechauner ger oss magi, goda omen och glädje, är troll fula och groteska varelser som ofta är busiga och ibland illvilliga.

Som goblins vill vi befria oss från sociala normer

The Oxford English Dictionary definierar termen goblin mode som “en typ av beteende som är oförlåtligt överseende, förslappat, slarvigt eller girigt, vanligtvis på ett sätt som avvisar sociala normer och förväntningar”. Denna definition beskriver en realitet som många människor just nu upplever som ett resultat av allt som har hänt under de senaste åren.

Pandemi, osäkerhet, ekonomiska och moraliska kriser… Det finns en inneboende trötthet hos en stor del av befolkningen. Det är den sort som kommer från frustrationen över att inte kunna uppnå våra väsentliga mål. Det handlar också om en sorts uppfattning förknippad med en konstgjordhet som kommer från sociala medier.

Under lång tid har vi varit förankrade i omöjliga skönhetskanoner och motstridiga idéer om framgång. Men pandemiåren fick oss att omformulera vår uppfattning om de förhållanden som tills för inte så länge sedan förslavade oss. Faktum är att goblin mode inbjuder oss att avvisa falska och ohållbara livsstilar och välja hälsosammare.

Det är den positiva sidan av ordet.

Den mindre angenäma sidan av goblin mode

På minussidan visar sig goblin mode som ett slags försummelse hos vissa. Det betyder att sättet på vilket de tar ansvar för sina liv är baserat på apati och letargi. Det är ett tillstånd där ingenting tycks spela någon roll och gradvis börjar de drabbade falla ner i ångest eller depression. Experter varnar för att den här typen av goblin mode återspeglar det mentala tillståndet hos en del av befolkningen.

Vi kan inte förneka att psykiska problem till följd av pandemin har förvärrats, som beskrivs i en studie utförd av Zaragoza universitet i Spanien och University of New South Wales i Australien. Detta kan göra att våra inre goblins blir illvilliga utan att vi inser det.

Så här brukar din inre goblin manifestera sig:

  • Den övertygar dig om att det är bättre att stanna i sängen och undvika sociala kontakter.
  • Den säger åt dig att gå och lägga dig och gå upp i samma kläder. Gradvis gör det att du tappar lusten att ens bry dig.
  • Den säger åt dig att sluta ta hand om din kost och istället äta det första du hittar i kylen. Om det är skräpmat, ännu bättre.
  • Den övertygar dig om att många av de mål du tidigare satt upp för dig själv inte längre är viktiga. Därför låter du dig ryckas med av apati och ett irriterat humör, av det protesterande trollet som helt enkelt inte bryr sig.

“Jag lärde mig en ny fras idag: att bli goblin. Jag tänker använda den varje gång den passar.”

-Stephen King på Twitter den 6 december 2022-

Nöjd kvinna i goblin mode
Ibland tvingas vi förändra oss och skaffa oss nya vanor i stressiga situationer. Goblin mode får oss att sänka våra förväntningar och bli mindre idealiserande.

Omfamna din goblin på ett hälsosamt sätt och den kommer att bli en vän

Vi lever i vad många definierar som en permakris. Med andra ord är vi fångade i ett skikt där den ena krisen avlöser den andra. Många av oss har valt att aktivera goblin mode som en slags hanteringsmekanism i detta komplexa sammanhang. Men när det kommer till att omfamna din inre goblin, bör du försöka göra det på hälsosammast möjliga sätt.

Bli inte ett offer för försummelse, förhalning och apati. Det kommer bara att förvandla allt till rost och stänga dina fönster mot världen. Det är bättre att du anammar den busiga sidan av trollet och inte längre följer andras förväntningar. Gå din egen väg. Var lite stygg och säg nej till idealisering, till behovet av att alltid visa din bästa version genom sofistikerade filter.

Välj äktheten av att visa dig själv som du verkligen är. Acceptera verkligheten utan behovet att försköna den. Du har redan gått igenom tillräckligt mycket och behöver inte fortsätta i “Disney mode”. Goblin mode kan vara mycket mer lämpligt, så länge du använder det förnuftigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Santabárbara J, Lasheras I, Lipnicki DM, Bueno-Notivol J, Pérez-Moreno M, López-Antón R, De la Cámara C, Lobo A, Gracia-García P. Prevalence of anxiety in the COVID-19 pandemic: An updated meta-analysis of community-based studies. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021 Jul 13;109:110207. doi: 10.1016/j.pnpbp.2020.110207. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33338558; PMCID: PMC7834650.
  • Zhang Y, Janda KM, Ranjit N, Salvo D, Nielsen A, van den Berg A. Change in Depression and Its Determinants during the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Examination among Racially/Ethnically Diverse US Adults. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 21;19(3):1194. doi: 10.3390/ijerph19031194. PMID: 35162214; PMCID: PMC8835174.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.