Goda vänner är träden som skyddar dig från stormarna

Påverkar dina vänner din hälsa? I vilken utsträckning påverkar de ditt välbefinnande? Återigen banar folklig visdom väg för vetenskaplig kunskap när det kommer till att besvara dessa frågor.
Goda vänner är träden som skyddar dig från stormarna
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 november, 2023

Det sägs att de som har goda vänner och upprätthåller sunda relationer i största allmänhet åtnjuter större välbefinnande. I decennier har forskarna varit intresserade av att veta hur mycket sanning det ligger i detta uttalande. Idag kan vi säga att vetenskapen har samlat tillräckligt med bevis för att betrakta det som ett faktum.

Faktum är att det finns en mängd studier som undersöker fördelarna med att ha kvalitativa vänskaper. I den här artikeln kommer vi att sammanställa några av de mest intressanta fynden som visar att en bra vänkrets är fördelaktigt för din fysiska och mentala hälsa, och till och med ditt arbetsliv.

Vänner som ler och kramas

Goda vänner är träden som skyddar dig från stormarna

Alla träd är inte likadana. Vissa lever längre, vissa ger mer syre, medan andra ger mer motståndskraftiga material eller godare frukter. Samma sak händer med människor och därmed vänner. Vilket stöd de kan ge dig beror på deras karaktärsdrag och hur de relaterar till och beter sig med dig.

Enligt experten Shasta Nelson finns det tre drag som definierar goda vänner:

  • Sårbarhet. Att vara ärlig och kritisk till sina egna misstag, skapar en miljö där du som deras vän kan öppna dig och visa dig som du verkligen är.
  • Varaktighet. Goda vänner kan vara många saker, men framförallt är de personer som alltid finns där. Faktum är att goda vänner kommer att finnas där närhelst du behöver dem oavsett hur lång tid som går.
  • Positivitet. Goda vänner är där för att dra upp dig när du faller eller få dig att skratta när du har en dålig dag. De stöttar dig och uppmuntrar dig i allt du bestämmer dig för att göra. De bidrar faktiskt med bra och genuina element till ditt liv.

Med detta perfekta recept skulle det utan tvekan vara en av de största källorna till hälsa och lycka att omge sig med kvalitetsmänniskor. Men är det verkligen så? I vilken utsträckning påverkar människorna omkring dig ditt liv och ditt innersta välbefinnande?

Vad vetenskapen säger

Vetenskapen har bekräftat att kvalitetsrelationer har stor inverkan på ditt liv på olika nivåer. Här är några av de mest intressanta fynden på området.

Kvalitet är viktigare än kvantitet

Många tror att det att ha ett stort antal vänner är synonymt med personlig och social framgång. Men i verkligheten har människor i genomsnitt mellan tre och fem nära vänner, en bredare krets på cirka 10-15 och ett nätverk på cirka 100-150 bekanta. Betyder detta att majoriteten av befolkningen är misslyckad eller missnöjd?

Faktum är att ingenting kunde vara längre från sanningen. Vetenskapen har visat att kvaliteten på en personlig relation är kopplad till ökat välbefinnande. Det har till och med kopplats till bättre fysisk hälsa. Mer specifikt till lägre blodtryck, lägre BMI och lägre risk för diabetes. Kort sagt, god vänskap är lika viktigt som kost och fysisk träning.

När det gäller kvantitet är det hur ofta du interagerar med dina pålitliga vänner som verkligen påverkar din hälsa. Faktum är att en studie har funnit att ju fler sociala interaktioner vi har, desto mindre depressiva känslor lider vi av.

Goda vänner ger dig hälsosammare vanor

Att ha sunda vänskaper gynnar din hälsa eftersom du, utan att riktigt inse det, tenderar att anta vanorna hos din omgivning. Detta kan vara lättare att förstå från motsatt synvinkel. När din krets består av personer med mer depressiva eller negativa tankar eller till och med missbruksproblematik, är det mer sannolikt att du också lägger dig till med detta.

Dessutom har vissa studier funnit att vänner hjälper oss att motstå frestelser och att detta är något som vi omedvetet letar efter hos dem. Om du till exempel har en låg nivå av självkontroll, kommer du att vända dig till människor runt omkring dig som har större beslutsamhet och viljestyrka. Följaktligen kommer du att ha personer med resurser att nå ut till när du behöver lite extra hjälp eller stöd.

Pengar köper dig inte lycka, vänskap gör det

Vetenskapen har bekräftat att god vänskap är nummer ett på listan över vad som ger oss lycka. Inte pengar, inte berömmelse och inte skönhet. Detta bekräftades i en longitudinell studie som påbörjades 1939 och genomfördes i 80 år. Av denna anledning är det en av de viktigaste studierna som har genomförts om lycka under hela livet.

Dess fynd var förvånansvärt enkla. Den enda faktorn som var relaterad till graden av lycka hos de mer än 500 deltagarna var kvaliteten på deras personliga relationer. Faktum är att nära vänskap, familjeband och kärleksförhållanden vida överträffade socioekonomisk status, skönhet, intelligens, berömmelse och förmögenhet.

Goda vänner bidrar till mer motivation och bättre prestation

Som vi var inne på tidigare har vetenskapen också bevisat att goda vänskaper påverkar arbete och akademiska prestationer. I en studie gjord med universitetsstudenter fann man att de som interagerat med klasskamrater med bättre betyg också såg sina egna prestationer förbättras.

Samma sak kan hända om du har bra kollegor. Forskare från University of Hong Kong fann att de som hade goda vänner på jobbet ansträngde sig mer och uppnådde bättre resultat. Dessutom kunde de ta ett större ansvar.

Två kvinnliga arbetskamrater som pratar om att ge och ta emot råd

Tips för att stärka din vänskap

Dessa är några av de viktigaste fynden på detta område som visar att det förbättrar ditt välbefinnande att ha goda vänner omkring dig. Så vad kan du göra för att stärka dina relationer?

  • Om du behöver nya vänner, gå ur din komfortzon. Gå med i idrottslag, leta efter grupper med liknande hobbyer eller be bekanta att presentera dig för sina vänner.
  • Hitta gemensamma intressen. Att prata och hitta gemensamma nämnare är viktigt om du vill slå vakt om det som förenar er. Visa nyfikenhet och intresse för dina vänners bekymmer. Detta kommer att skapa förtroende och få er att komma varandra närmare.
  • Vårda dina vänskapsband dagligen och agera på ett ömsesidigt sätt. Vänskap odlas gradvis av båda parter, så glöm inte att tänka på dina vänner och att ge lika mycket som du tar emot.

Var trädet som erbjuder skydd åt dina vänner, precis som de gör för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bruine de Bruin, W., Parker, A. M., & Strough, J. (2020). Age differences in reported social networks and well-being. Psychology and Aging, 35(2), 159–168. https://doi.org/10.1037/pag0000415
  • Shea, C. T., Davisson, E. K., & Fitzsimons, G. M. (2013). Riding Other People’s Coattails: Individuals With Low Self-Control Value Self-Control in Other People. Psychological Science24(6), 1031–1036. https://doi.org/10.1177/0956797612464890
  • Dokuka S., Valeeva D., Yudkevich M. (2015) Koevolyutsiya sotsial’nykh setey i akademicheskikh dostizheniy studentov [Co-Evolution of Social Networks and Student Performance]. Voprosy obrazovaniya / Educational Studies Moscow, 3, 44-65. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2015-3-44-65
  • Park, S. (2019).Socializing at Work: Evidence from a Field Experiment with Manufacturing Workers.American Economic Journal: Applied Economics, 11(3), 424-55. https://doi.org/10.1257/app.20160650

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.