Grundstenar för lycka enligt Carl Jung

Enligt Carl Jung så måste man se inom sig själv för att kunna vara lycklig. Läs vidare för att upptäcka hans fem grundstenar för lycka!
Grundstenar för lycka enligt Carl Jung
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Carl Jungs grundstenar för lycka stämmer fortfarande efter alla dessa år.

Denne schweiziske psykiatriker och fadern till den analytiska psykologin var mycket mer än bara en man som gav oss koncept som arketyper och det kollektiva omedvetna.

Jung var en expert gällande den komplexa alkemin hos mänskliga känslor, bilder, behov och vägen till lycka.

“Vi är roten till all kommande ondska,” sade han en gång under en intervju i mitten av kalla kriget. Han sade också: “Jag är inte vad som hände mig, jag är vad jag valde att bli”.

Han visste att människan kan göra avskyvärda saker, men även att människan kan göra fantastiska saker. Enligt honom så kan du bara nå framsteg genom individuella val.

Det där intressanta konceptet har också en stark relation med Jungs koncept rörande lyckan. För honom var det en process där man blev mentalt fri.

Du hade levt utan rädsla eller ångest och blivit en fullständig person utan något i skuggorna. Ditt omedvetna hade stigit till ytan och du hade haft en tydlig uppfattning om dina mål.

Denna tanke var utan tvekan grundstenen hos fadern till den spirituella psykologins tänkande. Han gav också en enkel lista på de saker som han kände kunde göra en person lycklig.

Han gjorde detta med ett antal intervjuer som han inkluderade i sin bok C.G. Jung Talar (1987).

“Livets privilegium är att bli den som du verkligen är.”
-Carl Gustav Jung-

Foto på Carl Jung.

Grundstenar för lycka enligt Carl Jung

Det finns många listor rörande hur man kan uppnå lycka. Många av dem hamnar i en positivitetsfälla som faktiskt inte går så värst djup. De är inte realistiska och de ger inte någon konkret hjälp.

Carl Jungs grundstenar för lycka kan verka ganska så enkla, men det finns en sak som gör dem annorlunda.

Den analytiska psykologins fader sade att om du blir blint besatt av dessa fem saker så kommer du inte att uppnå målet. Du behöver ha klara mål, men även vara flexibel, mottaglig och intuitiv.

Som Jung sade så måste du kunna upptäcka oväntade möjligheter i livet.

Låt oss nu titta på Jungs fem grundstenar för lycka.

God fysisk och mental hälsa

Du kan inte ha det ena utan det andra. Faktum är att Carl Jung ansåg att denna psykologi var den enda vetenskap som kan rädda oss människor och mäta vårt välmående.

Med det sagt så ansåg han inte att psykologins enda syfte var att behandla mentalproblem och lidande.

Han såg det även som ett redskap för att vi ska kunna förbättra oss själva som personer, klargöra våra mål och lära oss vilka vi är.

Goda relationer

Kvaliteten på dina relationer med andra är en grundsten som du kommer se i varje handbok som pratar om lyckan. Det är inte för att man ska leva avskärmad från andra personer.

Du behöver omtanke, vänskap, säkerhet och kärlek. Du behöver kommunicera, dela med dig, upptäcka nya horisonter, lära hur du tar hand om andra och låter andra ta hand om dig och även skapa meningsfulla band.

Förmågan att upptäcka skönheten i konst och natur

Konst är en kulturell produkt som skapats av människor, vilket är mer än bara en estetisk skapelse. Varje konstverk innehåller också en människans essens.

Konstnären har använt känslor, kreativitet och idealism för att skapa något som uppstod i hans sinne, vilket är vad Jung kallar det kollektiva omedvetna.

Du måste kunna uppskatta allt som kan förbättra dig, ge dig nöje och göra dig glad. Man bör också kunna uppskatta naturen. Våra rötter finns i naturen.

Varje varelse på planeten kan ge dig fantastisk visdom om du vet var du ska titta.

Att tro på något: en religion eller en filosofi

För Jung så kan man inte vara lycklig utan spiritualitet. Oavsett om du följer en religiös doktrin eller en filosofisk rörelse så ansåg han att det är en grundsten för människans välbefinnande.

Det ger varje upplevelse ett sammanhang och ett ursprung och får dig att känna att det finns mer i världen än bara det som du ser. Det ger dig en känsla av mening och ett syfte.

Grundstenar för lycka: Ett fulländande jobb

Jung pratade om hur han ville bli arkeolog som barn. Men han valde en annan väg i livet och började studera medicin, för att sedan specialisera sig inom psykiatrin.

Han fick ändå användning för sin passion för historia, antropologi och sin önskan att utforska mänsklighetens djupaste delar. Men han gjorde det med hjälp av den analytiska psykologin.

Det kommer inte alltid ligga i dina händer huruvida du har ett fulländande jobb. Men om du kan välja rätt när det gäller din karriär, och om du har klara mål, så kommer det bli enklare för dig att hitta ett jobb som du trivs med.

I slutändan handlar lyckan om att göra ditt bästa, och det är enklast att göra då du gör något som du har en passion för.

Kvinna som går i fält.

Sokrates sade en gång att man var tvungen att dyka djupt inom sig själv för att hitta lyckan. Det påminner ganska mycket om det Jung pratade om.

Det viktiga är att man blir medveten om sin inre röst. Då du har gjort det så kommer du känna dig fri och att du kan forma det liv som du vill leva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jung, Carl. Gustav ( 2005) Recuerdos, sueños, pensamientos. Madrid: Seix Barral

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.