Den hälsosamma kärlekens sju pelare

Den hälsosamma kärlekens sju pelare
Cristina Calle Guisado

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Calle Guisado.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

Författare som Walter Riso och Jorge Bucay berättar för oss om den stora vikten av att par visar tacksamhet för gester av omvårdnad och affektion mot varandra. Att inte ta dem för givet och uppmärksamma dem, kommer hjälpa er att skapa, uppleva och njuta av er tid tillsammans. Denna vana inkluderas i den hälsosamma kärlekens sju pelare, som vi ska tala om idag.

“En definition av kärlek: lycka över att den andra personen existerar.”

Walter Riso

Det kan ibland verka som ett omöjligt uppdrag att finna rätt person. Denna person måste trots allt känna samma sak för oss. Så när det väl sker upplever vi stor spänning. Så pass att de små irriterande sakerna i livet verkar betyda mindre. Det är som om de förminskats inför denna stora tur.

Å andra sidan är det även vanligt att se världen genom rosskimrande glasögon i det första skedet av relationen. En ton lika fantastisk som den är farlig eftersom den kan förblinda oss och hindra oss från att se att relationen inte är så hälsosam som den borde vara. Så det är viktigt att kärleken är hälsosam redan från början.

“Du behöver inte dö för den andra personen, bara leva för att ha roligt tillsammans.”

-Jorge Bucay-

Att ta ansvar

Det finns ansvar i alla relationer. Om något inte fungerar mellan personerna är det bådas problem och bådas ansvar att komma fram till en lösning. Dock inte nödvändigtvis i lika delar.

Ur denna synvinkel handlar det inte heller om att tro att vi är ansvariga för allt som sker eller att acceptera alla snedsteg. Problemet kretsar kring att finna en balans av förpliktelser som varje person etablerar och möter. Ur denna synvinkel kommer ett smart par veta hur man delar dessa ansvar så att bådas starka sidor får glänsa.

Ha stabila grundpelare

För att dela dessa ansvar är kommunikation en väsentlig del. Speciellt när vi talar om förpliktelser och att nå överenskommelser. När det till slut är dags att ta ansvar är ytterligare en viktig punkt att realistiskt titta på vad vi kan göra och vad vi inte kan göra.

Kanske kan vi inte köpa en väldigt dyr gåva, men kanske kan vi göra en för hand. Kanske kan vi inte hämta den andra personen på jobbet, men vi kan kanske köra dit denne.

Vi talar om en process med olika underprocesser som utgör konstant tillväxt. En process som kommer etableras hos paret om deras kärlek är hälsosam. Det är även ett individuellt sätt för båda personerna att skapa den. Kärlekens sju pelare är vad som kan stödja dessa processer.

“Jag har alltid ansett att det vackraste svaret till ‘jag älskar dig’ är ‘och jag kan känna din kärlek’.”

-Jorge Bucay-

Inlärt beteende

Alla har vi en uppfattning – innan, under och efter relationens inledning – om hur vår partner bör vara. Precis som att vi har en uppfattning av hur våra vänner eller familjemedlemmar bör vara. De flesta av oss tenderar dessutom att jämföra en partner med sin “perfekta dubbelgångare” och göra allt för att få denne att bli mer lik detta ideal.

I detta avstånd – det mellan den perfekta partnern och den verkliga – tenderar det att finnas attityder, tankar och handlingar hos den andra personen som irriterar oss. Så för att förhållandet ska fungera måste vi därför acceptera en hel del av vad som finns i denna kategori.

På vissa områden kan vi nå överenskommelser. Gällande andra kommer vi antingen acceptera läget eller ge upp och finna en ny partner. Ur denna synvinkel måste båda justera sina toleransnivåer efter verkligheten om de vill att en hälsosam kärlek ska fortsätta växa.

Att genomföra förändringar på ett smart sätt utan att falla för frestelsen att manipulera den andra, kommer att hjälpa parets tillväxt på samma sätt.

Så när det rör sig om inlärda beteenden, såsom att inte ta tallriken från bordet eller utföra andra hushållssysslor, kan vi föra en konversation med vår partner eller besluta att inte göra något om vi accepterar situationen.

Om det dock är något som utgör en del av individens personlighet, såsom att denne är blygare än oss, bör vi acceptera denne på det sättet. Vad vi dock aldrig bör acceptera är beteenden som attackerar vår egen integritet. Såsom slag eller glåpord, precis som i vilken annan relation som helst.

Hälsosam kärlek handlar mer om kvalitet än kvantitet. Att älska mycket är inte detsamma som att älska bra. Att älska bra antyder respekt, tillit, ärlighet, ömsesidigt stöd, att leva i en relation med balans mellan att ge och ta emot, att bibehålla separata identiteter och god kommunikation.

Den hälsosamma kärlekens sju pelare

“Stanna med en kärlek som ger dig svar, inte problem. Säkerhet, inte rädsla. Tillit, inte tvivel.”

-Paulo Coelho-

För att summera så kommer ett hälsosamt par ömsesidigt ge och motta:

1. Respekt

Den första av kärlekens sju pelare är respekt, vilket är förmågan att se och acceptera personen som denne är. Att vara medveten om dennes unikhet. Det är att vilja se hur individen utvecklas i linje med dennes egna önskningar och vägar, och nu i linje med våra planer.

2. Tillit

Tillit hos ett par är att inte behöva verifiera allt den andra personen säger och gör. Det är att känna att vi kan lita på att den andra personen delar med sig av de goda stunderna såväl som de dåliga.

Kramande man och kvinna

3. Ärlighet är en av de viktigaste av kärlekens sju pelare

Det är viktigt att vara uppriktig med oss själva om våra känslor, samt att vara ärlig mot den andra personen. Det får inte finnas något affektivt utbyte utan självinspektion. Det innebär att vi är säkra på att våra egna preferenser, önskningar, drömmar och krav är resonliga och inte kränker vår partners rättigheter.

4. Stöd

Det är viktigt att visa ömsesidigt stöd. Att kunna skilja våra behov från den andra personens och låta denne växa personligt och professionellt.

“Sann kärlek är inget annat än den oundvikliga önskan att hjälpa den andra personen vara vem denne är.”

-Jorge Bucay-

5. Jämställdhet (balans mellan att ge och ta emot)

Båda medlemmarna i paret måste ta ansvar för relationen och ta hand om den. Ömsesidighet är basen för rättvis kärlek, för hälsosam kärlek. När vi ger kärlek förväntar vi oss kärlek tillbaka. För affektiva relationer får bränsle från utbyte.

Det är inte girighet, utan ömsesidig generositet: vi är mer tillsammans.

“Allt detta om hur romantisk kärlek inte förväntar sig något i utbyte, är något underkastande personer hittat på: om du ger vill du motta. Det är normalt, det är ömsesidighet.”

-Walter Riso-

6. Personlig integritet tillhör också kärlekens sju pelare

Det är viktigt att bibehålla separata identiteter inom paret. Där varje medlem kan bibehålla sin egen personlighet och allt det som gör personen till vem denne är. Att utöva ansvarsfull individualism där varje person behåller sin självkärlek vid liv i sin valda relation.

Att ta hand om den andra personen, men även oss själva. Vi kommer vara kompletta väsen på detta sätt.

“Att förälska sig är att älska sammanträffanden, och att älska är att förälska sig i skillnader.”

-Jorge Bucay-

Man och kvinna i profil

7. God kommunikation

Den sista av kärlekens sju pelare är kommunikation, som är vital i alla relationer. I ett förhållande där vi försöker uppnå hälsosam kärlek är det absolut nödvändigt att upprätthålla god kommunikation när det kommer till att berätta en gemensam historia, men även vid förhandling och tacksamhet.

Ett par utgörs av två personer som bör ta beslut tillsammans och inte alltid delar samma synsätt. För att de ska nå överenskommelser är det nödvändigt att föra konversationer lugnt och med tillit.

Kanske kan kärlekens sju pelare inte garantera parets framtid. De kommer dock skapa en förvissning om att kärleken kommer vara hälsosam, värdig och rolig medan den faktiskt är där, samt att den medför tillväxt och inspiration. Så se till att bygga och vaka över dem i din relation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.