INFJ-personligheten – den mest sällsynta enligt Jung

INFJ-personligheten – den mest sällsynta enligt Jung
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 04 december, 2023

INFJ-personligheten – en unik kombination av de psykologiska dragen introversion, intuition, känsla och omdöme – utgör enligt Carl Jung endast 1% av befolkningen. Denna personlighet är idealistisk, fridfull, bestämd i sina värderingar, högkänslig men säker i sig själv och alltid orienterad mot att förbättra andras liv.

Om du inte hört talas om INFJ-personligheten så lär det inte ta lång tid att finna en bok om den. Det finns massor av artiklar som listar de tio huvudsakliga dragen hos denna personlighet.

Man kan säga att denna personlighet är i mode i USA och Europa. Vid första anblick kanske den får dig att tänka på högkänsliga personligheter, men de är inte riktigt samma sak.

“Man blir inte upplyst genom att föreställa sig figurer av ljus, utan genom att göra mörkret medvetet…”

-Carl Jung-

För att förstå INFJ-personligheten lite bättre ska vi resa till dess ursprung. INFJ-klassificeringen är faktiskt en del av Myers-Briggs Typindikator – ett personlighetstest designat för att identifiera våra personliga preferenser. Detta test baseras på de psykologiska typer som togs fram av Carl Jung, definierade under hans kliniska erfarenhet.

Idag används denna indikator huvudsakligen för gruppdynamik och personliga tillväxttest. Vi bör dock påpeka att mer akademiska inrättningar och rigorös psykologisk litteratur inte anser den vara särskilt giltig.

Men Carl Jungs arbete med psykologiska typer är alltid intressant. Det har blivit väldigt populärt, framförallt hans bidrag till studiet av personligheter.

Av alla Myers-Briggs personligheter är alltså INFJ den mest sällsynta och unika. Låt oss gräva lite djupare…

INFJ-personer är unika

INFJ-personligheten, eller “advokaten”

Myers-Briggs är en typ av psykologiskt test som utbildningsexperter vanligtvis gillar. Det gör det lättare för elever att lära känna varandra och ta mer informerade beslut om sitt akademiska och framtida arbete.

Genom dess fyra skalor kan vi till exempel lära oss hur vi ser på världen, hur vi bearbetar våra omgivningar och hur vi relaterar till varandra. Det baseras på åtta typer av extroverta personligheter och åtta introverta personligheter, där INFJ är den mest sällsynta. Här kommer karaktärsdragen.

INFJ-personligheten är orienterad mot att hjälpa andra

INFJ-personligheten är en “advokattyp” av följande anledningar:

  • Dessa personer är idealistiska och har en hög känsla för vad som är rätt och fel.
  • De vägleds av sina värderingar och övertygelser.
  • Ett av de tydligaste målen är att hjälpa andra.
  • Men de är inte begränsade till att “rädda” andra, för INFJ-personligheten har förmågan att inspirera, hjälpa andra att bättra sig, gå framåt och bli personer som inte behöver räddas.

INFJ-personer är bra på att relatera till andra men värdesätter att vara ensamma

Denna typ av personlighetsprofil har en speciell förmåga att bygga relationer. De vet hur man skaffar vänner och behåller dem, de är varma och vänliga, enkla och goda konversatörer.

Sett utifrån kan de ge intrycket att de är extroverta. INFJ-personer kontrollerar dock tiden de spenderar med att vara sociala väldigt väl, och begränsar den av en väldigt enkel anledning.

De är naturligt introverta och behöver tid ensamma för att ladda sin energi.

Man i kristallkula

De är aktiva drömmare

INFJ-personer är outtröttliga drömmare. Deras drömmar är dock inte bara önsketankar, till skillnad från passiva drömmare med idealism så ömtålig att vinden kan blåsa bort den. Raka motsatsen.

Denna personlighet har nämligen ett naturligt behov av att bidra till samhället, och därifrån drömma i vaket tillstånd för att agera med övertygelse och beslutsamhet.

På jobbet uppvisar de alltid självständighet, målinriktning, hög kreativitet och massor av intuition. Ofta gillar de dessutom både konst och vetenskap.

Deras entusiasm och idealism kan göra dem utmattade

INFJ-personer har bara ett problem: samhället. I en värld full av orättvisa, stängda dörrar och murar att komma över på daglig basis, är det lätt att bli modfälld. Därför är det vanligt att INFJ-personer blir besvikna samt fysiskt och emotionellt nedslitna.

Det är inte lätt för dem att tackla daglig kritik, stress och krockar mellan deras idealism och den grymma verkligheten. Ett annat faktum som karaktäriserar dem är att de ofta glömmer att ta hand om sig själva.

“Varje man måste besluta huruvida han ska gå i ljuset av kreativ altruism eller i mörkret av destruktiv själviskhet.”

-Martin Luther King-

Med tanke på de huvudsakliga karaktärsdragen hos denna personlighet som Carl Jung slagit fast kan vi se att INFJ-personer är individer vars tankar ekar i världen och skapar revolutioner.

Denna 1% av befolkningen är faktiskt ljuset i vårt samhälle. Personer med tydliga ideal, drömmare med ett syfte som vill ge sitt bästa till andra.

Om du tror att du har INFJ-personligheten vill vi bara ge dig ett råd: var ihärdig utan att försumma dina ideal. Vi bör aldrig ge upp, för ibland kan 1 procent av befolkningen inspirera de resterande 99 procenten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.