Hans Rosling: världsdemografins profet

Enligt Hans Rosling kommer vi se stora förändringar i världens population  under de kommande åren. Läs vidare för att lära dig mer!
Hans Rosling: världsdemografins profet
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 24 juni, 2019

Hans Roslings förutsägelser började värderas högt när Gapminder Foundation, som han grundade, utvecklade en otroligt intressant mjukvara. Dess huvudsakliga attribut var att konvertera statistisk till interaktiva grafer. Från dessa grafer kunde Hans Rosling visualisera viktiga trender inom världsdemografins .

Denna svenska akademiker och professor i folkhälsa skojade om att alla ville ta en titt i hans dator, eftersom det var där den ekonomiska tillväxten kunde ses. Och han hade rätt. Hans demografiska förutsägelser kan även antyda ekonomins öde.

Google köpte Gapminder Foundations mjukvara Trendalyzer under 2007. Tack vare detta publicerade det multinationella teknologiföretaget den berömda Rörelsekartan, som låter folk se de huvudsakliga demografiska och ekonomiska trenderna.

Men vad förutsåg Hans Rosling om framtiden? Upptäck det nedan!

Hans Rosling talar

Världens framtid beror på vad folk gör i sovrummet

Även om denna forskare var en rigorös akademiker så hade han även ett gott sinne för humor. Därför karaktäriseras många av hans förutsägelser av just humor. Denna förutsägelse säger till exempel att världens ekonomi inte beror på vad som sker på Wall Street, och inte heller vad som händer med den Internationella valutafonden, utan på vad som försiggår i folks sovrum.

I grunden menade han att ekonomins framtid beror på antalet barn varje par får. Han sade till och med att när livskvalitén ökar, minskar födelsetalen. Därför hänger varje land på vad folk gör i sovrummet.

Afrika: en av Hans Roslins förutsägelser

Enligt Hans Rosling kommer Afrika växa ekonomiskt mellan 2015 och 2050. Det är därför han refererar till det som ett “växande Kina”.

Han försäkrade till och med att den snabbast växande ekonomin kommer vara Afrikas. Rosling sade att den som vill bli miljonär bör investera i Afrika, där utbildade kvinnor redan representerar 20% av populationen i länder som Tanzania, Etiopien och Ghana. Detta faktum kommer leda till en demografisk förändring och främja generell tillväxt.

Enligt Hans Rosling kommer pensionsåldern att öka

Världen håller på att bli gammal och den äldre populationen ökar avsevärt. I vissa länder utgör vuxna över 65 nu en betydande del av befolkningen, och för många nationer är det väldigt dyrt att ha många icke arbetande personer.

Rosling påpekade att pensionsåldern inom en nära framtid kommer vara 75 år. Få länder kommer kunna ha råd med en stor grupp av människor som “golfar” under en period om tio år. Framsteg inom forskningen har även gjort att åldersrelaterade sjukdomar dyker upp senare i livet.

Äldre arbetande personer

Asiatiska kvinnor

Enligt Hans Roslings data sker en paradoxal situation i många asiatiska länder. Å ena sidan har kvinnor nått viktiga positioner inom både den akademiska och arbetsvärlden; men å andra sidan karaktäriseras samhället fortfarande av sexistiska traditioner.

Detta har lett till att många asiatiska kvinnor, speciellt i Singapore och Taiwan, har avfärdat giftermål som ett livsval. De vet att om de gifter sig så kommer de begränsas av sina makar eller till och med sina svärfäder. Det är därför födelsetalen minskar snabbt medan närvaron av asiatiska kvinnor på arbetsmarknaden stadigt ökar.

Att kontrollera immigration är fundamentalt för världen enligt Hans Rosling

För Hans Rosling var migration ett fenomen som skapar kaos i världen. Av denna anledning är det en verklighet som kommer bli mer och mer restriktiv. Detta gäller framförallt immigranter som tar sig till rika länder i jakt på bättre möjligheter.

Rosling säger att detta förstör familjer och uppmuntrar illegala rörelser. Därför bör striktare kontroller implementeras för att lösa detta problem. För Hans Rosling kommer denna kontroll gagna migranter, deras familjer och deras länder.

Alla av Hans Roslings förutsägelser baseras på grundlig analys av tillgänglig data. Demografiska prognoser har visat sig vara mycket exakta. Det är därför det inte kommer vara överraskande om hans förutsägelser uppfylls under de kommande åren.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Granchetti, H., Ponteville, C., & Nuñez, M. (2017). Una imagen vale más que mil datos: las representaciones gráficas en la enseñanza de la Estadística. UNIÓN, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, (51), 236-249.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.