Jag ska snart gå i pension: vad ska det bli av mitt liv?

Om du snart ska gå i pension kan du känna dig nervös över hela processen. Den här artikeln ger dig några tips som hjälper dig att känna dig mer förberedd inför din pension.
Jag ska snart gå i pension: vad ska det bli av mitt liv?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Pensionering är en paradoxal tid då en enorm prestation kommer med en stor förlust. Det är därför många människor känner sig förvirrade när de börjar närma sig tiden för att gå i pension. Att gå i pension innebär att arbetslivet slutar och ett nytt skede av stabilitet börjar. Detta nya skede kan ge upphov till många frågor rörande framtiden.

Man kan säga att pensionen är det definitiva slutet av det aktiva arbetslivet. Pensionen kan komma som en följd av en persons ålder eller på grund av hälsoförhållanden som inte tillåter denne att fortsätta att arbeta. Exakt hur mycket pensionen påverkar en person beror på många faktorer. Även om det påverkar människor olika är det alltid en stor förändring i livet.

Arbetet är en av de viktigaste pelarna som våra liv är byggda på. Du organiserar i princip alla dina dagliga rutiner runt jobbet. Denna aspekt av ditt liv bestämmer ditt schema och hur mycket tid du har över till att göra andra saker. Det påverkar också dina mål, din uppfattning om dig själv och vad du definierar som ditt livs framgångar och misslyckanden. Därför behöver du skapa en bra plan för din pension.

“Ju mer sand som har flytt från vårt livs timglas, desto tydligare bör vi se igenom det.”

Niccolo Machiavelli

Att gå i pension: en process med många steg

Pensioneringsprocessen har många steg. Vart och ett av dem representerar ett steg framåt på vägen mot anpassning till nya levnadsvillkor. Det är verkligen inte en lätt väg. Det blir dock mycket lättare för dig om du har tillräckligt med information för att möta de kommande utmaningarna.

Här är de olika stadierna av pensionering:

  • Innan pensionen: Det här är det skede då personen börjar inse att dennes arbetsliv håller på att närma sig sitt slut. Det börjar när någon börjar närma sig tiden för att gå i pension. Redan under denna tid börjar personen att fundera över hur livet kommer att bli efter pensioneringen.
  • Nyhetens behag: När personer lämnar sitt jobb är det normalt att de känner sig entusiastiska över att de har mycket mer fritid att njuta av.
  • Besvikelse: En viss besvikelse kan ofta uppstå ett par månader efter att man gått i pension. Personens humör kan skifta från depression till hyperaktivitet, och allt detta kan blandas med ångest. Detta händer eftersom personens nya liv inte verkar uppfylla dennes förväntningar.
  • Omdirigering: Det här är skedet då pensionärer anpassar sina gamla förväntningar till det nya skedet i deras liv. De omprövar situationen, gör planer och definierar mål på ett mer realistiskt sätt.
  • Anpassning: Här organiserar de nya rutiner och utformar nya livsprojekt på kort och lång sikt. Dessa är utformade för att passa de nya förutsättningarna som de lever under.

Inte alla som går i pension upplever samma stadier i samma ordning. Vissa har redan planerat sina liv inför pensionen mycket bra och står inte inför många oväntade situationer. De är redo vid den tiden det är dags för dem att gå i pension. Andra, å andra sidan, går in i detta stadium av sina liv med mer förvirring. Dessa människor vet inte vad de ska göra eller förvänta sig.

Detta par planerade ordentligt innan de skulle gå i pension

Hur man hanterar pensionen på lämpligt sätt

Olika scheman, rutiner och miljöer kommer definitivt att förändra ditt liv i större eller mindre utsträckning. Pensionering tenderar att kräva mindre aktivitet. Dessutom kan du också gå igenom en period då du saknar eller sörjer de arbetsplatser och de arbetskollegor som du lämnat bakom dig, såväl som allt du inte uppnådde.

Trots allt detta bör du inte glömma det faktum att pensionering också är en stor framgång. Om du hanterar det på rätt sätt kan det öppna upp en ny vacker fas i ditt liv. I detta skede är det möjligt att finna nya vägar som leder dig mot att uppnå andra saker i livet. Det finns, i detta avseende, vissa saker du kan göra som kan hjälpa dig att se på denna erfarenhet på ett mer positivt sätt.

Steg du kan ta för att förbättra ditt liv när du går i pension

  • Förbered dig medvetet för pensionering. Du bör börja förbereda när du ska gå i pension – under ditt sista arbetsår om det är möjligt. Det betyder inte att du ska grubbla över framtiden. Istället bör du analysera dina alternativ. Gör en lista som innehåller allt du gillar att göra. Listan ska innehålla allt du slutade göra eftersom du inte hade tillräckligt med tid på grund av ditt arbete.
  • Ha en aktiv tid innan pensionen. Du behöver inte vänta tills du går i pension för att börja med de projekt du vill genomföra när du väl går i pension. Påbörja dem ett eller två år innan du säger ditt sista farväl till jobbet.
  • Stärk dina sociala relationer. Pensionen är en bra tid för vänskap. Det finns säkert många människor som är i samma båt som du. Med detta sagt är det en bra idé att ta hand om människorna omkring dig.
  • Ändra ditt fokus. Fastna inte i det förflutna. Blicka mot framtiden. Det som är borta är borta. Det är bäst att koncentrera sig på vad som kommer näst och känna sig exalterad över möjligheterna.

Ingen stor livsomvandling kommer utan viss emotionell smärta. Vi kan till och med kalla det “lidande”. Du måste vara medveten om det. Samtidigt bör du också veta att pensionering bringar vissa förändringar i ditt liv som kan ge dig möjligheter att förnya din passion om du har ett öppet sinne att utforska dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.