Effekterna av mindfulness på depression

Effekterna av mindfulness på depression
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

De positiva effekterna av mindfulness på depression är många. Det här faktumet backas upp av Världshälsoorganisationen (WHO). De har slagit fast att depression är ett vanligt mentalt tillstånd som drabbar fler än 300 miljoner människor i världen. Likaså hävdar de att det är den ledande orsaken till funktionsnedsättning runt om i världen.

WHO har också konstaterat att depression kan leda till självmord i de allvarligaste fallen. Varje år tar fler än 800 000 människor livet av sig, vilket gör det till den ledande dödsorsaken bland i åldersgruppen 15-29.

Även om det finns många sätt att behandla depression, är inte alla effektiva för alla patienter. Att hitta en behandling som passar patientens behov är det bästa sättet att bota depression.

“Speciellt när den är långvarig och med medelhög till hög intensitet kan depression bli en allvarlig risk för hälsan. Det kan leda till att den drabbade lider mycket och fungerar dåligt på arbetet, i skolan och inom familjen.”

-Världshälsoorganisationen-

Harvards forskning om effekterna av mindfulness på depression

På Harvards universitet analyserade man hur hjärnan hos deprimerade patienter förändrades tack vare mindfulnessBenjamin Shapero, en psykiatrilärare på Harvards medicinska fakultet, försäkrar att många människor inte svarar väl på den första interventionen. Detta innebär att man måste söka efter alternativ som kompletterar behandlingen som kan förbättra patientens tillstånd.

Shapero hävdar att även om kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel är användbara, så fungerar de bättre och fortare när andra resurser såsom mindfulness också används. Varje patient kommer dock att svara bättre på en behandling om den är korrekt anpassad till dennes behov.

Utövandet av mindfulness under depression hjälper till att förändra hjärnaktiviteten

Gaëlle Desbordes, en neuroforskare vid Martinos Center för medicinsk bildvetenskap på Massachusetts allmänna sjukhus, arbetar tillsammans med Dr. Shapero med det här projektet. Desbordes intresse i den här studien var helt och hållet personlig eftersom hon började meditera under sin tid som collegestudent.

Harvards universitet uppger att forskarna använde funktionell magnetresonanstomografi för att observera hjärnans aktivitet. År 2012 visade det sig att förändringarna under mindfulness-utövande fortsatte att äga rum även när patienterna inte utövade meditation.

Det pågår just nu en undersökning med patienter som diagnosticerats med depression. I den här studien analyserar forskarna effekterna av meditation på hjärnan och hur effektivt det verkligen är. Forskarna skannar bilder före och efter en åttaveckorskurs i mindfulnessbaserade kognitiva terapier.

“Om vi vill att det ska bli en terapi eller någonting som erbjuds i samhället, måste vi bevisa dess fördelar vetenskapligt.”

-Gaëlle Desbordes-

Kvinna som mediterar på brygga

Att utöva mindfulness under depression förhindrar grubblande

Desbordes ville bevisa hypotesen att mindfulness garanterar en snabbare återhämtning och färre negativa tankarUtövandet går ut på att fokusera sin uppmärksamhet på nuet och på så sätt förhindra grubblandets rundgång.

Dessutom har andra forskare undersökt effekterna av meditation och de olika variationerna av detta utövande.

Som du kan se är effekterna av mindfulness under depression att det hjälper patienten att möta svåra situationer. Det hjälper också till att förbättra personens livskvalitet. Det kan till och med hjälpa patienter med en mild grad av depression att återhämta sig utan medicinering. Du bör dock alltid besöka en läkare så att denne kan hjälpa dig att hitta den behandling som är bäst anpassad till dina behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical Psychology. https://doi.org/10.1037/a0018555
  • Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., & Burney, R. (1985). The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioral Medicine. https://doi.org/10.1007/BF00845519
  • Simkin, D. R., & Black, N. B. (2014). Meditation and mindfulness in clinical practice. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.03.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.