Effekterna av mindfulness på depression

Effekterna av mindfulness på depression

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2019

De positiva effekterna av mindfulness på depression är många. Det här faktumet backas upp av Världshälsoorganisationen (WHO). De har slagit fast att depression är en vanlig mental störning som drabbar fler än 300 miljoner människor i världen. Likaså hävdar de att det är den ledande orsaken till funktionsnedsättning runt om i världen.

WHO har också konstaterat att depression kan leda till självmord i de allvarligaste fallen. Varje år tar fler än 800,000 människor livet av sig, vilket gör det till den ledande dödsorsaken bland 15- till 29 åringar.

Även om det finns många sätt att behandla depression, är inte alla effektiva för alla patienter. Att hitta en behandling som passar patientens behov är det bästa sättet att bota depression.

“Speciellt när den är långvarig och med mellan till hög intensitet kan depression bli en allvarlig risk för hälsan. Det kan orsaka den drabbade att lida mycket och fungera dåligt på arbetet, på skolan och inom familjen.

-Världshälsoorganisationen-

Harvards forskning om effekterna av mindfulness på depression

På Harvards universitet analyserades det hur hjärnan på deprimerade patienter förändrades på grund av mindfulnessBenjamin Shapero, en psykiatri lärare på Harvards medicinska fakultet, försäkrar att många människor inte svarar väl på den första interventionen. Detta innebär att man måste söka efter alternativ som kompletterar behandlingen som kan förbättra patientens tillstånd.

Shapero hävdar att även om kognitiv beteendeterapi och antidepressiva är användbara, så fungerar de bättre och fortare när andra resurser såsom mindfulness också används. Varje patient kommer dock att svara bättre på en behandling om den är korrekt anpassad till deras behov.

Utövandet av mindfulness under depression hjälper till att förändra hjärnaktiviteten

Gaëlle Desbordes, en neuroforskare vid Martinos Center för medicinsk bildvetenskap på Massachusetts allmänna sjukhus, arbetar tillsammans med Dr. Shapero på det här projektet. Desbordes intresse i den här studien var helt och hållet personlig eftersom hon började meditera under sin tid som collegestudent.

Harvards universitet uppger att forskarna använde funktionell magnetresonanstomografi för att observera hjärnans aktivitet. 2012 visade det sig att förändringarna under mindfulness-utövande fortsatte att äga rum även när patienterna inte utövade meditation.

Det pågår just nu en undersökning med patienter som diagnosticerats med depression. I den här studien analyserar forskarna effekterna av meditation på hjärnan och hur effektiv den verkligen är. Forskarna skannar bilder före och efter en åttaveckorskurs i mindfulnessbaserade kognitiva terapier.

“Om vi vill att en terapi eller någonting som erbjuds i samhället måste vi bevisa dess fördelar vetenskapligt.”

-Gaëlle Desbordes-

effekterna av mindfulness

Att utöva mindfulness under depression förhindrar grubblande

Desbordes ville bevisa hypotesen att mindfulness garanterar en snabbare återhämtning och färre negativa tankarTräningen består av att fokusera sin uppmärksamhet på nuet och på så sätt förhindras grubblandets rundgång.

Dessutom har andra forskare undersökt effekterna på meditation och de olika variationerna på sådan utövning.

Som du kan se är effekterna av mindfulness under depression att det hjälper patienten att möta svåra situationer. Det hjälper också till att förbättra deras livkvalitet. Det kan till och med hjälpa patienter med en mild grad av depression att återhämta sig utan medicinering. Du bör dock alltid besöka en läkare så att de kan hjälpa dig att hitta den behandling som är bäst anpassad till dina behov.

Detta kanske intresserar dig
Effekterna av meditation: vad säger vetenskapen?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Effekterna av meditation: vad säger vetenskapen?

Vilka är de vetenskapligt bevisade effekterna av meditation? I denna artikel tittar vi på en del av den forskning om effekterna av meditation som g...  • Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical Psychology. https://doi.org/10.1037/a0018555
  • Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., & Burney, R. (1985). The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioral Medicine. https://doi.org/10.1007/BF00845519
  • Simkin, D. R., & Black, N. B. (2014). Meditation and mindfulness in clinical practice. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.03.002