Hedra din mörka sida, se dina monster i vitögat

Hedra din mörka sida, se dina monster i vitögat
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Sök upp en plats där du kan sitta i ro. Den här stunden är din och ingen annans. Detta är ett tillfälle att hedra din mörka sida. Glöm bort allt oljud och alla pockande “att göra-listor”. Låt den där negativa rösten inom dig långsamt tyna bort. Njut av tystnaden.

För de som inte vet hur man uppskattar tystnaden kan den vara ett dåligt sällskap. Men om du kan upptäcka tystnadens natur kan den bli oerhört betryggande. Lyssna till den.

Kanske tror du att tystnaden inte har något att förmedla, men pröva själv. Tystnaden ger oss ofta en möjlighet att komma i kontakt med oss själva. Och här är det en kontakt med vårt inre. Du ska inte vara rädd eller försöka fly undan.

Det är inte något fel med att se sig själv i spegeln. Känn på din hud och svep fingrarna över såren och ärren som du vanligen undviker. Du ska inte titta bort eller blunda och låtsas som om det inte finns något där. Du vet att det gör ont. Välkomna dina monster, välkomna och hedra din mörka sida. Var i kontakt med dig själv.

Din mörka sida hjälper dig att komma i kontakt med dig själv

Smärtans mörker

Att se på lidandet med öppna ögon är ingen behaglig upplevelse. Demonerna från ditt förflutna kan te sig skrämmande och alltför påfrestande för dig. De vet precis vilka vägar som är skyddade, vilka som är mindre säkra och vilka som är mörka och har rotfäste inom dig.

Dessa demoner är avtryck från ditt förflutna – ankare som gör dig till slav för smärtan av det du har genomlidit. Ibland underblåser de smärtan för att påminna dig om att den fortfarande finns och att du inte har övervunnit den.

Om du inte sätter stopp för dem kommer de att bli till de monster som du så fruktar, som exempelvis rädslan att bli bortstött, att bli ensam eller att misslyckas. De är bara olika förklädnader och masker som döljer den falska övertygelsen som du håller så hårt om: att det inte går att vara lycklig.

Visste du att även sår har sin mörka sida. De gör att du bara upplever den grå dysterheten och smärtan från de taggar du river dig på. Det är en fallgrop man lätt trillar ned i. Om du inte gör något åt det, kommer ditt liv att kretsa kring detta lidande. Det är som ett osynligt spindelnät som gradvis snärjer dig.

Sår har också sin mörka sida.

Frigör dig från ditt förflutna

Det är inte lätt att frigöra sig från de trasiga bitarna i ens liv. Detta gäller särskilt om man har skärvor som sitter djupt i skinnet och man låtsas inte se dem. Smärtan kan ta sig uttryck i en mängd olika former. Även om man tror sig vara fri från den behöver detta inta vara fallet.

Smärta och lidande kan även yttra sig i kroppsliga besvär. David Alexander, professor och direktör vid Centret för traumaforskning i Aberdeen, hävdar att för människor som lidit emotionell skada omvandlas smärtan ofta till fysiska symtom.

Det är därför som du bör välkomna din mörka sida och dina sår, och den inverkan de haft på ditt liv. Din mörka sida kan vara knepig. Om du inte tar hand om den kan den få dig att se annorlunda på verkligheten. Om du inte sköter om den kan du bli fast i en ond cirkel av lidande.

“Det finns inget ärr, oavsett hur otäckt det ser ut, som inte rymmer skönhet. Ärret har något att berätta, någon slags smärta. Men också slutet på denna smärta. Därför är ärren minnets sömmar, en ofullkomlig tillslutning som både helar oss och skadar oss. Det är tidens sätt att garantera att vi aldrig glömmer våra sår.”

-Marwan-

Ditt ljus föds ur din mörka sida

Precis som din mörka sida kan krossa dig, kan den även hjälpa dig att växa. Det låter motsägelsefullt men så är det. Lidandet är omfattande men inte ändlöst. Om du blickar mot andra sidan ser du fast mark. Målet är att hitta en balans.

Det gäller att gå bortom den plågsamma upplevelsen, när du väl identifierat den och förstått den. Trots smärtan du bär på, kan du uppskatta allt omkring dig. Din värld är inte bara fylld med lidande, även om det ibland kan förefalla så. Om du enbart fokuserar på dina sår och din smärta, kommer ditt sinne att uppfatta att inget annat existerar.

Det kommer alltid att finnas lidande. Du kan välja att antingen ge upp och drunkna i det, eller att mogna och växa. Hur kan du göra det? Genom att hedra din mörka sida, dina monster och dina demoner.

Den schweiziske psykologen Carl Jung kallade den mörka sidan av vår personlighet för “skuggarketypen”. Det är vårt innersta jag där vi döljer våra mest bortträngda instinkter. Här lever vår största egoism och våra mest okontrollerbara drifter.

Om vi vill se ljuset måste vi först dyka in i våra mörkaste djup.

När vi förstår vår mörka sida blir vi friare

Hedra ditt lidande och din mörka sida

Då och då upplever vi alla lidande i våra liv. Det viktiga är att kunna identifiera det, acceptera det och känna det. Gör detta med vänlighet och var inte så hård mot dig själv.

När du gör det, lägg märke till varför det händer. Vad är orsaken till ditt lidande? Vad är lidandets sanna natur? Vilka av dina tankar framkallar det? Vilka handlingar förstärker det? Och vilka känslor väcker det till liv? Ibland häller vi bensin på elden med våra ord, handlingar och tankar, utan att ens inse det.

Nästa steg mot frihet är att försöka undvika att förorsaka lidande. Hur? Genom att undvika allt som kan ge upphov till det. Detta steg kräver tålamod, ansträngning och övning. Djupt rotad inom dig har du förmågan att på ett tusental sätt såra dig själv. Nästan alla är kopplade till dina tankar och dina omedvetna handlingar. Det viktiga är att identifiera dessa och att inse att inget är bestående. Dessutom har du möjlighet att förändra ditt liv. Du är ingen marionett.

Vi medger att det inte är en lätt eller okomplicerad process. Du kommer att behöva övervinna en mängd svårigheter och riva ner flera skyddsmurar. Men det är enda sättet att få mer klarhet i ditt liv och hitta vägen till välbefinnande. Förändringen kommer inte att ske med en gång, utan det är en process som äger rum i etapper.

Att gå bortom din mörka sida erfordrar tid, men det är enda sättet du kan få stopp på ditt lidande och försona dig med det. Ibland är de monster som styr dig ingen annan än din djupaste rädsla som ropar på hjälp.

“Man blir inte upplyst genom att föreställa sig figurer av ljus, utan genom att medvetandegöra mörkret.”

-Carl Jung-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.