Hemligheterna bakom ögonkontakt

Hemligheterna bakom ögonkontakt
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 13 september, 2023

Ögonkontakt är ett kraftfullt kommunikationssätt. Genom ögonen skickar vi medvetna och undermedvetna budskap som utövar stort inflytande på alla typer av möten. De är en del av den icke-verbala kommunikationen som utgör ömsesidig uppfattning. Blickar är en värld vi bör ta oss tid att tyda för att på så sätt lära oss hemligheterna bakom ögonkontakt.

Visuell kontakt och dess tolkning är starkt kopplade med en del av hjärnan som heter amygdala. Denna struktur är kopplad till känslor. En av de fascinerande sakerna om hemligheterna bakom ögonkontakt är att det är ett subtilt och kraftfullt språk på samma gång.

Vi är inte alltid medvetna om vad vår blick säger, och ibland tänker vi inte ens på budskapet vi skickar eller den påverkan det har på kommunikationen med andra. Syftet med denna artikel är just att klargöra några intressanta punkter i blickarnas värld.

“Han som inte förstår en blick kommer inte förstå en lång förklaring.”

-Arabiskt ordspråk-

Längden hos ögonkontakt – en nyckelfaktor

Varaktigheten hos ögonkontakt är en av de vitala aspekterna hos visuell kommunikation. En person som helt undviker en annans blick känner sig till exempel väldigt emotionellt obekväm.

Den totala avsaknaden av ögonkontakt indikerar brist på kontroll över känslor. Det kan få andra att känna obehag och misstro.

I den andra extremen har vi personer som fixerar blicken på dig och inte avviker en sekund. Denna typ av visuell kontakt visar en önskan att kontrollera och kanske dominera den andra personen. Efter några minuter kan denna typ av blick verkligen bli hotfull. Detta är en av de starka hemligheterna bakom ögonkontakt.

Vad betyder olika blickar?

Att läsa ögon

Alla ögon förmedlar en känsla, även om de inte är särskilt uttryckliga. Det sistnämnda reflekterar bristfälligheten i upplevelsen eller en känsla av apati.

Men det är inte alltid lätt att observera en blick. Den andra personen kan känna sig olustig på grund av vår granskning. Genom att göra detta upptäcker vi spåren av en annan emotionell värld.

Stirra inte för mycket

Lärda inom kroppsspråk har lyckats identifiera flera koder som kan skönjas i hemligheterna med ögonkontakt. Dessa är några av de vanligaste tolkningarna:

 • Märkbart många blinkningar tyder på osäkerhet och nervositet. Människor tror inte på ledare som blinkar för mycket.
 • Att titta åt vänster indikerar att du minns något, åt höger att du genererar en ny tanke eller idé. Någon som konstant tittar bort och mot höger kan ljuga. Med vänsterhänta personer är det omvänt.
 • När en person kisar så tror denne inte på vad den andra säger.
 • Om det finns ett intresse av att bibehålla god kommunikation med den andra så är det vanligt att man höjer ögonbrynen under konversationen.

Förförelse och instinkt – hemligheterna bakom ögonkontakt

Blickar spelar även en viktig roll under förförelse. De är vanligtvis starten på vad som senare blir ett kärleksband. Även om kontakten sker via telefon så reflekterar ögonen hos de inblandade ett visst kärleksintresse. Ögonen kan till exempel glänsa mer och ha pupiller som är mer vidgade.

Par med ögonkontakt

Enligt experter på kroppsspråk mäts intresset för den andra personen som följer:

 • Om en person ser dig i ögonen, tittar ned och sedan ser på dig igen så är denne förmodligen intresserad av dig.
 • När en person tittar på dig, bryter ögonkontakten och tittar åt sidan, är denne förmodligen inte säker på huruvida han eller hon är intresserad av dig.
 • Om personen upprättar ögonkontakt och sedan tittar upp, är denne troligen inte attraherad av dig.
 • När du blinkar mer än tio gånger per minut är det för att du är attraherad av personen framför dig.

Djur är å andra sidan också känsliga för människors blickar. Om de är hungriga tolkar de en ihållande blick som en utmaning. Att titta bort är ett sätt att minska risken för en attack.

Som vi kan se är blickar en värld av oändliga möjligheter. De är ett sätt att kommunicera som säger mycket om oss och som är värda att ta hänsyn till i nästa konversation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • OConnor, J., & Lages, A. (2005). Coaching con PNL. Urano: Barcelona.
 • Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal (Vol. 13). Ediciones AKAL.
 • Satir, V. (2008). En contacto íntimo. Editorial Pax México.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.