Hjälpsamma strategier för att hantera ett familjetrauma

Ett familjetrauma innebär en händelse som helt förändrar en familjs bana. I den här artikeln pratar vi om den här svåra situationen och hur man kan övervinna den.
Hjälpsamma strategier för att hantera ett familjetrauma
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Familjetrauma är ett tillstånd där en hel familj utsätts för en oväntad negativ situation. I själva verket överväldigar det familjemedlemmarna och de klarar inte av det.

En av de viktigaste egenskaperna för trauma är att det markerar en vändpunkt. Med andra ord ändrar det den tidigare livsbanan. I många fall kan faktiskt ett helt nytt psykologiskt tillstånd utvecklas.

Flera fakta eller omständigheter kan forma trauman. Till exempel en våldsam händelse, ett allvarligt eller långvarigt missbruksproblem, ett plötsligt dödsfall, ett oroande tillstånd hos en familjemedlem etc.

Trauma innehåller alltid ett plötsligt och överraskande element. Det är detta som överväldigar människor och påverkar deras förmåga att hantera det. De flesta familjer har upplevt någon form av trauma någon gång.

En nödställd kvinna.

Hur ett familjetrauma kan manifestera sig

Ofta är det berättelsen och tankarna kring omständigheterna som orsakade ett trauma som i slutändan definierar det. Därför beror dess utveckling i viss utsträckning på storleken på såret det orsakade.

I dessa situationer tar stress, ångest och depression ofta tag om oss. Detta återspeglas vanligtvis i hur familjemedlemmarna pratar om traumat.

Varje individ upplever ett familjetrauma på sitt unika sätt. Detta kan bero på många variabler. Bland annat kan de vara individens ålder, kön, psykologiska styrka, dess roll inom familjen och den roll personen spelade i själva traumat.

Det är vanligt att alla i familjen upplever ångest och sorg inför traumat. Dessutom hanterar alla det på sitt eget individuella sätt.

Familjetrauma, liksom individuellt trauma, kan orsaka skuld och skam. Skuld uppstår på grund av att en individ känner att denne på något sätt borde ha kunnat undvika omständigheterna som orsakade traumat. Skam förekommer vanligtvis hos den drabbade som upplevt traumat. Detta beror på att vetskapen att andra inte led på samma sätt får personen att känna sig underlägsen.

Individuella och kollektiva känslor

Även om familjemedlemmar upplever familjetrauma tillsammans, lider de också individuellt. Ibland finns det en likhet mellan de båda typerna av lidande. Vid andra tillfällen inte. Det finns olika mönster. Det kan dock vara möjligt för familjemedlemmarna att blanda sina känslor.

En typisk situation är ett självmord. Naturligtvis påverkar denna typ av upplevelse alla. Om offret är en ung person kommer mamman, pappan och syskonen alla att uppleva det på sina unika sätt. På samma sätt, om offret är en mor eller far, kommer personens make eller maka, barn och föräldrar att drabbas på sina individuella sätt. I själva verket kan vissa till och med välja att aldrig diskutera ämnet igen, medan andra vill prata om det.

Faktum är att det är extremt vanligt att en person vill prata om händelsen medan andra bara vill gråta. Dessutom tenderar varje person att komma ihåg saker på sitt eget sätt. Familjen kommer dock vanligtvis att så småningom etablera någon form av “officiell sanning” angående själva traumat.

En sorgsen kvinna som kanske genomlider ett familjetrauma.

Vad ska man göra?

Effekterna av ett familjetrauma kan vara extremt långvariga. Det kan till och med nå generationer som ännu inte är födda. Faktum är att om de inte behandlas kan de ge upphov till tabun, fördomar och hinder. Av denna anledning, som vid andra typer av trauman, är det bästa att bemöta situationen. Människor är ofta resistenta mot detta, men det är den enda vägen ut.

De bör alla söka professionell hjälp individuellt. Ibland kanske vissa familjemedlemmar vill ha kollektiv hjälp. Detta bör dock inte utesluta individuell behandling. Detta för att man genom att ta itu med problemet som familj ibland kan ha svårt att ta hänsyn till vissa familjemedlemmars individuella känslor.

Uppenbarligen är det extremt hjälpsamt att prata om problemet tillsammans. Men alla kommer inte nödvändigtvis vara redo för det samtidigt, och deras känslor måste respekteras. Ändå måste alla så småningom prata om det eftersom tystnad och undertryckande aldrig fungerar. På lång sikt orsakar det fler problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Meyer, L. (2007). Trauma familiar y crisis. Jornal de Psicanálise, 40(72), 165-175.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.