Hodofobi: den irrationella rädslan för att resa

Sigmund Freud erkände i sina brev att han var rädd för resor. Han kallade denna typ av ångest ”Reiseangst”, även om det idag är känt under en annan term. Det definieras som ett tillstånd associerat med generaliserat ångestsyndrom (GAD).
Hodofobi: den irrationella rädslan för att resa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En ångest över att behöva vara långt hemifrån, från din stad och allt du känner till. Rädslan för tanken att något ska hända dig när du är hemifrån. Illamående, svettningar och snabba hjärtslag när du stiger på ett tåg eller ett plan. Verkar allt detta orealistiskt? Hodofobi, eller den irrationella rädslan för att resa, är i realiteten en störning som gör att de drabbade lider under hela sina liv.

Det flesta av oss förknippar resor med berikande upplevelser och försöker resa bort så ofta som möjligt. Att fly från sin rutin och lära känna nya platser kan vara ett utmärkt sätt att minska stress.

Men vissa människor ser det inte på det viset. Vissa känner en verklig panik vid tanken på att lämna allt som ger dem en känsla av trygghet. Men ibland är det nödvändigt att resa, till exempel för sitt arbete eller sin familj.

Den ångest som dessa personer känner i dessa situationer kan innebära ett handikapp. Till syvende och sist är fobier något oförståeligt för de som inte lider av dem (och inte kan förstå dem). Det kan dock vara förödande för de som lider av dem i sitt dagliga liv. Låt oss titta närmare på fenomenet hodofobi; den irrationella rädslan för att resa.

Folk som går ombord på ett plan vid solnedgången

Definition, symptom, orsaker och behandlingsstrategier

Hodofobi, eller rädslan för att resa har varit en del av livet för många människor sedan lång tid tillbaka. Inte alla känner sig trygga när de lämnar sin komfortzon. Att stiga ombord på diverse transportmedel och anlända till nya, okända platser som är utom deras kontroll kan få dessa individer att känna sig oroliga, ängsliga och rädda.

Detta rör sig om en specifik typ av fobi som är klassificerad i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Det är en irrationell och förlamande rädsla som kan begränsa de sociala, personliga och arbetsmässiga aspekterna i personens liv.

Men hodofobi drabbar individer på olika sätt. Vissa kanske känner sig rädda för att använda specifika typer av transportmedel. Andra kan känna sig oroliga över tanken att bege sig långt hemifrån och vissa har en rädsla för okända miljöer. Och självklart blir många drabbade tvungna att konfrontera dessa olika aspekter på olika vis.

Även om det kan tyckas vara underligt att vissa inte tycker om att resa är det värt att notera att fobier drabbar en av 23 personer. De är de vanligaste psykiska störningarna och du känner troligen någon som lider av en underminerande fobi.

Vilka är symtomen på den irrationella rädslan för att resa?

Som med alla fobier kan vi identifiera rädslan för att resa genom de olika emotionella, kognitiva och även fysiska symtomen. Låt oss ta en titt på de vanligaste av dem.

Känslomässiga symtom:

 • Rädslan för att behöva använda någon typ av transportmedel som tar en långt hemifrån.
 • Känslan av att något dåligt kommer att hända under resan.
 • Ångest över tanken att lämna allt som känns tryggt.
 • Skamkänslor vid tanken på att berätta för andra hur man mår.

Kognitiva symtom:

 • Svårigheter att organisera allt reserelaterat. Dina tankar kan överväldiga dig när du anländer till flygplatsen eller när du står på perrongen och ska ta ett tåg.
 • Du föreställer dig tusen olika negativa situationer. Till exempel olyckor, att gå vilse på vägen, att bli rånad, inte kunna hitta till hotellet etc.
 • Problem med att kunna tänka på andra saker dagar eller veckor innan du ska resa.
 • Förvirring eller mental blockering.

Fysiska symtom på rädslan för att resa:

 • Illamående.
 • Magsmärta eller magbesvär.
 • Kräkningar.
 • Hjärtklappning.
 • Svettningar.
 • Panikattacker.

Vad är orsakerna till hodofobi?

Att ta reda på den exakta orsaken till en fobi kan vara mycket komplext. Studier som den som utförts av Timone Neuroscience Institute i Frankrike visar att dessa störningar tenderar att baseras på en av följande två källor:

 • Fobier kan komma från ett trauma. Till exempel kan hodofobi bero på en dålig upplevelse, som att man exempelvis varit offer eller vittne till en terroristattack under en tidigare resa.
 • Å andra sidan kan en fobi ibland skapas utan en specifik eller uppenbar orsak. Genetiska, familjerelaterade, miljömässiga eller utvecklingsfaktorer spelar en viktig roll i utvecklingen av fobier.
En kvinna som rullar en resväska och upplever rädslan för att resa

Hur kan du behandla rädslan för att resa?

Hodofobi tenderar att associeras med andra fobier, såsom en rädsla för att flyga. I extrema fall kan det även vara relaterat till agorafobi. Det är dock oftare förknippat med ett generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Människor som lider av GAD hamnar ofta i komplexa situationer som de har svårt att hantera. Med det i åtanke är det väldigt viktigt att få en korrekt diagnos. När det gäller behandling är det bra att använda olika tillvägagångssätt samtidigt. Till exempel kan ångestreducerande läkemedel vara till hjälp, tillsammans med andra behandlingsalternativ.

Psykologisk terapi är också bra. Psykologer kan använda följande strategier:

 • Progressiv exponering för det som utlöser fobin. Exponeringsterapin består av att sätta personen i de situationer som orsakar ångest för att hjälpa honom eller henne att hantera sina känslor och tankar. Denna teknik är mer framgångsrik när den utgör en del av kognitiv beteendeterapi.
 • Kognitiv omstrukturering. Detta syftar till att bekämpa en persons handikappande tankar och idéer.
 • Avslappning och andningstekniker.

Avslutningsvis är det viktigt att inte underskatta någons rädsla, särskilt när det börjar påverka deras liv negativt. Alla fobier är resultatet av ångeststörningar som måste behandlas. Om inte, kommer det att påverka personens förmåga att fungera normalt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Singh, Hemendra & Awayz, Hannah & Murali, Thyloth. (2017). An Unusual Case of Phobia: Hodophobia. The International Journal of Indian Psychology.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.