Vi utforskar rädslan för det okända

Rädslan för det okända dyker upp när vi misslyckas med att identifiera eller avkoda ett hot, helt enkelt för att det är obegripligt för oss. Det är viktigt att arbeta med känslan av maktlöshet som detta ger och att anta ett mer aktivt sinnestillstånd inför rädslan.
Vi utforskar rädslan för det okända
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Idén om rädslan för det okända studerades av Sigmund Freud och är idag högaktuellt i och med vad coronaviruspandemin har inneburit för världen. Många har nu upplevt en ångest som de dessförinnan kanske inte upplevt sedan barndomen. Det är ett tillstånd av att känna sig sårbar och till och med hjälplös inför en överlägsen kraft.

Detta kommer från en grundläggande känsla som manifesteras vid rädslan för det okända: barndomens nöd. Vi känner ångest eftersom det är en rädsla som verkar omsluta oss från alla sidor. Det är inte samma sak som en rädsla för något specifikt som vi kan identifiera, utan snarare något oförutsägbart som kommer med många faror som döljs i skuggorna.

Pandemin har i hög grad begränsat våra alternativ att vidta åtgärder, precis som när vi var barn. Det har inneburit att vi är helt beroende av dem som leder oss, de som fattar beslut och till och med av slumpen. Vi är som barfota barn som har lämnats till att finna sin egen väg i en mörk skog.

Mänsklighetens äldsta och starkaste känslor är alla rädslor, och den äldsta och starkaste typen av rädsla är rädslan för det okända.

-H.P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature-

En man, stressad inför rädslan för det okända

Hur fungerar rädslan för det okända?

Innan Freud undersökte den ansågs rädslan för det okända att vara som en inför något nytt och hotande, vilken hade sin inverkan helt enkelt på grund av att det var något okänt det rörde sig om. Psykoanalysens fader vände dock upp och ner på detta perspektiv. Han närmade sig ämnet med två begrepp: det bekanta och det främmande.

Det bekanta är de saker som är bekanta för oss och som ger oss en känsla av säkerhet, eftersom det är en del av vår normala upplevelse. Människor, situationer, utrymmen, idéer, känslor osv. är en del av miljön som vi kan kalla ”bekant”.

Det vi å andra sidan kan definiera som främmande är vad vi finner utanför de områden där vi normalt rör oss. Det rör sig inte så mycket om vad vi inte vet utan snarare vad vi inte känner igen. Vi vet lite eller ingenting om det. Det är inte en del av vårt dagliga liv, och vi förstår inte heller dess logik eller har någon aning om hur vi ska tolka eller hantera det.

Dynamiken mellan det bekanta och det främmande

För Freud inträffar rädslan för det okända när det bekanta blir främmande eller det främmande blir bekant. Det är inte så mycket nyheten av det som skrämmer oss, utan snarare omvandlingen av något som vi ansett bekant till något främmande, och tvärtom. Det är att detta går från det ena till det andra som ger upphov till ångesten.

Alla skräckfilmer är baserade på denna förutsättning. Dracula är skrämmande eftersom han är densamma som alla andra människor, samtidigt som han är helt annorlunda. Rädslan ökar markant när den tidigare så eleganta greven framför oss blir förändrad till ett avskyvärt monster.

Om Dracula hade varit en vampyr hela tiden, skulle vi säkert vara rädda för honom, men på ett annat sätt: det skulle inte vara en rädsla för det okända. Vi kan helt enkelt slå undan blicken, vända ryggen åt honom eller helt enkelt ta bort honom från våra tankar. Men eftersom han både är och inte är ett monster, så blir vi som offer för tvetydigheten i hans varelse och går därför in i riket av rädslan för det okända.

Det sker också vice versa, när det främmande blir bekant. Detta kan vi se i en del skräckfilmer, där huvudpersonen plötsligt upptäcker att han befinner sig mitt ibland främmande varelser, som han tidigare trott var likadana som honom. I Rosemarys baby, till exempel, kan vi hitta denna metamorfos som leder till rädslan för det okända.

En kvinna vid ett fönster kontemplerar rädslan för det okända

Pandemin och rädslan för det okända

Coronaviruspandemin har alla element som kan klassificeras som rädslan för det okända. Plötsligt har vi börjat se på allt omkring oss med misstänksamhet.

Den värld som vi en gång rört oss i relativt bekymmersfritt döljer nu faror som lurar nästan var som helst. De människor som vi en gång omfamnat är nu en potentiell risk. Viruset kan vara både överallt och ingenstans; rädslan för det okända ökar på grund av att vi inte kan se det.

Utöver detta har inte ens betrodda släktingar eller vänner kapaciteten att minska rädslan för risken med detta virus. Vad vi vet är att dess effekter kan vara helt förödande och att vårt bästa alternativ är att gömma oss för det. Det som var bekant för oss har nu blivit främmande. Viruset, denna främling i våra liv, verkar nu vara överallt och tar över allt vi ser och trodde oss veta.

Att hantera rädslan för det okända

Hur gör man för att hantera rädslan för det okända? Det första är att objektivt identifiera hotet. När det gäller coronaviruset måste du följa vetenskapligt beprövad information, främst när det gäller smittformen. Om vi ​​alla följer dessa råd kommer smittkällorna att minska. Tyngdpunkten ligger i vår nära kontakt med människor och föremål. Vi måste vara extremt försiktiga i dessa situationer.

Det är också värt att komma ihåg att du faktiskt är vuxen, även om du känner dig som ett barn. Därför har du en marginal med autonomi och alternativ. Och hur begränsade de än är, måste du använda dem. Du måste bestämma hur du ska hantera dina känslor och din nya rutin. Du måste stärka ditt hjärta och tro på det faktum att både på en individuell nivå och tillsammans som en art har vi alla verktyg för att skydda oss själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Freud, S. (1973). CIX. Lo Siniestro. Obras completas, 3.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.