Skydda din mentala hälsa mot coronaviruset

Förutom att skydda oss rent fysiskt mot COVID-19, måste vi ta hand om vår mentala hälsa och de som finns runtomkring oss. Isolering, osäkerhet och rädsla kan testa oss. Det finns ett antal strategier som man bör ta i beaktande.
Skydda din mentala hälsa mot coronaviruset
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ingen har förberett oss för den här typen av situation. COVID-19 förändrar vår livsstil på ett sätt som ingen kunnat förutse. Karantäner, självisolering, osäkerhet, rädsla för smitta, ekonomisk kris… Vi har alla många bollar i luften, men det finns en som vi definitivt inte bör försumma: vår mentala hälsa. Så hur kan du skydda din mentala hälsa mot coronaviruset?

Från psykologins perspektiv iakttar vi fenomen och beteendemönster. Å ena sidan har vi alla människor som långt före pandemin redan hade en mycket komplex mental situation (depressioner, fobier, missbruk, generaliserad ångest, ätstörningar…).

Deras problem förstärks helt klart av det nuvarande klimatet. Vi måste vara mycket uppmärksamma på dem, vara i kontakt med dem och hjälpa dem på distans.

Å andra sidan har vi något som inte är mindre allvarligt, ångest, rädsla, panikhamstrande och alla andra effekter som påtvingad självisolering kan leda till. Vi vet inte hur länge den här situationen kommer att fortgå. Därför är det viktigt för oss att vara beredda på att applicera psykologiska underlättande strategier.

Ändå, och trots situationens komplexitet, finns det ett obestridligt faktum. Människor är kapabla till stordåd. Vi är väldigt effektiva varelser när det gäller både små och stora utmaningar. Genom att agera lugnt, stödja varandra, skapa lämpliga sociala band och samarbeta i globala åtaganden så kan vi hantera denna situation framgångsrikt.

Lär dig hur du skyddar din mentala hälsa mot coronaviruset

Hur kan du skydda din mentala hälsa mot coronaviruset?

Dr. Irvin David Yalom är psykoterapeut och professor i psykiatri vid Stanford University. I sin bok Existential Psychoterapi förklarar han att människor, kollektivt, i princip är rädda för fyra saker.

Den första är att förlora kontrollen över sin verklighet, den andra är rädslan för att vara ensam, den tredje är att tvivla på sig själv och sitt syfte, den fjärde och sista är rädslan för döden.

Förekomsten av COVID-19 uppfyller alla dessa farhågor på ett väldigt verkligt sätt. Många människor är övertygade om att de håller på att tappa kontrollen över sin verklighet. Livets rutiner har förändrats. Vi uppmanas att inte lämna hemmet och det skapar en känsla av isolering och ensamhet.

Lite grann i taget, om denna period blir långvarig, kan ditt sinne börja undra vad allt detta betyder och till och med börja ifrågasätta meningen med ditt eget liv.

Allt detta kan bli en psykologisk utmaning och du måste vara beredd. Att skydda din mentala hälsa är lika viktigt som att hantera viruset. Det är viktigt att du tar hänsyn till alla dessa faktorer.

Att behärska rädslan så att den inte förlamar dig – din första prioritet

För att skydda din mentala hälsa mot effekterna av coronaviruset är din första utmaning att kontrollera rädslan. Det handlar inte om att få den att försvinna, för det är både omöjligt och ologiskt. Som en psykologisk aspekt har den ett viktigt jobb att utföra.

Det handlar mer om att rationalisera den och förhindra att den får katastrofala konsekvenser som att leda dig till panik.

Hur du hanterar rädslan för att skydda din mentala hälsa

Rädslan kontrollerar dig genom informationen du ser och läser. Du måste undvika att bilder och information bombarderar dig 24 timmar om dygnet. Försök istället begränsa det till att hålla dig uppdaterad, konsultera pålitliga källor och sedan fortsätta med ditt liv.

Använd dina sociala nätverk sparsamt. Att tysta ner aviseringarna i några timmar är ett hälsosamt råd för att undvika ett överskott av information som livnär rädsla och panik.

Rädslan för infektion är ganska normal och till och med nödvändig, men alltid inom vissa gränser. Och varför är rädsla nödvändig? Eftersom den uppmuntrar dig att anamma hälsosamma beteendemönster och attityder för att skydda dig själv, som handtvätt, isolering och social distansering. Därmed måste du agera på ett rationellt sätt som skyddar dig och andra.

Dela med dig av dina känslor och bekymmer med din familj och vänner. Prata med dem i telefon för att minska känslan av panik.

Anslut hjärnan och hjärtat till varandra för att skydda din mentala hälsa.

Lugna din kropp för att lugna ditt sinne

Kroppen är som en sensor för rädsla. Den är likt en karta där alla dina känslor ritas ut och kopplas samman. Den förvandlar all din oro till smärta, spänningar och utmattning.

För att skydda din mentala hälsa mot coronaviruset måste du också ta hand om din kropp och hjälpa den att lugna och balansera sig, därmed ökar ditt välbefinnande.

Hur kan jag ta hand om min kropp för att lugna ner mig själv?

En av de första sakerna man ofta försummar i stressituationer är att ta hand om sig själv. I dagens aktuella situation är det viktigt att du följer dessa rekommendationer:

 • Ät en varierad och balanserad kost.
 • Drick tillräckligt med vätska.
 • Sov åtta timmar per dygn.
 • Träna hemma (du kan till exempel gå i trappor, göra armhävningar eller dansa).
 • Utöva meditation eller yoga.
 • Övningar som Jacobsons avslappningsteknik är utmärkta i under dagens rådande förhållanden.

Emotionell näring – en nyckel till att skydda din mentala hälsa

Vi vet inte hur länge COVID-19-krisen kommer att pågå. Därför måste du i en situation som denna lära dig att trivas hemma, leva tillsammans med andra, tolerera frustration samt hantera osäkerhet. Faktum är att var och en av oss måste leta efter dagliga strategier för att hantera, lindra och besegra dessa faktorer.

Bland annat emotionell näring är ett verktyg som alltid kan hjälpa och stärka dig. Vad innebär detta?

Hur man arbetar med emotionell näring

 • För att skydda din mentala hälsa behöver du stöd från människorna du har omkring dig.
 • Du måste aktivt uppmuntra en rad positiva beteendemönster och attityder.
 • Ge hopp, stöd och positivitet till dem som är rädda eller har negativa tankar.
 • Vi sitter alla i samma båt. Därför bör vi ta emot samt hjälpa varje utsträckt hand.
 • Visa alltid din bästa sida.

Vi behöver skapa närhet till andra, även på avstånd. Ring, skicka meddelanden och ta aktivt hand om människorna omkring dig. Gör detta för dem du älskar, dina bekanta och dina grannar. Vi måste också skapa stödnätverk.

Ta aktivt hand om människorna omkring dig.

Avslutningsvis, mental hälsa är en stöttepelare i våra liv som vi bör ta hand om i den rådande situationen. Glöm inte bort inte de som led redan innan COVID-19 anlände. Glöm inte heller att tillgodose dina egna behov och tveka inte att be om professionell hjälp om du behöver det.

Många yrkesverksamma arbetar fortfarande på distans och kan erbjuda dig terapi för att hjälpa dig genom denna kris.

Skydda dig, ta hand om dig och gör dig immun mot paniken och ensamheten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Yalom, I. (1980). Existential psychotherapy. New York, NY: Basic Books.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.