Hög känslighet: försvarslöshet i en värld av nålar

Hög känslighet: försvarslöshet i en värld av nålar

Senaste uppdateringen: 15 september, 2022

Hög känslighet anses vara en gåva – ett speciellt och väldigt intensivt sätt att se och förstå våra omgivningar på en känslomässig nivå. Men för många människor är det som att leva inuti en ballong i en värld av nålar.

Att vara en högkänslig person (HSP) antyder framförallt att man lägger större uppmärksamhet på detaljer och subtiliteter i ens omgivningar. Vi granskar varje ord, varje gest, varje röstton för att få fram information som många andra kanske inte uppmärksammar eller uppfattar.

Det finns personer som reser till den högsta toppen på ett berg för att se stjärnorna. Högkänslighet sätter å andra sidan skyns ljus i våra hjärtan, för att ge oss varje minutiös detalj hos ljusen och skuggorna hos människor.

Att vara mer mottaglig för känslorna och motsägelserna hos personerna omkring oss bryter ofta ned våra försvar. Så det slutar med att vi lever i en värld vi inte alltid förstår och som ofta kastar ned oss i depression.

Målning av flicka med hög känslighet

Hög känslighet: en hjärna mycket mottaglig för subtiliteter i omgivningarna

Elaine Aron är den högsta auktoriteten inom studier av hög känslighet, och hon myntade termen 1991. Högkänsliga personer är långt ifrån en underkategori av introverta personligheter, utan en helt egen grupp med distinkta karaktärsdrag.

Så… hur är denna personlighet? Eftersom termen inte myntades förrän på 90-talet, var det många som länge inte visste varför “de kände sig annorlunda”.

Om du är tursam nog att känna att du skiljer dig från andra, ska du inte ändra dig. Detta är en gåva som gör dig unik och som kommer låta dig se världen med större uppfyllelse och tydlighet.

Vi vet även att termen “annorlunda” ibland stigmatiseras. Än värre så går den alltid hand i hand med en viss mängd lidande. En person med hög känslighet är trött på att höra saker som: “du tar åt dig alltför mycket”, “allt påverkar dig” och “jag kan inte säga något till dig”.

Enligt en studie som genomfördes 2010 och publicerades av tidskriften Social Cognitive and Affective Neuroscience har anledningen till att denna personlighet är känsligare för alla typer av stimulans, både fysisk och känslomässig, en förklaring på neurologisk nivå.

Maskros

Neurologisk basis

Elaine Aron utförde tillsammans med kollegor och psykiatriker, såsom Arthur B. Lintgen, en serie experiment. Två försöksgrupper utsattes för en serie visuella stimulanser – både färgade ljus och enkla teckningar.

De upptäckte följande:

  • Högkänsliga personer relaterade varje stimulans till en känsla. Deras neuropsykologiska mekanismer associerade visuell, ljudmässig eller taktil stimulans med en viss känsla.
  • Områdena i hjärnan som associeras med medvetenhet, känslor, känslor av empati och de välkända “spegelneuronerna” är mer aktiva än hos personer som inte visar tecken på hög känslighet.
  • Smärttröskeln hos högkänsliga personer var väldigt låg, så pass att intensivt ljus eller friktion med kläder kan åsamka dem smärta.
  • Hög känslighet är även relaterat till en exceptionell förmåga att ta in detaljer och variationer hos objekt, omgivningar eller personer. Detta förklaras av större stimulans av områden i hjärnan som är involverade i associeringen av visuell information och uppmärksamhet.

En värld av nålar: hög känslighet och depression

Kvinna bakom fjädrar

En av de vanligaste frågorna är huruvida högkänsliga personer är mer benägna att drabbas av depression. Svaret är enkelt: inte mer än andra människor. De kommer dock i högre utsträckning lida av daglig ledsamhet, svek och känslan av att vara annorlunda. Detta påverkar dock inte huruvida depression kommer uppstå.

Högkänsliga personer kommer vara mer benägna att lida av depression i dessa fall:

  • Att ha upplevt en traumatisk barndom eller familjeproblem.
  • Att inte veta att de är högkänsliga och tolka dessa karaktärsdrag som att de “är svaga”, mer sårbara än andra, och att de därför har en tendens att isolera sig.
  • Personer med hög känslighet måste ta hand om sin självkänsla, förstå hur de är och kontrollera denna “överstimulans” i vardagen.
  • Att ofta befinna sig i miljöer fyllda av press, meningsskiljaktigheter, ljus och ljud, eller trängsel, kan orsaka förhöjda kortisolnivåer. Detta resulterar i ett väldigt destruktivt tillstånd av stress och ångest. Det är nödvändigt att kontrollera alla dessa stimulanser och njuta av stunder i ensamhet.

Försök att inte se dina omgivningar som en scen fylld med nålar och fiender som åsamkar dig skada. Istället ska du resa dig upp och bli din egen bästa vän. Njut av musik, konst och denna värld som är full av subtila underverk som kan berika dig om du tillåter dem.

Gigantiska blommor

En HSP måste vara medveten om sin känslighet, bygga styrka från sin gåva och förstå att dennes liv är ett som är fött från hjärtat. Det är en exceptionell dygd som skiljer denne från resten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.