Hur du assimilerar upplevelser är vad som spelar roll

Hur du assimilerar upplevelser är vad som spelar roll

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Diverse studier har bevisat att minnen inte är oföränderliga, och det finns förvrängningar och egna skapelser inom dem. Med andra ord betyder det att dina upplevelser i det förflutna lämnar ett märke hos dig som du inte riktigt kommer ihåg. Men att förstå vad som hände beror på hur du tolkar det.

Den huvudsakliga tråden hos de flesta av dina minnen är inte själva faktan, utan meningarna de hade för dig.

Låt oss ta en titt på ett exempel:

Två barn övergavs av sina föräldrar när de var väldigt unga. Båda blev starkt påverkade av detta, men ett av dem beslutade sig för att genomgå en process för att förstå varför det skedde.

Åratal senare kommer denna person ihåg allt som en tråkig händelse. Hon vet och förstår dock omständigheterna. Den andra personen, som inte bearbetat händelsen, har bara vaga och oprecisa minnen. Han har dock även en stark känsla av smärta och vrede.

I slutänden handlar det aldrig om vad du har upplevt, utan hur du assimilerar situationen. Många av orsakerna till känslor av sorg eller ångest kommer från tidigare upplevelser som fortfarande påverkar vårt liv negativt. Detta eftersom de inte har blivit bearbetade ordentligt.

“Erfarenhet är inte vad som drabbar dig, utan vad du gör med vad som drabbar dig.”

-Aldous Huxley-

Dina upplevelser och deras tolkningar

Människor är inte datorer som bara ansamlar data för att hålla den tillgänglig. Minnet spelar en väldigt speciell roll i livet hos människor. Det förflutna är faktiskt ett komplext koncept. Trots att det är något du redan upplevt, kan det ha stark påverkan på ditt nu. Detta sker även om du inte inser det.

Olika synvinklar

För att förstå detta kan vi använda den gamla metaforen om byggnaden:

Först bygger du grunden, och varje våning måste byggas ovanpå den. Om grunden inte är välgjord kommer våningarna ovan förmodligen börja spricka utan påtaglig anledning. Eller kanske kommer hela byggnaden börja spricka eller kollapsa om en jordbävning inträffar.

Detta är exakt vad som sker med människor. Vår bas byggs under de första åren av livet. Dessa är generellt år vi nästan helt glömt bort. Därifrån läggs upplevelser till och tolkas i enlighet med det grundläggande medvetande som redan har bildats. Om grunden är påverkad av någon anledning, är det möjligt att en spricka eller instabilitet kan dyka upp i vuxen ålder.

Det som är bra är att även om denna byggnadsmetafor kan hjälpa oss att förstå detta koncept, är människan mycket mer komplex och mycket mer flexibel. Vad som skedde i det förflutna kan du se på ett mer konstruktivt och hjälpsamt sätt tack vare förståelse. Med det sagt kan det du upplever leda till att du mår bättre eller sämre beroende på hur du tolkar det.

Fri kvinna på fält

Du kan återtolka det du upplevt

Vi tenderar av naturen att undvika och försöka glömma negativa upplevelser. Om du upplevt övergivande, bortstötning eller traumatiska upplevelser kommer du vara mer benägen att skjuta det åt sidan och inte tänka på det. Du gör detta så att du inte behöver genomleva en serie tankar som inte bidrar positivt till ditt känslomässiga välmående.

Men när du inte ger dig själv tid att assimilera vad du upplevt snarare än att helt glömma bort det, håller du denna upplevelse vid liv i ditt undermedvetna. Detta leder till sorg eller ångest som till synes saknar förklaring.

Det som är viktigt är sättet du strukturerar minnet snarare än vad du faktiskt upplevde. Om du väljer ett offers perspektiv för att assimilera vad som hände kommer du se dina tidigare erfarenheter genom en lins av självömkan. Om du väljer en defensiv position kommer din erfarenhet bli till ytterligare en anledning att misstro andra eller söka hämnd. Detta kan ske även om personerna ifråga inte gjort något mot dig.

Det är viktigt att du lär dig att plocka isär vad som hände dig om du vill assimilera det på ett positivt sätt. Det betyder att du måste tänka på saker som skett och anta ett synsätt som leder till att du förstår det. Det handlar inte bara om att ta hänsyn till det som hände, utan att försöka sätta dig själv i skorna hos någon som kanske sårade dig.

Du kanske märker att det som motiverade personen varken var grymhet eller själviskhet, utan dennes egna begränsningar och frustrationer. Du kanske även förstår att det bästa sättet att göra dig själv rättvisa inte är att glömma, utan att se dig själv som någon som har haft en negativ upplevelse, men som förtjänar att övervinna den och vara lycklig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.