6 typer av sorg

6 typer av sorg

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2022

Sorg är ett stadium som alla människor befinner sig i någon gång under livet. Även innan födseln börjar vi att uppleva förlust. Varje förlust innebär dock ett lidande som bör hanteras och gås igenom. Nedan kikar vi närmare på 6 typer av sorg.

Den gemensamma faktorn i alla typer av sorg är att den implicerar en förlust. Men givet att förluster kan vara väldigt olika finns det även olika typer av sorger. Vi pratar om “evolutionära sorger” när vi refererar till de sorger som impliceras i övergången från en ålder till en annan. Det finns även “sociala sorger”, som förlusten av ett jobb etc.

“Det är bara personer som är kapabla att älska intensivt som kan genomlida stora smärtor, men detta behov att älska motverkar deras sorger, och botar dem.”

-Lev Tolstoj-

Men de typer av sorg som för med sig mest svårigheter är de som orsakas av förlusten av någon man älskar, speciellt vid döden. Detta beror för det mesta på att bandet är brutet, medan allt annat bibehålls intakt. Den kärlek som bandet utgjordes av, och drömmarna, fantasierna och det hopp som kom med detta. Det är därför lidandet är intensivt och kräver mycket arbete för att överkomma. Det finns även olika typer av sorger som vi kommer att beskriva nedan.

Förväntad sorg

Denna typ av sorg uppstår när du är medveten om att du kommer att genomlida en förlust, men det har inte hänt ännu. Detta händer exempelvis när du går igenom en skilsmässa eller en lång resa. Eller när någon lider av en dödlig sjukdom och eutanasi planeras.

Kvinna

Skillnaden mellan denna och andra typer av sorger är att den förväntade sorgen tenderar att vara mycket mer ostabil. Eftersom personen fortfarande finns så kommer de som sörjer att växla mellan närhet och distans. De vill känna personens närhet en sista gång. Men de är samtidigt rädda för det beroende som detta skapar. I dessa fall så är det bäst att man uttrycker sina känslor öppet och direkt med den person som kommer att bege sig.

Frånvarande sorg

Detta är en typ av sorg där den drabbade personen blockerar sina känslor och försöker att låtsas som att inget händer. Om ämnet tas upp så uppmärksammar personen inte detta så väldigt mycket.

I denna typ av fall så appliceras en förnekelsemekanism. Dess påverkan är så stark att personen inte känner att denne kan bemöta det. Därför fokuserar denne på andra aspekter i livet. Problemet är att den dolda sorgen alltid återvänder, oavsett om det är i form av irritation, ångest eller fysisk sjukdom etc.

Kroniska typer av sorg

Kronisk sorg visar sig när en person inte lyckas bearbeta förlusten av en närstående. På ett eller annat sätt vägrar personen att acceptera vad som händer. Denne fokuserar istället alltför mycket på att hålla liv i minnet av personen som har gått bort. Det slutar med att detta paralyserar personens liv och denne befinner sig i ett konstant tillstånd av smärta.

Kvinna som upplever olika typer av sorg

Personer med depressiva tendenser löper större risk för denna typ av sorg, som även kan bli till en livsstil. Den är karaktäriserad av ångest, ledsamhet och sorg. Denna typ av sorg kräver professionell hjälp.

Försenad sorg

Detta är ofta en effekt av den frånvarande sorgen. Även om personen först försöker ignorera sin smärta så kommer den till slut tillbaka med större styrka och kanske när man minst anar det. Ibland kan det gå flera år innan denna typ av sörjande påbörjas.

Det kan även vara så att personen inte kan känna av sorgen när denne upplever förlusten, p.g.a. olika anledningar. Exempel kan vara ett krävande jobb eller en pressande familjesituation. Den försenade smärtan uppstår senare och visar upp vissa komplikationer som nu måste upplevas i ensamhet.

Hämmad sorg

Den här sorgen upplevs av personer som har stora svårigheter med att uttrycka sina känslor. Detta gäller exempelvis barn som inte kan sätta ord på allt som händer i situationen. I många fall ignorerar vuxna deras smärta och hjälper dem inte att komma över detta. Vuxna tänker bara att “barn förstår helt enkelt inte”.

Fjäril

Sorgeprocessen är även begränsad hos personer med någon form av kognitiv begränsning. Eller i situationer som exempelvis en far eller mor, som försöker vara stark för att inte påverka sina barn. Eller helt enkelt när någon är väldigt reserverad och inte har möjligheten att prata om vad denne känner. I vilket fall som helst blir hämningen till en konstant depression, ångest etc.

Obehöriga typer av sorg

När det gäller den obehöriga sorgen, kommer miljön eller en persons omgivning att manifestera ett förnekande av den smärta som denne upplever. Förr eller senare kommer andra alltid att försöka förneka dennes smärta eftersom en person som inte har genomgått smärtan bara tycker att personen bör gå vidare med sitt liv.

Men det finns specifika situationer där människor förkastar sorgen öppet från första början. Exempelvis, när en man eller en kvinna som varit otrogen dör. Älskaren “har ingen rätt” att uttrycka sin sorg. Ibland kan detta även gälla när ett husdjur dör eftersom det orsakar en stor smärta, men andra tenderar att förkasta denna typ av lidande.

Många typer av sorg involverar tårar

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.