Ärlighet under barndomen och emotionell intelligens

Uppriktighet och ärlighet är värderingar som alla föräldrar vill förmedla till sina barn under barndomen för att öka deras emotionella intelligens. Men hur gör de för att lyckas med den saken?
Ärlighet under barndomen och emotionell intelligens
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ärlighet under barndomen är viktigt för utvecklingen av emotionell intelligens. Till exempel kan det ske att då ett barn har sönder en tallrik så kan en förhastad reaktion från föräldrarna innebära att de skäller på barnet. Som en följd av detta beslutar barnet sig för att ljuga i framtiden för att undvika att bli bannad. Klimatet som dessa föräldrar då precis har skapat är negativt eftersom det lärt barnet att uppriktighet leder till smärta. Ingen av oss gillar ju att få skäll.

Vad kan man som förälder då göra? Först och främst måste du veta att främjandet av värderingar, som ärlighet under barndomen, är berikande för barn, till sådan grad att det ökar deras emotionella intelligens. Då måste alltså skapa en positiv miljö där barnet kan få rätt lärdomar vid en olycka, när det gör ett misstag eller när det inte vill göra som det borde. En miljö där ni kan prata, förhandla samt förhindra att en oönskad situation blir till ett trauma.

Ovanstående var bara ett enkelt exempel med en trasig tallrik. Det finns dock många situationer där barn inser att de tillfälligt kan tjäna på att ljuga då de exempelvis inte vill äta något, eller inte känner för att göra sina läxor.

Använd smärtan som en språngbräda, inte som ett läger.

-Alan Cohen-

En man disciplinerar sin son

Hur ärlighet under barndomen stärker emotionell intelligens

Ett barn ökar sin självkänsla genom ärlighet, och det är därför det är viktigt för föräldrar, vuxna och andra vårdnadshavare att undvika att tillgripa lögner för att omdirigera beteende.

När barn blir äldre lär de sig skillnaden mellan lögn och sanning. De börjar att kunna urskilja att många av de lärdomar de lärt sig av sina föräldrar kanske inte varit sanna. Således förstår de att de kan ljuga som ett sätt att uppnå sina mål.

Dessutom kan ett barn redan från fem års ålder vara skeptisk till vissa uttalanden som vuxna gör. Som du kan förstå är detta det kritiska ögonblicket då de börjar formar sig efter dig och ditt beteende. Detta blir ännu viktigare runt åtta års ålder. I denna ålder börjar de nämligen kunna skilja oavsiktliga lögner från medvetna bedrägerier.

Det är svårt att vända tillbaka när de väl har börjat urskilja möjligheterna att ljuga utan att förstå skadan de kan orsaka. Människor är fantastiska på att inte se vad de inte vill se. Därför är det viktigt att känna till vissa element som hjälper barn att följa uppriktighetens väg. Du kan göra detta genom att acceptera deras misstag och förstå deras begränsningar.

Nycklar till att lära sig värdet av ärlighet under barndomen

Att inkludera självbekräftelse i barns utbildning är en av de bästa metoderna för dem att lära dem värdet av ärlighet. Du kan lära dem att människor har rätt att hävda sanningen, att ingen ska tillåta någon att manipulera dem och att inte fly genom lögner. Dessutom lär sig barnen i sin naturliga utveckling att skilja mellan gott och ont, att ta ansvar för sina misstag, att hitta alternativ för att övervinna hinder och att uppnå sina mål. Framför allt lär de sig av kärlek och förnuftig förståelse.

Döm inte

Barn, särskilt små barn, gör oftast inga av sina handlingar med dåliga avsikter. Att ständigt fördöma dem blockerar således möjligheten att resonera, reflektera och analysera dolda motiv som kanske inte är uppenbara för dig. Vad ligger bakom deras lögn? Studera situationen och prata med den lilla utan att vara dömande.

Öva på aktivt lyssnande

Lyssna uppmärksamt på dina barn. Detta är ett utmärkt sätt att förstå dem bättre. Om du gör detta kommer du att kunna urskilja om de ljuger, fantiserar ihop historier eller försöker omforma verkligheten.

Bestämda korrigeringar

Du kommer att behöva disciplinera dina barn vid många tillfällen. Detta är normalt och bör vara en del av deras uppfostran. Du bör dock göra det på ett bestämt, kontinuerligt och förutsägbart sätt. Detta är en överlägsen strategi eftersom barnet då bättre kan internalisera lärdomarna och tänka innan de agerar i framtiden.

Positiv förstärkning

Det är mycket viktigt att göra detta då barnet beter sig bra, att belöna dem och berätta för dem hur mycket du gillar att de agerar på detta sätt. Detta är ett sätt att öka oddsen för att de ska upprepa detta beteende och andra liknande sådana, samtidigt som de minskar negativa beteendemönster.

En man som firar ett barn

Barndom och emotionell intelligens – du är ditt barns förebild

Vuxna, föräldrar och vårdnadshavare är de exempel som barnen följer. Det är alltså ändamålslöst att lära dem en sak samtidigt som du gör det motsatta. Var därför exemplet på den uppriktighet du försöker ge ett barn.

Tänk på att barn tenderar att imitera auktoritära personer som deras föräldrar, lärare och äldre syskon. Håll alltid detta i minnet, och agera ansvarsfullt när du står framför ditt barn.

Slutligen är det fastställt att ärlighet under barndomen ökar den emotionella intelligensen. Således måste du låta dina barn utsättas för denna ärlighet, och känna sig väl till mods med den om du vill att de ska bli självständiga, ansvarsfulla och självsäkra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Giráldez Hayes, A., Prince, E.M. (2017). Habilidades para la vida: Cómo aprender a ser y aprender a convivir en la escuela. Madrid: Ediciones SM – Biblioteca Innovación Educativa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.