Bestämda barn är lyckligare, så uppfostra dem rätt

Lycka handlar inte om att ha massor av leksaker eller att få allt man pekar på. Lycka är tillfredsställelse, självkänsla och en hälsosam kärlek för oss själva. Det är därför bestämda barn är mer självsäkra och glada, och har lättare för att relatera till sin omgivning.
Bestämda barn är lyckligare, så uppfostra dem rätt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Bestämda barn är lyckliga barn eftersom de lärt sig att kommunicera exakt hur de mår och vad de vill ha. Eftersom de växer upp med vetskap om sina begränsningar och gränser, förbättras deras sociala förmågor.

Vissa personer må vara utmärkta när det kommer till att upprätthålla mellanpersonliga relationer, men deras sociala kompetens är inte medfödd.

Som föräldrar, eller bara vuxna som interagerar med barn, måste vi komma ihåg att vi är förebilder för alla barn i kommer i kontakt med. Var exemplet de borde följa för att utveckla sina sociala färdigheter.

Vi kan med säkerhet säga att vi ibland inte tillhandahåller barn med de förebilder de behöver. Ja, vi vill att de ska bli framgångsrika i livet, så vi låter dem gå i de bästa skolorna.

Vi betalar för att fylla deras scheman med aktiviteter som sport, musik och språk. Vi går till och med så långt som att kontakta deras lärare för att se till att de hänger med.

Vidare bryr vi oss även om vilka personer de kommer i kontakt med, speciellt när det kommer till vänner. Vi är uppmärksamma på allt de gör, även inom bruk av teknologier som TV och mobiler.

Räcker inte det för att uppfostra bestämda barn?

Ja, du gör ditt bästa som förälder. Men är du lika stolt över din emotionella intelligens? Vad sägs om dina sociala färdigheter? Vi frågar eftersom många tar dessa saker för givet.

Aspekter som självkänsla, bestämdhet och till och med självbild är en del av vår genetiska kod. Vidare formas de i takt med att vi blir äldre.

Men missförstå oss inte; dessa är drag som bör främjas dagligen. De kräver försiktig, intuitiv och stabil vägledning för att uppfostra barn med färdigheter inom alla grundläggande områden av livet.

Färdigheter som ger dem lycka och psykologisk välmående. Låt oss gräva lite djupare i en viktig dygd: bestämdhet.

“Jag tror att vi alla har empati. Vi kanske inte har tillräckligt med mod för att visa det.”

-Maya Angelou-

Hur man uppfostrar bestämda barn

Flicka med ballonger

För att uppfostra bestämda barn behöver du tålamod och känslighet. Ofta säger föräldrar och utbildare att det finns två typer av pojkar och flickor:

  • De som grälar hela tiden: de som alltid är frustrerade och tjuriga eftersom “alla är emot dem” varje gång de inte får göra som de vill eller inte får vad de vill ha.
  • De som är tillbakadragna och passiva: de som aldrig uttrycker hur de känner. De klagar faktiskt sällan. Dessa är barn som ofta blir utsatta för mobbare. Deras brist på bestämdhet resulterar ofta i två extremer – passivitet eller aggressivitet. Dessvärre för dem leder inget av detta till bra resultat.

Att kunna uppfostra bestämda barn är därför ett sätt att investera i deras lycka. Detta är ett ämne som bland annat studerats i en studie från Gertrude E. Chittenden vid Society for Research in Child Development.

Vi investerar i och bidrar till skapandet av ett respektfullt samhälle.

Att lära barn om världen och visa dem gränser

För att uppfostra bestämda barn måste du ingjuta följande koncept från tidig ålder: världen är full av gränser och alla måste acceptera dem. Att utbilda barn är inte bara att säga vad som är bra och dåligt.

Moralitet handlar om så mycket mer: saker som hövlighet, respekt för alla varelser och behovet att anpassa sig till sociala koder för att samexistera.

Världen är full av fysiska, emotionella och till och med finansiella begränsningar. Vi bör till exempel inte spendera pengar på saker vi inte behöver.

Vad är bestämdhet?

Barn förstår mer än vi tror. Innan de ens talar flytande så förstår de mycket mer än de kan uttrycka. Därför är det aldrig för tidigt att börja lära dem följande principer:

  • “Jag kan uttrycka vad jag känner utan rädsla, men med respekt.”
  • “Mamma och pappa kommer inte bestraffa mig för något jag säger. De är mitt skyddsnät och jag kan uttrycka mig fritt runt dem. Jag kan till och med berätta för dem om mina negativa känslor: vad som skrämmer mig, vad som gör mig arg och vad som oroar mig.”
  • “Jag bör respektfullt lyssna på vad andra säger till mig.”
  • “Man kan inte alltid kan få vad man vill ha. Sakta men säkert kommer jag lära mig att vara tålmodig och tolerera min frustration.”

Bestämda barn behöver förebilder

Barn på brygga

En annan viktig sak är att vi inte kan be barn att följa regler som vi inte följer själva. Om du till exempel talar aggressivt till din partner så kommer barnen imitera din kommunikationsstil.

Om du vill uppfostra bestämda och lyckliga barn så måste du vara mer än en förebild – var en daglig inspiration.

Slå fast deras plikter men respektera deras val och låt dem ha ett privatliv

Barn kommer vid en viss punkt kräva sitt eget utrymme och ett privatliv. Det är något föräldrar bör respektera. På så sätt kommer du få deras tillit och de kommer känna sig säkra med att berätta saker.

Ett annat sätt att höja deras bestämdhet är genom att ge dem ansvar som är proportionerliga för deras ålder. Det höjer deras känsla av kompetens och självvärde.

Emotionell intelligens och bestämdhet

Lekande barn

Sist men inte minst bör föräldrar och utbildare ingjuta emotionell intelligens i barn. Det kommer hjälpa dem att hantera känslor, kontrollera impulser och förbättra sina sociala färdigheter.

Emotionell kommunikation är fundamentalt i deras dagliga liv.

Som du kan se finns det många koncept och värderingar du måste ingjuta i barn. Det kommer öppna en helt ny värld för dem och göra dem bestämda. Det är ett äventyr som varar livet ut.

Det kommer finnas goda och dåliga tider, så var tålmodig. Först och främst ska du dock vara uppmärksam. Var den typ av observatör som vet när man ska ingripa om det behövs.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.