Hur du gör för att bli den du vill vara

Är du den person du vill vara? Eller är du som alla andra vill att du ska vara? Det kommer att komma en tidpunkt då du måste bestämma dig, och det steget kräver mer än bara mod eller självförtroende. Du behöver en plan och en strategi. Låt oss titta närmare på detta!
Hur du gör för att bli den du vill vara
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Företagsägare. Astronom. Oberoende och säker på dig själv. Universitetsprofessor. Influencer. Personlig tränare. En lyckligare och mer uppfylld person. Varje person skapar sina egna drömmar med färger och figurer bara den kan förstå. Hur är det med dig? Hur gör du för att bli den person du vill vara? Var ska du börja?

Livsmål, liksom uppfyllda önskningar, dyker inte upp bara helt apropå, eller genom att yttra abrakadabra simsalabim. Vi vet alla att tillväxt och personlig förbättring är en process som alla inte är redo för. Varför? För att uppnå vissa livsmål räcker inte tanken med att ”lita på sig själv för då finner man vägen”.

Att bli din ideala person, uppnå ditt drömliv och kunna visa de personlighetsdrag som du längtar efter, kräver en intern omvandling. Det är en process där du förändras lite i sänder för att låta den bästa versionen av dig själv komma fram. Det innebär förmågan att gradvis nå det du vill uppnå. Det är då du inte ger upp, utan snarare fortsätter att arbeta mot din dröm varje dag.

Vi föds alla som individer, och det är nödvändigt att fortsätta förändra dig och anpassa dig tills du blir den person du vill vara. Det är dags för dig att du också uppnår detta.

En man som går ut mot havet

Nycklar som hjälper dig att bli den person du vill vara

Carl Rogers var en av 1900-talets mest inflytelserika psykologer. Hans humanistiska synsätt hjälpte till med att skapa nya perspektiv och verktyg inom området personlig utveckling. Dessa åsikter är fortfarande användbara idag. En fråga värd eftertanke som han lyfte fram var att varje person bär en mask eller förklädnad under hela sitt liv, nästan utan att inse det.

Dessa masker är som ett skydd som hjälper dig att bli socialt accepterad. Genom att använda dessa masker hoppas människor bli accepterade, inkluderade och uppskattade av andra. Men på grund av detta kan det komma en tid då du knappt känner igen dig själv på grund av alla masker och förklädnader som du tar på dig när du är i närheten av andra.

Vad är det som gör att detta händer? Tja, det händer när du har levt ditt liv orienterat kring andra istället för att fokusera inåt på dina egna värderingar, ideal, drömmar och önskningar.

Därför är det bra att du ställer dig själv frågan: Hur blir jag den person jag vill vara? Du kanske har lagt ner lång tid på att isolera dig från din inre röst. Således måste du börja lyssna på dig själv igen. Först då kan du starta omvandlingsprocessen. En väg där du inte försöker skapa ett nytt jag utan snarare tillåter det verkliga jaget att dyka upp; den du har tystat så länge.

Här är några nycklar som hjälper dig med din transformationsresa.

Förtydliga vem du vill vara, inte vem du ”ska vara”

Många människor tillbringar sina liv med att arbeta på en version av sig själva som inte alls överensstämmer med deras egna värderingar. För att uttrycka det på ett annat sätt: Ibland kanske du tenderar att fokusera mer på personen du ”borde vara” och inte lika mycket på personen du verkligen vill vara.

Vad ska du göra om du inser att detta är du? Hur kan du bli den person du vill vara?

  • Ange först hur du vill se dig själv om fem år. Detaljera vilken typ av person du vill vara, vad du kommer att ägna ditt liv åt, och vem och vad som kommer att omge dig.
  • Tänk sedan på varför du vill vara denna typ av person. Är det din egen önskan eller blir du påverkad av något externt? Passar den framtida versionen av dig själv ihop med dina värderingar?

Inse din potential och identifiera dina begränsningar

När du frågar dig själv hur du ska kunna bli den person du vill vara, tänk då först på din potential och dina brister. Har du färdigheterna och förmågorna för att forma den framtida versionen av dig själv? Om så är fallet, uppmärksamma då dessa förmågor och börja vidareutveckla dem. Arbeta med att öka dina styrkor.

Å andra sidan är det också viktigt att identifiera dina begränsningar. För att göra detta måste du befria dig från alla masker och förklädnader som du har gömt dig bakom under årens gång.

När du gör det kan du hitta många obehandlade rädslor och osäkerheter. Någon som har varit för fokuserad på erkännande och validering från andra behöver tid för att återhämta sig och stärka sin självuppfattning.

Väck dina psykologiska styrkor

Dina känslor, tankar och handlingar måste vara i harmoni för att du ska kunna nå dina mål. Hela din varelse måste orienteras mot de livsmål som leder till din lycka. Hur kan du göra för att känna dig mer värdefull och nå ett optimalt sinnestillstånd?

Ett sätt att uppnå detta är att aktivera vad psykologerna Christopher Peterson och Martin Seligman 2004 definierade som psykologiska styrkor.

Följande är de mest lämpliga i detta sammanhang:

  • Entusiasm. Det är det som motiverar hoppet. Det är energin som mobiliserar dig att röra dig framåt med syfte och att kombinera kreativitet, självförtroende och optimism.
  • Engagemang. Att utveckla ett starkt engagemang för dig själv och dina mål är ett viktigt steg till framgång.
  • Mening. Allt du gör, tänker och känner måste ha mening, ett mål. Ingenting du gör borde vara av en slump.
  • Transcendens. Detta innebär att ha ett syfte och en vilja att sträva efter framgång. Detta koncept är relaterat till toppen som Abraham Maslow definierade i sin hierarki av mänskliga behov, där man strävar efter självförverkligande.

Acceptera din rädsla, den är en del av omvandlingsprocessen

En annan kritisk aspekt på din resa till att bli den du vill vara är att erkänna och acceptera din rädsla. Det är värdelöst att försöka dölja den eller förneka dess existens. Ingen kan påbörja det mest avgörande äventyret i sitt liv utan rädsla. Rädslan är trots allt en obestridlig del av våra väsen, av vad människan är.

Nyckeln är att fortsätta framåt trots din rädsla, ta risker trots att den håller dig tillbaka, att arbeta runt de gränser den skapar. När du gör det kommer den att visa dig att det är möjligt att fortsätta förbättra dig själv var dag.

En kvinna som ser ut över havet

För att bli den person du vill vara, välj den bästa vägen för dig själv i din vardag

Håll den här aspekten i åtanke för att bli den person du verkligen vill vara. Personlig utveckling, förbättring av sig själv och omvandling till en bättre version av sig själv kräver förståelse för hur du väljer den bästa vägen i vardagen. Således, om någon dag modlöshet och frustration hotar att överväldiga dig, välj vilket sinnestillstånd som är bättre: att acceptera nederlag eller att övervinna utmaningen.

Här är ett annat scenario. Vad händer om du kan välja dagen framför dig? Ska du välja den enkla vägen och anpassa dig till vad andra förväntar sig av dig? Eller ska du gå vidare på egen hand och arbeta med det du vill? Du måste våga bestämma själv; tänka på vad som är det bästa beslutet för dig på lång sikt.

Ignorera inte det faktum att ditt välbefinnande och din lycka beror på att du fattar beslut vid varje korsning. Antagandet av modiga beslut, medan du fokuserar på dina mål, värderingar och förväntningar, är alltid det bästa alternativet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.