Hur du stärker ditt psykologiska immunsystem

Hur du stärker ditt psykologiska immunsystem
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vetenskapen har bevisat det, och själva bevisar vi det dagligen: känslor är smittsamma. Ett extremt exempel på detta är kaos bland folksamlingar. Några människor ropar och börjar springa. Panik utbryter och folk rusar blint omkring. Detta kan även få ganska allvarliga följder. Det är bara en av förklaringarna till varför det är så viktigt att du stärker ditt psykologiska immunsystem.

Låt oss gå vidare från det extrema exemplet vi just gav. Det finns mer vardagliga bevis på att emotionella tillstånd är smittsamma. Detta beror på spegelneuroner, som imiterar andra människors känslor och gör dem till våra egna. Det är därför grupper har så stort inflytande på oss som individer. Det är också därför som ditt bästa försvar är ett väl fungerande psykologiskt immunsystem.

“Liksom spridning av sjukdom leder till sjukdom, kan spridning av tilltro leda till tilltro.”

-Marianne Moore-

Men en del människor påverkas mindre av stämningen i en grupp. De förblir mer eller mindre sig själva oavsett hur gruppen känner sig. Förmågan att motstå denna påverkan beror i hög grad av ditt psykologiska immunsystem. Om detta är starkt, blir du mer oberoende. Om det är svagt smittas du lättare av gruppen.

Medvetenhet stärker ditt psykologiska immunsystem

Helt klart är det bra om du låter andras glädje och optimism smitta av sig på dig. Vad som inte är så klokt är att låta andra människor överföra sin stress, leda och pessimism på dig. Tyvärr sprids en del negativa känslor (som ångest) mycket lättare än positiva känslor.

Ett sätt att stärka ditt psykologiska immunsystem och inte låta andra människors sinnesstämningar styra dina egna, är att först göra en kritisk granskning av dig själv. Vilka är de huvudsakliga känslorna du upplever i ditt dagliga liv? Vilka känslor sprider du till andra människor?

När man ler blir man gladare - stärk ditt psykologiska immunsystem

Överdriv dina uttryck av gott humör

Bästa sättet att komma igång är att jobba med att få mer kontroll över dina känslor. Det finns ingen bättre metod för detta än om du ger dig själv en knuff i ryggen för att få en mer positiv sinnesstämning. Du blir starkare genom att hålla uppe den attityden.

En enkel teknik för detta är att överdriva en smula. Le, även om du inte känner för det. Tacka livet och universum för allt, även om det bara är för de små tingen i din vardag. Var extra vänlig mot människor som du inte brukar vara vänlig mot. Allt detta kommer att bidraga till att stärka ditt känslomässiga immunsystem.

Undvik kritik och maktkamper

Inget är giftigare för dina känslor än att kritisera och tala illa om andra människor. Det är en värdelös användning av din tid. Ena dagen är det du som gör det mot någon, nästa dag är det någon annan som gör det mot dig. Försök undvika att skapa negativa och ovänliga miljöer.

Att sträva efter meningslös makt är också mycket tröttsamt. Att ha en högre befattning än någon annan är inte bättre än att ha en lägre befattning, för det finns alltid någon med högre rang, oavsett hur högt du når. Detta är oundvikligt. Så när du kämpar för att ge order åt andra eller med att hindra andra från att kommendera dig, leder det till att du slösar din livsenergi och omger dig med en tät, negativ atmosfär.

Undvik att tala illa om andra

Stärk ditt psykologiska immunsystem genom att fokusera på det som du gör rätt

Det bästa sättet att stärka din psykologiska immunitet är att göra dig själv till en slags förespråkare för positiva känslor och upplyftande sinnesstämningar. Och det bästa sättet att göra det på är att fokusera på dina goda sidor, såsom din personlighet, dina handlingar etc…

Utan att du inser det kommer andra människors humör att harmoniera med din positiva attityd. Det kommer nästan att vara omärkligt och du kommer inte att försöka framtvinga det, men du kommer att börja upptäcka det bästa hos andra. Den här tekniken misslyckas sällan. Allt du behöver göra är att fokusera på det goda, på fördelarna med allt. Detta får alltid en mängd positiva effekter.

Lär dig att kommunicera negativa känslor

Det går inte att undvika att då och då drabbas av negativa, tunga känslor. När du sprider dessa påverkar det även andra människor, inte bara dig själv. Här talar vi om stress, depression, ilska, bitterhet och hela raden av enormt negativa känslor som ryms i ditt sinne.

Först och främst är det bäst att försöka dämpa dessa känslor när du upplever dem. Det hjälper alltid att ta fem minuter för att praktisera djupandning. Det gör att din hjärna får syre, att din kropp återfår balansen och även att din känslor stabiliseras. Därefter kan du ta dig tid att tänka efter hur du bäst kan uttrycka det du känner på ett konstruktivt vis.

Man kan lära sig att stöta bort giftiga tankar

Syftet med alla dessa tekniker är att stärka ditt psykologiska immunsystem. Om du gör dig själv till en ledstjärna kommer andra hjälpa dig att lysa upp vägen. Tänk på att det du gör för andra gör du även för dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.