Hur du tar upp något på ett positivt sätt i ditt förhållande

Att kunna prata öppet med din partner om alla typer av problem är viktigt för att upprätthålla en sund relation.
Hur du tar upp något på ett positivt sätt i ditt förhållande
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2024

När du tar upp något så är ofta hur du säger det viktigare än vad du säger. Att kunna kommunicera korrekt är inte någon enkel uppgift. Vi måste föra samman ord, uttryck, känslor, attityder etc. Faktum är att när det gäller någon du dejtar eller en partner så är det ännu svårare. Vet du hur du tar upp något på ett positivt sätt i ditt förhållande?

“Kommunikation” är en psykologisk specialitet. Det finns psykologer som ägnar sig åt att förbättra sina patienters kommunikationsförmåga och att förstå hur media påverkar våra dagliga liv.

Kommunikation har studerats så mycket att vi nu har en sak klar för oss rörande detta: bra kommunikationsförmåga är väldigt viktigt inom varje aspekt av vårt dagliga liv, men om det finns ett område där det är som viktigast så är det inom våra relationer.

8 effektiva kommunikationsstrategier när du tar upp något i ditt förhållande

Att veta hur du tar upp något med din partner på ett positivt sätt kan hjälpa dig att ta dig igenom konflikter och att lära dig av dem. Därför kommer vi idag ta upp åtta viktiga strategier för positiv kommunikation i ditt förhållande.

1. Leta efter rätt ögonblick: du behöver avskildhet, tystnad och personens uppmärksamhet

När du tar upp något med din partner på ett positivt sätt måste du hitta rätt ögonblick. Det innebär att du behöver avskildhet, tystnad och uppmärksamhet.

Ibland spenderar vi bara en liten del av morgonen, eftermiddagen eller kvällen tillsammans. Det finns tusentals saker att göra och ni är båda trötta. Kom ihåg att detta inte är den bästa tiden för att ta upp något.

Tar upp något över en varm kopp te och kakor

Bestäm dig för hur brådskande problemet är och huruvida det kan vänta eller ej. Det är alltid bäst att leta efter en öppning när din partner är ledig, när ni båda är lugna och när det inte finns några distraktioner.

Det finns inget mer obekvämt än att försöka förklara eller förstå något varpå någon avbryter. Så ingen telefon, barn, tv eller musik. Du måste ha personens uppmärksamhet till 100%. Din uppmärksamhetsnivå bör såklart vara lika hög.

“När någon visar dig vem hon är ska du tro på henne.”

-Maya Angelou-

2. Tänk på kroppsspråket när du tar upp något

Det är väldigt viktigt att din kropp förmedlar lugn och att du inte är på alerten eller defensiven när du tar upp något i förhållandet.

Det är normalt att vara nervös eller obekväm om ni ska prata om något viktigt. Men försök att hålla dig själv under kontroll och tänka på vissa detaljer. Det kan vara att ha en öppen hållning, att inte korsa armarna, att se personen i ögonen utan att verka skrämmande samt att försöka att inte röra på sig alltför mycket.

Stå ansikte mot ansikte och nära varandra, utan något mellan er. Det kommer hjälpa er att skapa ett mer positivt klimat.

Att exempelvis sitta på soffan och ha ögonkontakt och använda en lugn ton kan vara mycket bättre än att sitta mittemot varandra vid bordet. Dessa små detaljer ger färg åt vår kommunikation och skapar ett mer positivt klimat.

3. Var specifik och fokusera på nuet

Att inte gå som katten kring het gröt är viktigt när du ska ta upp något. Det första steget är att fokusera på att vara tydlig, veta vad du vill ha sagt och vad ditt mål är med att ta upp detta. Innan du ens börjar prata är det väldigt viktigt att du vet vad du känner, vad du vill ha och vilka förändringar du vill ha av situationen så att den upphör att vara ett problem.

Det är därför bäst att säga vad du känner och tänker på ett kort och koncist sätt. Du måste inte upprepa samma sak om och om igen.

Välj ord som är enkla att förstå. Förklara saker med exempel som är så nära nuet som möjligt. Det förgångna är viktigt för att förstå var vi är och varför vi är här. Men när det kommer till att ta upp ett ämne så måste du fokusera på att prata om vad som händer och hur du vill att situationen ska förändras.

4. Använd smörgåstekniken: Något positivt + problemet + något positivt

Smörgåstekniken är bra när man vill korrigera personen men mjuka upp den emotionella påverkan som kan uppstå på grund av kritiken. Det är därför bra att du lär dig den om du vill ta upp något med din partner.

Det innebär att man omger det centrala budskapet med positiva element. Du placerar dem före och efter i din kommunikation.

Exempelvis: “Jag vet att du arbetar långa dagar och jag uppskattar det väldigt mycket eftersom det visar att du anstränger dig för familjen. Men jag känner att du skulle kunna hjälpa till mer med hemmet. Och jag är säker på att vi kan hitta ett sätt som du kan göra det på.”

Målet med denna teknik är att dra nytta av de psykologiska effekterna, där det vi kommer ihåg mest är hur ett budskap börjar och hur det slutar.

Så genom att nämna problemet i mitten av budskapet samtidigt som du börjar och slutar med något positivt, har du en bra formel för att prata om konflikten på ett positivt sätt.

5. Dra nytta av flexibilitet och ordens magi när du tar upp något

De ord du använder när du tar upp ämnet är fundamentala. Så för att ta upp ett ämne på ett positivt sätt måste dina ord ha en viss flexibilitet. De måste reflektera en önskan eller ett förslag, inte ett ultimatum.

Du kan exempelvis använda “du skulle kunna” istället för “du måste”. Den andra personen kommer då att vara mer benägen att lyssna med en öppen attityd.

Du kan börja ta upp ämnet med ord som “jag skulle vilja”, “jag skulle behöva” eller “det hade gjort mig lycklig”. Det är mycket bättre än att säga “jag vill ha”, “du borde” eller “jag behöver”.

Budskapet är detsamma, men ord har en magisk verkan. De kan få personen att acceptera och även lova en förändring som denne annars inte hade gått med på.

Nallar i snön

6. Väldigt viktigt: att övertyga din partner om att problemet har en lösning

Om du vill ta upp ett ämne på ett positivt sätt så måste det ske samtidigt som du erbjuder en lösning. Att förklara problemet och inte föreslå en lösning är ingen bra idé. Om du inte föreslår något sätt att lösa situationen kommer du inte leda din partner någonstans.

En annan viktig aspekt är att lösningen är ett förslag och inte en befallning. Det handlar om att lösa problemet, inte att få den andra personen att göra vad du vill.

Innan du börjar är det viktigt att tänka ut möjliga förslag som du kan lägga fram. Det handlar inte om att förklara vad du tror är lösningen. För att lösningen ska kunna vara rättvis och effektiv så måste båda medlemmarna i förhållandet hålla med.

Det handlar istället om att föreslå vad du tror ni skulle kunna göra och reda ut om den andra personen också tror detta. För det är något som har att göra med själva förhållandet. Ansvaret för lösningen delas mellan båda personerna.

“Var ärlig, brutalt ärlig. Det är vad som kommer upprätthålla relationer.”

Lauryn Hill

7. Omvandla dina klagomål till önskningar

Bakom varje klagomål finns det en önskan. När du till exempel tänker “Varför uppskattar han/hon inte mina ansträngningar?” eller “Han/hon är alltid sen, han/hon tar mig inte på allvar”. De önskningar som finns bakom dessa klagomål är “Jag vill att han/hon ska uppskatta mina ansträngningar mer och underrätta mig om att han/hon uppfattar de saker som jag gör” och “Jag vill att han/hon ska komma i tid eftersom det är viktigt för mig”.

Att omvandla klagomål till önskningar är en färdighet. Vi måste träna på detta, men det är inte omöjligt. Det första steget är att skjuta alla obehagliga känslor som ger upphov till klagomålet åt sidan. Sedan kan vi tänka på vad vi verkligen vill be om.

Det är för det andra väldigt viktigt att uttrycka det man vill ha med positivt språk. Detta ger den andra personen utrymme att agera istället för att bli paralyserad. Med andra ord att ta upp ett ämne på ett positivt sätt i ditt förhållande och förklara vad du vill ska hända nu, utan att fokusera på det som irriterar dig (klagomålet).

8. Ge din partner tid att reflektera när du tar upp något

Kräv inte ett direkt svar eller en direkt handling. Låt din partner tänka på vad du har tagit upp. Om du inte kräver ett svar direkt när du tar upp det, kommer du ta bort en del av pressen. Och att ta bort pressen så att personen kan ta ett beslut är ett av de bästa sätten att omvandla sakfrågan till en positiv utmaning eftersom du ger denne denna frihet.

Du låter personen utvärdera utan press så att han eller hon sedan kan svara efter att “chocken” har försvunnit.

Tänk dock på att reflektionen behöver ha en deadline om den ska vara användbar. Du måste med andra ord ge personen en tidsfrist. Den tid som du ger din partner kommer bero på varje persons personliga schema. Det kommer bero på hur brådskande konflikten är. Men det handlar inte om att ha en obegränsad tid till att tänka eftersom personen då kommer undvika problemet. Att undvika problemet kommer bara göra det värre.

Om du tänker på dessa idéer nästa gång du tar upp ett ämne med din partner, kommer du kunna göra det på ett positivt sätt. Det kommer då bli mycket enklare att lära sig av konflikten, lära känna sig själv bättre och stärka förhållandet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.