Hur du undviker att sabotera ditt förhållande

Ibland kan partnerna i en relation vara förhållandets värsta fiender. Tyngden av det förflutna, rädsla, svartsjuka och kommunikationsproblem är alltid stora sabotörer. Här är några tips om hur du kan undvika att sabotera ditt eget förhållande.
Hur du undviker att sabotera ditt förhållande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Sigmund Freud brukade säga att alla romantiska bindningar består av två partner och deras rädsla. Även om detta kan låta dramatiskt, så bör du komma ihåg att rädslan ofta är mycket stark och kan få stora effekter. Därför är det viktigt att du kan spåra den om du vill lära dig undvika att sabotera ditt förhållande.

Att älska häftigt är inte alltid detsamma som att älska väl. En del människor älskar på ett desperat sätt. Det kan gå så långt att de nästan trakasserar sin partner med sina demoner, sin svartsjuka, sitt ständiga behov av anknytning och sin osunda misstänksamhet. Dessutom bär vi alla med oss ett förflutet; ett bagage som tynger våra axlar.

Oftast bryter vi inte upp ett förhållande på grund av otrohet. Istället kan det vara vårt eget uppträdande, vår rädsla och brist på emotionella resurser som förstör vad som skulle kunnat bli en stor kärlek.

Det är viktigt att du lär dig kommunicera för att du inte ska sabotera ditt förhållande

Sju strategier som hjälper dig undvika att sabotera ditt förhållande

År 2001 utförde man en intressant studie vid Purdue University i Indiana. Syftet var att ta reda på vilka komponenter som är nödvändiga för bra och starka förhållanden. Man upptäckte att stabiliteten i ett parförhållande berodde på tre faktorer: den psykologiska anknytningen, parets långsiktiga inriktning och gemensamma mål samt båda parternas intentioner att lösa alla problem som kan komma att uppkomma.

Dessa faktorer kan ha avgörande betydelse. Men det handlar inte bara om de intentioner du kan ha med avseende på ditt förhållande. Även din personlighet spelar in och framför allt olika psykologiska aspekter som kan underminera kärleken. Här talar vi om sådant som rädsla, behov, försvarsmekanismer och ibland också omognad. En omognad som kan göra att du inte förstår vad det innebär att ha ett parförhållande.

1. Var försiktig med att förvänta dig “allt” från din partner

Ibland vill vi att vår partner ska vara den som skingrar alla våra farhågor. Mannen eller kvinnan som räddar, läker, lindrar och som löser alla problem och fyller alla behov. Dock måste du inse att du inte kan lägga ansvaret för ditt helande på andra människors skuldror.

Du kan inte lämpa över alla emotionella knutar och oläkta sår från ditt förflutna på en partner. Det är en orimlig börda att bära. Du kan räkna med kärlek, ovillkorlig stöttning och förståelse från din partner. Däremot kan du inte förvänta dig att din partner ska tillgodose alla dina behov.

2. Överdriven anknytning och kvävande kärlek

Om du vill undgå att sabotera ditt förhållande måste du vara uppmärksam på din anknytningsstil. Ibland kan låg självkänsla leda till medberoende relationer i vilka människor skapar dysfunktionella bindningar. Ett exempel på ett sådant förhållande är när du intalar dig själv att din partner är allt, att du är värdelös och att livet är meningslöst utan honom eller henne.

Överdrivna anknytningar medför inte bara överdrivet lidande. De gör dig dessutom omåttligt orolig för att bli övergiven, sviken och att inte längre vara önskad.

3. Lär dig att kommunicera: din partner är ingen tankeläsare

Om något besvärar dig, säg ifrån. Om det är något som bekymrar dig eller gör dig arg eller ledsen, vänta inte på att din partner ska gissa sig till hur du känner. Lär dig att kommunicera på ett bestämt sätt. Detta är ett mycket vanligt mönster i de flesta förhållanden. Folk förväntar sig ofta att deras partner ska märka vissa saker. Men så sker inte alltid.

Genom att kommunicera på ett säkert och effektivt sätt kan vi skapa harmoni i våra förhållanden. På så vis kan vi reparera dem och få dem att utvecklas.

4. Det är inte alltid din partners fel

“Han förstår mig inte.” För att inte undergräva ditt förhållande måste du vara medveten om att ett problem inte alltid bara är en partners ansvar. I de flesta fall bidrar förmodligen båda parterna till problemet.

Om du till exempel upplever att det går slentrian i ditt förhållande är det något ni båda är ansvariga för. Du bör reflektera över alla de situationer där du utan att veta om det kan ha ett finger med i spelet.

5. Hur du undviker att sabotera ditt förhållande: arbeta med ditt självförtroende och din självkänsla

Det finns två trojanska hästar som snabbt kan förstöra ett förhållande: osäkerhet och låg självkänsla. Om ditt sinne är fyllt med rädsla och du har en negativ självbild kommer du att se hot i alla hörn. När du är rädd att bli sviken blir du orolig för att inte leva upp till din egen standard. På så vis låter du rädslan att bli övergiven ta överhanden.

Med andra ord är det viktigt att du jobbar med dessa psykologiska aspekter för att inte sabotera ditt förhållande.

6. Fokusera på dygder istället för tillkortakommanden

Det finns en viss typ av lins som kan fläcka bilden av vilket förhållande som helst. Som när du bara fokuserar på det din partner inte har, det han inte gör eller det han gör fel. Därigenom fäster du bara vikt vid din partners brister, defekter och svagheter. Detta ger dig en förvrängd uppfattning av ditt förhållande och är sårande för din partner.

Om du har ett förhållande med någon så förutsätter det att du uppskattar din partners kvaliteter, men även att du accepterar hans eller hennes brister. Om du tvärtom bara ser din partners tillkortakommanden och förstorar dem, så kommer du att hamna i fällan av negativa tankar och skapa otrevnad.

Du kan lätt sabotera ditt förhållande om du håller din partner ansvarig för allt

7. Du riskerar att sabotera ditt förhållande om du tar det för givet

Vad kan man göra för att inte undergräva sitt förhållande? En gyllene regel som du alltid bör ha i åtanke är: Ta inte din partners kärlek för given. Utgå inte från att din partner alltid kommer att finnas där för dig, oavsett vad du gör. Räkna inte med att du slipper göra några ansträngningar bara för att ni har ett väl förankrat förhållande.

Kärlek som inte vårdas blir svagare. Om du inte ger näring åt ditt förhållande kommer det sakta men säkert att förtvina. Låt bli att sabotera ditt förhållande genom att förebygga slentrian och rutin.

Sammanfattningsvis är det många faktorer som kan söndra emotionella band. Därför är det viktigt att du ger akt på alla dessa olika problemområden på ett ärligt och helhjärtat sätt. På så vis underlättar du för att allt ska fungera lättare och du kommer att få ett lyckligare förhållande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arriaga, X. B., & Agnew, C. R. (2001). Being committed: Affective, cognitive, and conative components of relationship commitment. Personality and Social Psychology Bulletin27(9), 1190–1203. https://doi.org/10.1177/0146167201279011
  • Estrada, R. I. (2009). An examination of love and marital satisfaction in long-term marriages. ProQuest Dissertations and Theses, 132.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.