Hur fungerar ögonkontakt?

Hur fungerar ögonkontakt?

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Det finns ett ordspråk som säger att “ögonen är fönstret till själen; detta eftersom man genom ögonen kan visa andra hur man känner sig, både fysiskt och emotionellt. Genom dina ögon skapar du även närmare band med de du pratar med, vilket gör att de känner sig lugnare. Det finns dock situationer där intensiv ögonkontakt kan upplevas hotfull.

Våra ögon är en del av vår icke-verbala kommunikation, som även utgörs av vårt leende, våra händer och axlar. När du nu vetta detta, skulle du vilja lära dig hur ögonkontakt fungerar inom relationer? Fortsätt läsa och få reda på det.

Det beror på situationen

Ögonkontaktens upplevelse beror många gånger på situationen som personen befinner sig i. Blicken är exempelvis intensivare i en konversation mellan endast två personer. Men inom en gruppkonversation så tenderar de olika deltagarna att utbyta blickar som oftast inte varar i mer än 3 till 5 sekunder.

Inom en konversation så kan man även räkna hur mycket tid som spenderas tittandes på andra saker. Det brukar ligga på 30% ögonkontakt och 60% tittandes på andra saker samtidigt som man lyssnar. Om du tittar på personerna en mindre andel av tiden än så kan det verka som att du inte är intresserad av konversationen. Om du bibehåller ögonkontakt längre än så, så är du uppenbarligen intresserad av konversationen. Och vet du vad detta innebär? Du hittar svaret i nästa paragraf.

Förälskade bibehåller längre ögonkontakt

Det är svårt att veta om personer hatar dig eller älskar dig då de håller riktigt lång ögonkontakt. Precis som med allt annat i livet så beror det på situationen och den relation som personerna har

Det är dock klart att älskare som har en romantisk kväll tenderar att hålla längre ögonkontakt. Det har även visat sig att personer som tycker om dig tenderar att titta dig i ögonen betydligt mer än personer som inte tycker om dig.

Intensiv ögonkontakt kan vara negativt i vissa kulturer

Ögonkontakt fungerar inte på samma sätt och betyder inte samma sak på alla platser i världen. Exempelvis så tolkar japanerna det som ett tecken på respekt att inte titta någon strikt i ögonen. För de flesta västerlänningar kan avsaknad av ögonkontakt betyda misstro eller förakt. Men det är inte bara vi som ser ögonkontakten som något normalt. Inom många arabiska länder så håller man betydligt längre och mer intensiv ögonkontakt.

Lögnare tar mer ögonkontakt

Folk har alltid trott att den som ljuger tenderar att undvika ögonkontakt, men ingenting är längre från sanningen. I verkligheten, då personer ljuger, så fokuserar de mer på ansiktet för att se om den andra personen tror på lögnen.

Som du nu vet så kan vi visa hela världen vad vi känner genom våra ögon. Och du? Tenderar du att titta andra direkt i ögonen? Det rekommenderar vi att du gör. De kommer säkerligen att “se dig” i ett bättre ljus.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.