Hur känner hundar igen ansikten?

Hur känner hundar igen ansikten?

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Har du någonsin funderat på hur hundar känner igen ansikten? Hur skiljer sig hundar och människor på denna punkt? Detta spännande ämne ska vi kika närmare på i denna artikel. Läs vidare!

Hundar är unika djur som är en outtömlig källa för kamratskap och kärlek, när de beter sig bra. De är nämligen alltid redo att leka, följa med dig och vara med dig. De är de första att märka när du kommer hem och vanligtvis de som är gladast att träffa dig. Du kan vara borta i fem minuter. När du kommer tillbaka visar de dig samma mängd tillgivenhet som om du varit borta i ett år.

De har som bekant känsliga öron och väldigt bra nosar. Men de har även bra syn – ett sinne som vanligtvis inte leder dem men som de verkligen använder, speciellt för rörelse. De använder det även för att känna igen personer. I denna artikel ska vi försöka förklara hur.

“Rätt tränad kan en människa vara hundens bästa vän.”

-Corey Ford-

Man och hund

Hur känner vi igen ett ansikte?

För människor är den visuella igenkänningen av ansikten en process som sker snabbt och effektivt i hjärnan. Denna process är inte bara noterbar för att den är snabb eller för att den är kopplad till långtidsminne. Den står även ut eftersom den är “falskt selektiv”. Som om det inte vore nog finns det till och med ett område i temporalloben som är specifikt ägnat till igenkänning av ansikten.

Vad menar vi med “falskt selektiv”? Om du inte är japan eller inte lever i ett område med en hög andel japaner, kan ansiktsdragen hos en grupp japaner du stöter på verka väldigt lika. Du kanske till och med känner att du skulle blanda ihop dem. Detta skulle drabba dig både med japanska män och kvinnor.

Detta sker inte på grund av att det finns mindre variation i deras kroppar än personer du lätt kan skilja på. Det är för att du inte är van vid att skilja på deras ansikten. Detta är främst på grund av det faktum att det inte var särskilt viktigt för dina förfäder att skilja en japansk person från en annan. Bortsett från enstaka fall är det inte det för dig heller.

Innan vi tar steget in i hundvärlden vill vi påpeka att det hos människor finns en åkomma som är kopplad till igenkänning av ansikten vid namn prosopagnosi, eller ansiktsblindhet.

“Om en hund inte kommer till dig efter att ha tittat dig i ansiktet, bör du gå hem och rannsaka ditt samvete.”

-Woodrow Wilson-

Hur känner hundar igen ansikten?

Generellt ser hundar oss nedifrån. Om du tittar tillbaka på dem i några sekunder tenderar de att vrida på huvudet, som om de undrar vad du vill. Igenkänning av ansikten är en del av det avancerade sociala beteende som hundar uppvisar med människor.

Ur en evolutionär synvinkel är det inte galet att tänka att färdigheter i att känna igen mänskliga ansikten var en stor fördel för hundar när de ställdes inför hot. Att perfekt kunna identifiera personen som tog hand om dem kontra personer som inte behandlade dem väl, försäkrade troligen deras överlevnad. Det ökade därför deras chanser för fortplantning.

Hund i fönster

Diverse studier har utförts angående igenkänning av ansikten hos hundar. Genom att studera deras ögon har forskare upptäckt att hundar är kapabla att skilja mellan kända och okända ansikten, såväl som mellan kända ansikten och ansikten tillhörande deras ägare. Dessa studier har även visat att ansikten från andra hundar drar mer uppmärksamhet till sig än okända människors.

I en studie publicerad i Animal Behavior fann forskarna att hundar har mer uppmärksamhet på sin ägare när dennes ansikte är blottat än när det är täckt.

Avslutningsvis har studier som analyserat hjärnaktiveringen hos hundar via magnetröntgen identifierat två områden i hjärnan som är involverade i igenkänning av ansikten:

  • Temporalloben: tidigare nämnde vi att människor har en del av hjärnan som är exklusivt dedicerad till igenkänning av ansikten. I en magnetröntgen fann man även att hundar upplever större aktivering i detta område när de får ansikten snarare än föremål visade för sig.
  • Svanskärnan: hos hundar är detta område av hjärnan kopplat till belöningar. Antagandet är att detta område aktiveras när ansikten visas eftersom de associerar igenkänning av ansikten med belöning.

Det råder inga tvivel om att hundar älskar ansikten som tillhör personer som visar dem tillgivenhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.