Hur man kan förklara känslor för barn

En av föräldrars och lärares huvuduppgifter är att utbilda barn i kunskap om och hantering av känslor. Till vår hjälp har vi väldigt specifika strategier. Vill du lära dig vilka de är?
Hur man kan förklara känslor för barn
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Emotionell fostran är en av de viktigaste uppgifterna som föräldrar och pedagoger har. Faktum är att vetskapen hur man hanterar sitt eget och andras humör på ett adekvat sätt är avgörande för att uppnå välbefinnande och framgång. Men att förklara känslor för barn kan vara svårt eftersom de är subjektiva och personliga upplevelser.

Faktum är att många vuxna fortfarande är obekväma med att hantera negativa känslotillstånd. När dina barn uttrycker ilska, raseri, sorg eller frustration, kan din automatiska reaktion följaktligen vara att försöka tysta dem eller få dem att växla till ett mer positivt sinnestillstånd. Detta är dock inte alltid det mest lämpliga. Genom att göra detta går du faktiskt miste om värdefulla möjligheter att prata med dina barn om vad som händer inom dem. Så vilket är det bästa sättet att förklara känslor för barn?

Så gör du för att förklara känslor för barn

Lärare lär ut känslor till en elev

Namnge dem

Det är bäst att förklara dem på ett praktiskt sätt som är integrerat i vardagen. Detta eftersom barn ännu inte har den nödvändiga kognitiva utvecklingen för att förstå teoretiska förklaringar på djupet. Till exempel hanterar de inte abstrakta begrepp eller uppskjutna exempel särskilt bra. Vidare har känslor en subjektiv del kopplad till varje ögonblick och dess speciella omständigheter.

Men du kan arbeta med att utöka deras känslomässiga ordförråd. Det gör du genom att introducera dem till det breda spektrum av känslomässiga tillstånd som finns och därefter hjälpa dem att namnge dem. På grund av deras unga ålder kan du ha en tendens att begränsa dig till generiska ord som “bra” och “dålig” för att prata om hur man känner. Glöm dock inte att språket är grunden för tanken. Om barn inte har tillräckligt med ord för att beteckna sina inre tillstånd, blir det därmed svårare för dem att förstå och hantera dem.

För att utföra denna uppgift kan du använda verktyg som känsloboken, där många känslor specifikt beskrivs. Det är också viktigt att du börjar använda olika ord för att referera till dina egna och barnens känslor. När allt kommer omkring kan känslan “dålig” omfatta sorg, besvikelse, frustration och rädsla. Så börja använda rätt ord.

Förklara känslor för barn på ett roligt och naturligt sätt

Om du vill förklara känslor för barn behöver du inte sätta ner dem vid ett skrivbord och låta dem skriva ner dem. I själva verket är lek alltid det bästa verktyget för att förmedla idéer, värderingar och kunskap. I det här fallet kan du använda deras favorithistorier och filmer för att identifiera karaktärernas känslor och förstå var de kommer ifrån. Medan du läser eller tittar på tv med dem kan du kommentera vad som händer, ställa frågor till dem och göra observationer om vad varje karaktär känner och varför.

Här vecklar barn ut sin egen inre värld och leker för att uppleva olika verkligheter genom sina berättelser och “upplevelser”. Om du leker med dem, kan du därför  prata med dem om de känslor som uppstår från olika situationer. Till exempel: “Din docka är upprymd för att hon ska till stranden” eller “Hon är besviken för att hennes vän inte har bjudit in henne till festen”.

Barn som ritar ansikten

Föregå med gott exempel

Slutligen, låt oss inte glömma att barn lär sig huvudsakligen genom imitation och att deras främsta referenser är deras föräldrar. För ett barn kommer därför det bästa sättet att lära sig att reglera sina känslor från hur deras föräldrar uttrycker och hanterar dem. Du tenderar ofta att dölja dina egna känslomässiga tillstånd för barnen eftersom du inte vill att de ska oroa sig. Det är dock positivt att de ser dig känna och hantera dina känslor eftersom det är något som är helt mänskligt och naturligt.

Därför bör du arbeta med din egen känslomässiga intelligens för att vara den bästa möjliga förebilden för dina barn. Uttryck dig självständigt, lär dig att hantera dina egna känslotillstånd och var empatisk med andras känslor, särskilt dina barns.

Utan tvekan kommer detta att vara det mest effektiva och lättförståeliga sättet för dem att lära sig att relatera till vad de och omgivningen känner. En färdighet som kommer att öppna många dörrar för dem i framtiden och framförallt hjälpa dem att bli lyckligare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barrett, L. F., Mesquita, B., Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2007). The experience of emotion. Annual review of psychology58, 373.
  • Capote-Calvo, E. (2016). El emocionario de los cuentos (Bachelor’s thesis).
  • Salguero, M. J. C. (2011). Importancia de la inteligencia emocional como contribución al desarrollo integral de los niños/as de educación infantil. Pedagogía magna, (11), 178-188.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.