Känslomässig intelligens för att läka emotionella sår

Känslomässig intelligens för att läka emotionella sår
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Vi vet att relationer, precis som fysiska sår på vår kropp, kan såra oss. Men dessa sår läker inte alltid så fort som vi tror. Tiden kan inte på egen hand läka oss. Allt gör ont och det är svårt att hitta ett botemedel. Därför kan känslomässig intelligens hjälpa oss att läka de interna ärren lite i taget.

Franklin D. Roosevelt sa att när vi når slutet av ett rep finns det bara ett alternativ: knyta en knut och vänta. Att sluta med något som för inte så länge sedan hållit oss bundna och säkra skapar alltid oro.

Vi känner som om hela vårt väsen gör en djupdykning ned i ett tomrum. Men vi kan inte bara utelämna oss till vårt öde eller försumma oss själva. Vi måste knyta en “knut” där för vår egen säkerhet och vänta. Den initiala känslan av rädsla och hjälplöshet kommer att försvinna så småningom.

“Skynda inte, det lugnar dig. Arbeta på dig själv innan du faller ner i förtvivlan efter ett uppbrott. Känn, gå iväg, ge dig själv tid och älska dig själv tillräckligt för att fortsätta andas, för att inte behöva någon som inte längre finns där och inte vill vara med dig.”

-Russ Von Hoelscher-

Livet är en oförutsägbar upplevelse. Vi vet detta. Det är en resa där det är omöjligt att undvika toppar och dalar. Ibland är resan smärtsam. Så smärtsam att vi börjar att tro att vi inte kan klara av några fler motgångar, vridningar och vändningar. Oavsett om vi vill det eller inte, är vi tvungna att använda våra grundläggande överlevnadsverktyg så att vi kan övervinna dessa oförutsedda händelser med styrka.

Känslomässig intelligens ger oss värdefulla resurser som hjälper oss att hantera negativa livshändelser på ett bättre sätt. Låt oss dyka djupare ner i detta intressanta ämne.

Partners med känslomässig intelligens tittar på varandra

Känslomässig intelligens för att läka såren i våra relationer

Genom att använda känslomässig intelligens för att läka sår från våra misslyckade relationer, oavsett om de brustit eller skadats av oväntade förluster eller andra traumatiska händelser, kommer vi ha två mycket specifika typer av verktyg:

  • Det första verktyget är att kunna hantera smärta på ett hälsosamt och kreativt sätt.
  • Det andra verktyget är förmågan att återhämta oss samt att kunna förbättra vår förmåga att läka och fortsätta njuta av positiva relationer och interaktioner.

Den känslomässiga smärtan som genereras av många av de ovan nämnda händelserna leder oss till att bli fast i väldigt negativt beteende och negativa tankemönster. Vi löper också risken att drabbas av något psykiskt tillstånd, som depression eller ångest.

Dessutom påverkas vår interpersonella utveckling också. Vi slutar lita på andra och går in i cykler med tydligt markerad frustration, där vi finner det väldigt svårt att återskapa starka och sunda band till andra människor.

Det är därför som många människor som går i terapi gör det just på grund av problemen i deras känslomässiga relationer. Många patienter står i den nästan konstanta skuggan av övergivenhet. Andra drabbas av obesvarad kärlek och många är fortfarande fast i skadliga och giftiga relationer utan att veta vad de ska göra.

Därför bör vi titta på dessa strategier som kan hjälpa oss att hantera dessa situationer bättre.

Att få en hälsosam kontakt med våra känslor

Att använda känslomässig intelligens för att läka sår innebär att vi måste lära oss att skapa en mer hälsosam kontakt till vårt inre universum. Vi fokuserar vanligen uteslutande på vår smärta när vi drabbas av en förlust eller står inför en komplex känslomässig situation. Vi har en tendens att fokusera på lidandet och besvikelsen som resulterar i att det fördunklar, skadar och blockerar oss.

  • Genom att använda detta tillvägagångssätt förstorar vi bara känslan av bitterhet.
  • Vi vet att dessa negativa känslor finns där och att de har ett mycket specifikt ursprung. När vi identifierar och accepterar dem, är det dags att kanalisera dem och omvandla dem så att vi kan att använda dem till vår fördel snarare än mot oss. Vi behöver reglera dem och inte låta dem stoppa oss. Vi måste ge dem dynamik så att vi kan reagera på dem.
  • Om vi känner ilska måste vi kanalisera den till något positivt. När vi upplever tristess, måste vi lindra den tills upplevelsen av den sakta minskar, en dag i taget. Om det vi upplever är rädsla för ett skadligt förhållande, borde vi be om hjälp och stöd för att möta denna källa till ångest så att vi kan känna oss trygga.

Vi måste komma ihåg att den oordnade och kaotiska ackumuleringen av känslor leder oss till att uppvisa dysfunktionella beteenden. Därför måste vi tillämpa känslomässig intelligens för att läka och bringa ordning, identifiera, kanalisera och använda känslor till vår fördel.

Ett par på stranden

Känslomässig intelligens gör att vi kan vara empatiska med oss själva och uppnå personlig säkerhet

Att använda känslomässig intelligens för att läka sår innebär ofta att vi behöver lägga en särskild tonvikt på en mycket speciell del av empati. Vi hänvisar till förmågan att relatera oss till oss själva och se våra egna sår på ett mer medkännande och noggrant sätt.

  • Efter ett uppbrott eller någon annan smärtsam eller traumatisk händelse måste du återfå personlig säkerhet. Därför är en fast, öppen och medveten beslutsamhet att reparera varje sårat hörn och varje fragmenterad del, genom förlåtelse och självförtroende, nyckeln till att röra sig framåt dag för dag.
  • Om vi bara fokuserar på vårt eget lidande begränsar vi oss själva till att gå i cirklar. I slutändan kommer smärtan att göra slut på oss lite i taget. Den kommer tvinga oss att fylla varje utrymme, fiber och vrå av vår verklighet. Och det är något vi borde undvika. Ha empati med dig själv och upprätta en handlingsplan.

Emotionellt läkande som ett bränsle för personlig tillväxt

Människor presterar bra när de fokuserar på känslor och förnimmelser i den takt som de dyker upp. Det måste vara en flytande process. Något som väcker den medfödda läkande intelligensen som finns i vår kropp och vårt sinne. Det är en process som liknar matsmältning där vi kan göra så att varje upplevelse tjänar som bränsle för personlig tillväxt.

Om vi tillåter raseri, besvikelse eller förtvivlan att förbli stagnerande, blir vi sjuka. Vi kommer att uppleva lidande på grund av övergivenhet, obesvarad kärlek eller ångest av att vara i ett olyckligt förhållande. Dessa känslor måste vi behandla på ett hälsosamt sätt för att bli stärkta och ha möjligheten att växa moget och ansvarsfullt.

En tjej med vind i håret

Avslutningsvis kan vi se att känslomässig intelligens för att läka sår är en nödvändig resurs för att hantera svåra situationer bättre. Det är ett sätt att tämja våra rädslor för att bli påminda om våra värderingar och behovet att övervinna dessa svårigheter. Detta för att tillåta oss att fortsätta framåt starkare än vi var tidigare.

Vi måste förstå att detta inte är någon enkel process. Det är inte något vi kan uppnå på två dagar eller en månad. Att tillämpa dessa strategier effektivt innebär ofta en förändring av medvetandet som genererar en grundläggande omvandling och som utan tvekan kommer att nå alla delar av våra liv. För när du förstår och sätter dina känslor i arbete att tjäna dig förändras allt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mayer, J., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In Emotional Development and Emotional Intelligence. https://doi.org/10.1177/1066480710387486
  • Ricciardi, E., Rota, G., Sani, L., Gentili, C., Gaglianese, A., Guazzelli, M., & Pietrini, P. (2013). How the brain heals emotional wounds: the functional neuroanatomy of forgiveness. Frontiers in Human Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00839

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.