Hur man stoppar tvångstankar

Hur man stoppar tvångstankar

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2022

Vi är rationella varelser, och tänkande kommer därför naturligt till oss. Våra tankar kan vara våra bästa vänner, men även våra värsta fiender, så kallade tvångstankar. Huruvida de blir problematiska eller inte beror på hur medveten du är om dem och hur du resonerar med dem.

Om vi ser på tänkande som att resonera, förstå och föreställa oss på ett sätt som hjälper oss att ta beslut och utföra handlingar, kan vi dra slutsatsen att det har stor makt – lika mycket som vi är villiga att ge det. Men kom ihåg att tänkande inte är stabilt och att det inte alltid måste vara rationellt eller logiskt.

Att ge dina tankar för mycket vikt i vissa situationer kan vara mer skadligt än hjälpsamt, vilket är anledningen till att det är så viktigt att vara medveten och öppna ditt sinne för andra saker som kan influera dina tankar, såsom ditt känslomässiga tillstånd, tidigare erfarenheter eller andra individuella omständigheter, såsom konsumtion av alkohol.

Det finns många faktorer som konstant interagerar med dina tankar, och att vara medveten om dem kommer hindra dig från att bli en slav under och besatt av tvångstankar.

När tankar skapar ångest

I vissa situationer känns det som att du inte kan sluta tänka; som om samma tvångstankar fortsätter att cirkulera i ditt sinne. Att bli besatt av samma sak kan kräva det mesta av din tid och tankestyrka. Att vara upptagen med något, vänta på en negativ situation och minnas tidigare händelser är saker som kan öppna dörren till ångest.

Rädd för det okända

Denna ångest kan få dig att känna som om du förlorar kontrollen. Du känner dig dominerad av ovissheten hos något som ännu inte skett, men som reser sig över dig. När du inte förblir fokuserad på nuet så känner du dig vilsen, desorienterad och distraherad från vad som sker nu.

Att försöka finna en förklaring för allt omkring dig kan också leda till ångest. Vissa personer är benägna att fokusera för mycket och försöka hitta förklaringar för allt som sker. Dessa personer måste anstränga sig mycket för att hålla sig lugna och förbli i nuet.

Stoppa tvångstankar genom att fokusera på nuet

När dina tankar orsakar ångest är det bästa du kan göra att fokusera all din uppmärksamhet på nuet. När du är mer i nuet kan du ta kontroll över dina tankar och fokusera på den nuvarande upplevelsen. På så sätt kan du vara mer medveten om dina omgivningar och förstå allt på ett annorlunda sätt.

När dina tankar samlas på hög och du blir överväldigad av upptagenhet, är en bra övning att skriva ned och organisera dessa idéer, och sedan hitta lösningar i takt med att nya tankar dyker upp. På så sätt gör du något med tankarna som plågar dig och förvandlar dem till beslut och lösningar.

Att förstå och acceptera ditt sätt att tänka förhindrar att du känner dig desperat och utsatt. När du förstår att dina tankar är en del av dig och att du kan använda dem till din fördel, kommer du sluta hamna i konflikt med dem, vilket i själva verket är en konflikt med dig själv.

Jag är inte vad jag tänker, men vad jag tänker utgör en del av mig, och jag har makten att vägleda mina tankar i en bättre riktning.

Kontrollera dina tankar

Inse att du inte är vad du tänker, utan att dina tankar snarare utgör en del av dig. Detta är ett bättre sätt att förstå tankens natur. De utgör en del av dig och dina upplevelser, och de influeras av din attityd och sättet du ser saker på. Att konstant klaga om vad du tänker är därför bara ett sätt att fly från dig själv.

Fånge i sitt huvud

Du kan kontrollera vad du tänker och undvika tvångstankar, speciellt med övning och koncentration. Du kan vägleda dina tankar i en bättre riktning eller förbli förankrad till samma tankesätt, där du låter dig kontrolleras av världen av möjligheter som ännu inte skett.

Din attityd slår fast hur du tänker och agerar. Du kan förbli fast i en värld av ändlösa alternativ, eller föreslå en strategi för att låta en av dessa möjligheter ta form genom att ta ett beslut.

Även om du tror att det är automatiskt så betyder inte det att du inte kan ha en aktiv attityd till det. Om du förblir sittande som en åskådare av dina tankar, kommer du anta att det är omöjligt att kontrollera dem. Och det är så tvångstankar börjar dominera dig.

Om du säger till dig själv att du kan kontrollera vad du tänker så har du redan tagit en mer aktiv och fördelaktig attityd mot dina tankar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.