Hur man uppnår harmoni i ett förhållande

Harmoni är att kunna respektera den andra. Det är inte nödvändigt att vi alltid håller med om vad vår partner säger, gör eller tycker, eftersom det väsentliga är att förstå honom eller henne.
Hur man uppnår harmoni i ett förhållande
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2023

Harmoni i ett förhållande är som en dans där ingen missar takten. Det finns balans och enhet och musiken av tillfredsställelse kan höras i bakgrunden i denna delade resa mellan två människor. Men detta uppnår man vanligtvis först efter mycket arbete, många meningsskiljaktigheter och framför allt en tydlig vilja att satsa på det affektiva bandet.

Om du tror att ni bara behöver älska varandra för att ha ett lyckligt förhållande så misstar du dig. Naturligtvis skulle det vara bra om allt som behövdes var att bli påmind om att ni älskar varandra och att ni kan glömma enstaka gräl och meningsskiljaktigheter som verkar dyka upp från ingenstans. Och det skulle vara underbart om passion och tillgivenhet fungerade som balsam för de känslor av obehag du upplever när du plötsligt inser att ansträngningarna du behöver göra i ditt förhållande är tunga.

Det är inte lätt att hitta rätt partner. Det är ännu svårare att få förhållandet att blomstra, mogna och formas till något bestående och tillfredsställande. Men detta inspirerande syfte är inte omöjligt. Nyckeln ligger i att hitta harmoni.

“Ett kärleksfullt hjärta är den sannaste visdomen.”

-Charles Dickens-

Par som håller handen

Hur man uppnår harmoni i ett förhållande

Relationell harmoni innebär att nå en balans trots att ni båda har olika berättelser. Det innebär att slipa hörnen så att konturerna av era karaktärer passar ihop och ni kan hantera problem, stora som små.

Du kanske tror att kärlek är synonymt med att komma överens om allt. Därför tar du för givet att lyckliga par ska vara i samklang med varandras ideal, mål, smaker, uppfattningar och åsikter. Men att bli kär innebär att ge vika för din partner som har sitt eget existentiella, personliga och även ideologiska bagage. Det är här den verkliga dagliga utmaningen börjar.

För att uppnå harmoni i ett förhållande måste man faktiskt investera tid, vilja och avsikter i ett specifikt psykologiskt hantverk.

Att förstå din partner är att föredra framför att hålla med personen om allt

Hur många gånger har du sagt eller fått höra att “Du förstår mig inte”? Utan tvekan många. Vi har verkligen alla en tendens att falla i fällan av hetsiga diskussioner, stormig ilska och bittra besvikelser, och istället för att nå överenskommelser tar vi avstånd.

Harmoni i ett förhållande bygger på hörnstenen av förståelse. Du måste inse att ni inte alltid kommer att hålla med varandra och att detta inte betyder slutet på världen. Du behöver helt enkelt förstå din partners verklighet och respektera den.

Ni kommer förmodligen att komma överens om fler saker än inte. Men du måste alltid veta hur du lyssnar på din partner, hur du ansluter till dennes narrativ och respekterar det. För om du bara accepterar din egen syn och underskattar personens perspektiv, kommer du bara att riva broar och bygga murar mellan er.

Empati och respekt

Ett av syftena med parterapi är att öka empatin mellan partners för att åstadkomma förändring. En studie publicerad i tidskriften Plos One hävdar att empati gynnar tillfredsställelse i en affektiv relation och därför är en av de mest avgörande pelarna.

För att uppnå harmoni i ditt eget förhållande måste du därför utveckla adekvat emotionell och kognitiv empati. Den sorten som förbinder dig med din partners känslor och behov men som också låter dig förstå personen. Denna förmåga tillåter dig att upptäcka sanningen om din partner så att du kan respektera personen och låta honom eller henne behålla sin äkthet.

Disharmoni i förhållandet uppstår när ni slutar respektera varandra. Det är ögonblicket då din verklighet är viktigare än din partners och du försöker få honom eller henne att bli vad du vill. Detta gör att personen tappar sin identitet, sina åsikter och sin individualitet.

Par som fikar

Uppskatta din partners närvaro varje dag

Att uppskatta betyder inte bara att vilja ha. Det innebär att känslomässigt validera din partner, ge personen din närvaro och visa hur mycket han eller hon betyder för dig. Att vara tacksam för varje dag som han eller hon väljer att dela sitt liv med dig. Det representerar också beundran. Faktum är att utan detta näringsämne är få förhållanden tillfredsställande eller stabila.

En studie publicerad i tidskriften Personal Relationships belyser hur tacksamhet och förmågan att få en partner att känna sig uppskattad för just hur denne är fungerar som en daglig förstärkning i ett förhållande. Se därför till att arbeta med dessa aspekter.

Att främja det positiva är viktigt för att skapa harmoni i ett förhållande

Harmoni i ett förhållande kräver ansträngning. Du måste fokusera på din älskades dygder och inte bara på personens brister. Till exempel måste du upprätthålla ett gott sinnelag och inte ständigt förebrå personen när något går fel.

Att främja det positiva innebär också att kunna skapa ögonblick av magi och intimitet för att bryta rutinen och uppmuntra passion när det är möjligt.

Slutligen, med ett optimistiskt perspektiv kan du erbjuda ditt förhållande en hoppfull, positiv och motståndskraftig vitalitet. Den sorten där det inte finns något utrymme för kapitulation, bara den tydliga viljan att fortsätta utvecklas tillsammans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Jeewon Oh, William J. Chopik, Eric S. Kim. The association between actor/partner optimism and cognitive functioning among older couples. Journal of Personality, 2019; DOI: 10.1111/jopy.12529
    • Sara B. Algoe, Shelly L. Gable, Natalya C. Maisel. It’s the Little Things: Everyday Gratitude as a Booster Shot for Romantic Relationships. Personal Relationships, 2010; DOI: 10.1111/j.1475-6811.2010.01273.x
    • Stack, S., & Eshleman, J. R. (1998). Marital Status and Happiness: A 17-Nation Study. Journal of Marriage and Family, 60(2), 527–536. https://doi.org/10.2307/353867
    • Verhofstadt, L., Devoldre, I., Buysse, A., Stevens, M., Hinnekens, C., Ickes, W., & Davis, M. (2016). The Role of Cognitive and Affective Empathy in Spouses’ Support Interactions: An Observational Study. PloS one11(2), e0149944. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149944

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.