Hur många personer "bör" man ha sex med?

Hur många personer "bör" man ha sex med?

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Den berömda skådespelerskan Sharon Stone sade en gång att “kvinnor kan fejka en orgasm, men män kan fejka en hel relation”. Vad bör vi göra för att detta inte ska hända män och kvinnor? Kan det vara så att svaret ligger i det antal personer som man väljer att ha sex med under livet?

Det finns olika studier som har utförts för att försöka hitta ett svar på dessa frågor? Är promiskuitet bra? Finns det något positivt med att vara oskuld tills man gifter sig? Låt oss se vad vetenskapen har att säga om det.

Sex utan kärlek är som en tom erfarenhet. Men när det kommer till tomma erfarenheter så är det en av de bästa.”

Woody Allen

Vetenskapen och det antal personer du bör ha sex med under din livstid

Sanningen är den att vi inte alltid vet huruvida det är bra att ha sex med många eller inte. Finns det en bra anledning att försöka komma på det optimala antalet? Det är upp till varje person att bestämma, men vetenskapen har vissa svar.

Låt oss först titta på en studie som leddes av Illicitencounters. Enligt denna portal och dess forskning är det ideala antalet sexuella partners 10. Detta är det perfekta antalet enligt resultaten från deras studier.

Par som kysser

Varför 10? Uppenbarligen är detta det ideala antalet möten för oss människor generellt. Om antalet möten en person har haft överskrider detta nummer anser vi att personen är promiskuös. Om antalet är mindre anser vi att personen är oerfaren. Det finns dock många undersökningar som säger att det antal som många anser vara extremt är 20. Med andra ord, om antalet går över detta så känner många att de är i närheten av en person som är alltför promiskuös. Detta kommer ge upphov till osäkerhet och att man inte litar på personen.

Andra vetenskapliga studier rörande sexuella möten

Det är även intressant att titta på andra studier och jämföra resultaten. Detta är fallet med den forskning som utfördes vid University of Michigan. Enligt deras fynd sade kvinnorna att de hade haft 9 älskare under sin livstid, medan männen sade 32.

“Män är betydligt mer rädda för sex än kvinnor.”

-Arthur Miller-

Undersökningarna bekräftar dock att män tenderar att överdriva siffrorna, medan kvinnorna tenderar att reducera dem. Om detta vore fallet hade vi antagligen nått ett antal mellan 10 och 20 älskare, eller hur?

På detta sätt kommer vi kunna bekräfta att siffran 10 är den “ideala”. Man bör dock tänka på att dessa studier kommer från forskare i USA. Vad händer i länder där man är mycket mer liberal rörande denna aspekt, som Kuba eller Brasilien? Det är möjligt att resultaten hade varit annorlunda.

Var försiktig med antalet älskare, det kan leda till skilsmässa

En annan studie som utfördes vid University of Utah visade att kvinnor som haft fler än 10 älskare löpte större risk för att skiljas. Kvinnor som bara hade haft sexuella relationer med 1-2 personer löpte också stor risk för skilsmässa.

Den ledande forskaren, Nicolas H. Wolfinger, specialist rörande par och relationer, analyserade skilsmässotakten i USA och kombinerade med data rörande kvinnliga sexuella beteenden för att nå en slutsats. På detta sätt slog han fast att tendenserna ändras drastiskt. För 40 år sedan var det över 20% av kvinnor som sade att de var oskulder innan giftermålet. Idag ligger siffran på 5%. Och ju fler kärlekspartners en tjej haft innan giftermålet, ju större är risken för skilsmässa.

Händer med brustet hjärta

Dessa resultat kan jämföras med tidigare studier rörande kvinnor med väldigt lite tidigare sexuell erfarenhet. Wolfinger vände sig till studier från Institute of Family Studies, där han fann samma tendens för skilsmässa hos tjejer med färre än 3 tidigare relationer.

Hur många personer bör man ha sex med innan man gifter sig?

Vetenskapen studerar sociala och psykologiska mänskliga tendenser, där en hel del generell data kan extraheras. Inget av detta bör dock omvandlas till dogmer. Med andra ord, faktumet att en person har haft sex med många personer innebär inte nödvändigtvis att personen kommer ha ett kort giftermål.

Som slutsats hade vi kunnat säga att 10 är ett idealiskt nummer. Men vi kanske bör föreslå något annat i förhållande till detta. Det hade kunnat vara något i form av: gör vad du vill närhelst du vill. Du bör kunna ha sex med vem du vill, och om du inte vill så gör det inte. Så länge som du inte stör någon annan kan du njuta av ditt liv och leva det till fullo. Oavsett fallet ligger det i dina händer. Sanningen är: du bestämmer. Allt är bara data, nummer, tendenser, idéer… som är väldigt intressanta och ger oss en generell idé om hur vi bör uppfatta sexualiteten i vårt samhälle.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.