I hyckleriets rike är ärligheten missförstådd

I hyckleriets rike är ärligheten missförstådd

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Hyckleriets rike har en terräng förklädd som sött hyckleri och ärligheten är alltid missförstådd. Det är som om det vore ett brott att kommunicera autentiskt. Som om det vore fel för någon att ta av sig rustningen och gå framåt med ett öppet och sant hjärta. Det är inte enkelt. Det finns nuförtiden många sociologer som definierar en stor del av befolkningen som passiva entiteter, som vittnen som endast ser på världen genom televisionen.

Hyckleriets rike härskar inom många av våra politiska sfärer, på vissa arbetsplatser och även ibland inom våra egna hem. Och vi reagerar inte när vi ser detta.

“När en dålig person försöker att var nobel, då visar sig det värsta hos denna person.”

Publilius Syrus

Det finns de personer som väljer tystnad och passivitet för att de helt enkelt känner sig utmattade. För att de redan känner till svagheterna och defekterna som en viss familjemedlem eller medarbetare har. Vi vet att det finns många personer som försvarar jämställdhet, men inom sig själva avskyr de att andra har samma rättigheter som dem, samma möjligheter.

Vi kan säga att det finns en mycket mörkare dimension än själva lögnen: det är hyckleriet. Där man gömmer sin personlighet, samtidigt som man visar sig nobel mot omvärlden.

Då vi är säkra på att det finns många personer som har dessa egenskaper, rekommenderar vi att du dyker djupare in i detta ämne för att du ska kunna få fler strategier för att kunna reagera.

Bin och kvinna

Vi normaliserar hyckleriets rike utan att ens inse det

Vuxna lär oss från en tidig ålder att det är bra att tala sanning och dåligt att ljuga. De lär oss något som vi förr eller senare börjar bli misstänksamma på. Precis som Lawrence Kohlberg förklarade i sin teori om moralisk utveckling så är det i det andra steget, som kallas “konventionell moral”, som barn mellan 10 och 13 år utvecklar ett samvete. De upptäcker vidare hur vuxna kan vara motsägelsefulla när det gäller detta.

De kräver att vi är ärliga, men många blir förolämpade när vi säger sanningen. Vi når förr eller senare en situation där vi frågar oss själva vilket som är bättre: att förolämpa någon med ärlighet eller ljuga av artighet? Och vi inser att det är hyckleriet som styr. Med det kan man bygga upp en falsk samlevnad. En samlevnad där du kan hävda moraliska principer och vackra ideologier, samtidigt som feghet och likgiltighet mot andra ofta är gömda under ytan.

Hyckleriet institutionaliseras inom vårt samvete, vi har normaliserat det. Det intressanta är dock att var och en av oss har en känslig radar för att upptäcka detta hos andra. Vi ser det inom politiken, hos vissa av våra familjemedlemmar och våra medarbetare. Men vi reagerar inte på detta, för vi är medvetna om att det inte tjänar något till. Det är svårt att försöka ändra på någon som inte ens är ärlig med sig själv.

Hyckleriets rike

Hur kommer man över falskheten? Genom att alltid vara autentisk och sann

Det finns olika typer av hyckleri. Det finns vissa som visar upp fantastiska sidor för att dölja mörka moraliska principer: rasism, sexism etc. Men den vanligaste typen av falskhet finns hos den person som försöker att passa in, bli accepterad och även hyllad. Dessa personer kommer inte att tveka att försvara den röda färgen idag och den gröna färgen imorgon och färgen blå dagen efter detta. Deras synsätt kommer alltid att bero på den situation de befinner sig i.

“Det enda som är värre än en lögnare är en lögnare som också är en hycklare.”

-Tennesse Williams-

Att alltid vara guidad av andras känslor kommer att göra vår självkänsla sårbar. Detta förhindrar att vi utvecklas och lever enligt våra egna värderingar, oavsett vad andra tycker om eller inte tycker om.

Låt oss nu titta på hur vi bör reagera när vi bemöter dessa personer som är vana vid hyckleriets rike.

Rödluvan

Hur man bemöter hyckleri

Man besegrar inte hyckleriet, man konfronterar det. Precis som vi har nämnt tidigare är det lönlöst att försöka ändra på hycklare. Men det vi kan göra är att vara autentiska och avaktivera deras påverkan.

  • Kom ihåg att de enda förväntningar du bör lyda är dina egna. Det som en hycklare rekommenderar med sitt falska synsätt är mindre viktigt än det damm som samlas i ditt hem.
  • Hycklare kommer alltid att motsäga sig själva. När du ser detta bör du inte gräla med dem. De kommer att ge dig tusentals argument för att rättfärdiga sig själva. Begränsa dig själv till att bara peka ut deras motsägelse, något kort och koncist.
  • Om du måste ha att göra med en hycklare varje dag så tänk på att denne ofta kommer att försöka sabotera för dig. Om du är en spegel för denna person, där denne ser något personen inte tycker om, kommer denne att försöka förstöra spegeln; med andra ord denne kommer att försöka förstöra dig.

Bibehåll alltid en inre dialog med dig själv för att komma ihåg vem du är. Tänk på vilka dina värderingar är. Det hycklare säger har inget värde i ditt liv. Det är bara luft, bara andedräkten från en feg marionett som har gjort falskheten till sitt korthus.

Detta kommer förr eller senare att falla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.