Dold ilska: den känsla som förändrar ens personlighet

Den dolda ilskan uppstår vid besvikelser och orättvisor. Läs mer om det i den här artikeln!
Dold ilska: den känsla som förändrar ens personlighet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Dold ilska, det raseri som vi känner men som vi håller för oss själva, förändrar ens personlighet.

De besvikelser man upplever, de misslyckanden, den skada som man genomlidit och även alla händelser som man gått igenom kommer lämna ett avtryck.

Det som vi ibland inte inser är att dessa erfarenheter kan omvandlas till ilska. Om vi inte arbetar med att hantera dessa interna verkligheter på rätt sätt så kommer vi börja släpa på en känsla av obehag.

Det är inte alla personer som känner till hur ilskan fungerar och hur den visar sig.

Vi associerar ofta detta med tillfälliga utbrott som visar vår onda sida, då det händer att vi säger och gör saker som vi inte menar och som vi senare kommer sakna.

Det som många gånger händer är att det slutar med att vi begraver ilskan inom oss själva. Vi bestämmer oss för att uttrycka den istället för att dölja den.

Det finns även kvantitativa aspekter av denna känsla: ju mer den byggs upp desto mer psykologiskt obehag kommer den att producera.

Ett överskott av ilska innebär inte alltid att personen får ett irriterat ansiktsuttryck eller att han börjar skrika och liknande. Denna känsla ger upphov till ångest, utmattning, ett dåligt humör och i många fall depression.

Man omgiven av rök.

Dold ilska förändrar ens personlighet: den kamouflerade känsla vi glömmer bort att kontrollera

Det kan verka förvånande, men människor kan leva med dold ilska under hela sina liv. Man kan exempelvis drabbas av detta om man blivit övergiven eller illa behandlad.

Ilska är helt enkelt bara en samexistens av olika känslor som leder till ledsamhet, en känsla av orättvisa, ångest och även många gånger rädsla.

Rädsla för att vissa saker ska komma tillbaka eller en irrationell rädsla av att vara sårbar igen. Alla dessa känslor är en del av ett raseri som täcker över allt i ditt liv.

Ilska, raseri, irritation, aggressivitet, brist på kontroll… När man tänker på själva ilskan så associerar man den med alla dessa känslor.

Det är inte fel att relatera den till dessa termer, men faktum är att folk inte alltid reagerar på detta sätt då de upplever denna känsla.

Dr. Thomas Denson vid Michigans Universitet förklarade i en studie att vi kan känna ilska på olika sätt. Vissa personer väljer att uttrycka den, medan andra väljer att vara tysta och bära den med sig på ett kamouflerat sätt.

Att känna sådana känslor under en lång tid kan ha en allvarlig påverkan på en persons personlighet.

“Att hålla fast vid ilska är som att försöka hålla glödande kol för att kasta det på någon annan; det är du själv som blir bränd.”
-Buddha-

Vilka är karaktärsdragen hos en person med dold ilska?

Att uppleva emotionella misstag. När en person som står en nära sviker en. Att inte ha uppnått ett viktigt mål. Alla dessa verkligheter är exempel på varför vissa personer håller en dold ilska inom sig själva.

Här är några av de tecken som folk ofta visar upp:

  • Misstro, svårigheter med att lita på andra
  • Sarkasm och cyniska beteenden
  • Konstanta humörsvängningar
  • En tendens att prokrastinera
  • Irritation
  • Svårigheter med att njuta av ögonblick
  • Insomnia, mardrömmar och att vakna upp mitt i natten
  • Fysisk och mental utmattning
Kvinna som vilar på soffa.

Hur kan vi hantera ilska som förändrar ens personlighet?

Ibland då man läser böcker och artiklar rörande hur man hanterar ilska så ser man att tillvägagångssättet inte är fullständigt. Faktum är att många av dem tar upp den dolda ilskan och hur förödande det kan vara.

Att göra avslappningsövningar eller leta efter sätt att uttrycka sig är inte tillräckligt för att man ska kunna jobba med denna känsla.

Vi säger inte att dessa tekniker inte är hjälpsamma, men de löser inte problemet med den dolda ilskan. Vi bör istället tänka på följande:

Sårbarhet förändrar ens personlighet

För att man ska kunna hantera dold ilska så är det viktigt att man behandlar roten till problemet, som i många fall har att göra med att man känner sig sårbar.

Ilskan uppstår då man känner sig sviken, frustrerad eller arg på något eller någon.

Självkänsla

Det andra steget är att jobba med din självkänsla. Ibland kan man helt enkelt inte lösa de problem som gör att man blir arg.

För att detta inte ska påverka oss så är det viktigt att vi arbetar med oss själva och inser vårt värde och vår potential.

Användbara tankar

Den dolda ilskan har stor kraft. Vår sinne fokuserar sig alltid på det som gör att vi lider och på tidigare negativa upplevelser.

Detta tillvägagångssätt försämrar ofta hur vi ser på saker och leder till en stor psykologisk utmattning. Vi måste fortsätta med en inre intern dialog för att kunna gå vidare från det som gjort oss illa.

Ilskan förändrar ens personlighet

Fokusera på att läka dold ilska, inte att göra den större

Ilskan är en eld som dagligen ger näring åt våra tankar. Vi intensifierar den med stelhet, prokrastinering och ett stelt mentalt tillvägagångssätt som är förankrat i tidigare händelser.

Om vi verkligen vill ta hand om vår dolda ilska så måste vi först lyfta det där ankaret och ge oss själva en chans att gå framåt.

Det är bara möjligt att gå framåt om man sätter upp lämpliga mål och arbetar hårt med dem.

Man måste sluta vara rädd för att lämna sin komfortzon, bemöta nya situationer och bli vän med personer som för med sig kärlek till våra liv.

Ibland är det nödvändigt att starta om på varje sätt för att lämna bakom sig den vikt som inte låter oss andas.

“Känslor som inte uttrycks kommer aldrig dö. De begravs levande och kommer komma fram senare på värre sätt.”
-Sigmund Freud-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.