Filmen "Us" – från skratt till skrik

I denna artikel ska vi försöka att inte avslöja handlingen i Jordan Peeles senaste film "Us". Med blott två spelfilmer i bagaget har denna regissör redan vunnit erkännande som en mästare genom sitt sätt att blanda skräck, komedi och sociopolitiska kommentarer. Så låt oss dyka rakt in och berätta om en av årets mest intressanta filmer.
Filmen "Us" – från skratt till skrik
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Filmen “Us” är Jordan Peeles senaste kinematografiska perversion. Här menar jag dock inte “perversion” i ordets strikta bemärkelse. Istället ser jag det ur kritiskt perspektiv, som en brytning med fastställda normer.

I denna film går komedi och skräck hand i hand. Det är en film som stundtals är absurd och ofta genial.

I stora drag handlar det om en satirisk, karnevalisk massaker som uttrycker en häftig kritik av kapitalismen och den värld vi lever i.

Den effektfulla kinematografin, användningen av dubbelgångare, humorn i nyckelscener, det briljanta utnyttjandet av metaforer som en del av en politisk metafor som man kanske inte genast uppfattar…

Dessa är bara några exempel på filmens förtjänster.

I sin första spelfilm, Get Outbehandlade Jordan Peele främst rasismen i det amerikanska samhället. Men i filmen “Us” skonar han ingen, och hans vision är mycket bredare.

En amerikansk familj där mamman tidigare varit utsatt för traumatiska händelser får uppleva en del egendomliga saker. Hela filmen utspelar sig under en natt.

Personerna i filmen upptäcker en egendomlig familj vid dörren till deras sommarhus. Familjen är en återspegling av dem själva. De ser exakt likadana ut, men har inte precis kommit i fredligt syfte.

Själva filmtiteln,  Us – “Vi” – är en lek med ordet “US”, som är en förkortning för “USA”.

Filmen “Us”: konceptet bakom dubbelrollen

Dubbelrollen eller “dubbelgångaren” är en av de mest utforskade idéerna i den konstnärliga världen, särskilt inom litteraturen. Den har en stark koppling till föreställningen om en dualitet och till mörker och ondska.

Idéen har varit förenad med många olika konnotationer genom åren. Det Dostojevskij skapar i Dubbelgångaren  är inte detsamma som Stevenson åstadkommer i Dr. Jekyll och Mr. Hyde.

En dubbelgångare kan även  många olika former, vissa vaga och andra mer explicita. Dubbelgångaren kan uppträda i speglar, i reflektioner,  i skuggor eller i form av en ond tvilling.

Tänk bara på berättelsen om Narkissos. Hans upplevelse av att beskåda sin egen spegelbild är ett av de första exemplen på detta tema.

Jordan Peele arbetar tydligt inom denna tradition, men han förnyar den och uppdaterar den till den moderna världen.

Första tecknet på detta “dubbelgångar-tema” inträffar när huvudpersonerna befinner sig i en spegelhall.

Det är en konstlad plats som förvrider verkligheten samtidigt som den egentligen inte ändrar på något.

När hon står i spegelhallen får en liten flicka se sin dubbelgångare, men inte som en spegelbild. Vad hon ser är i själva verket en flicka precis som hon själv inuti spegeln.

Är detta en ond dubbelgångare? Det är denna idé som Peele utforskar i filmen “Us”, och ledtrådarna finns där. De är ett gott tecken på att inget är som det ser ut i denna film och inget händer av en slump.

Dualiteten går igenom hela filmen. Det är en “verklig”värld som ställs mot en kopia, eller en parodi, av den.

Men filmen utmärker sig inte enbart genom den mästerliga användningen av tradition och dubbelgångare.

Dessutom gör Peele även skickligt bruk av metaforer. Han använder dem som en modern variant av “William Wilson”, vilket slutar med att man gör sig själv illa.

Mamman och barnen i filmen "Us"

En lek med metaforer

Vad betyder det tecken de ofta ser med den enkla inskriptionen “Jeremia 11:11”?

Jo, det är knappast förvånande att denna bibelvers lyder så här: “Se, jag ska låta en olycka komma över dem, som de icke skola kunna undkomma; och när de då ropa på mig, skall jag icke höra dem”.

I filmen finns det inga gudar som dömer oss, bara människor som försökt spela gudar. I hjärtat av filmen ligger en fasansfull sanning och det finns inte mycket hopp för huvudpersonerna.

Ovanstående citat är lite som en sammanfattning av vad vi kommer att se, som den dolda sanning som vi först lär känna mot slutet.

Vid några tillfällen kan Us kännas som en skräckversion av Alice i underlandet.

Men istället för att som Alice falla i ett kaninhål eller kliva genom en spegel (även om detta på ett sätt kan sägas hända), så avslöjar man i denna film en fruktansvärd sanning.

I det avseendet är förekomsten av kaniner i filmen särskilt talande. Det anspelar på den fantastiska världen under jorden i Alice i underlandet, som i Us blir en parodi av den verkliga världen.

Vidare finns det en hänsyftning till en nylig händelse. Under 1980-talet drev man runt hela USA en kampanj som kallades “Hands across America”. Syftet var att bilda en mänsklig kedja och samla in pengar till behövande människor.

Kampanjen blev en stor flopp och folk beslöt sig för att sitta kvar framför sina TV-apparater. Samma kampanj äger rum i Us. Men här är det ingen fredlig, obetydlig handling – det är ett blodbad.

Filmen “Us”: en blandning av sociopolitisk kommentar, satir och thriller

Denna film passar perfekt i skräckfilmsgenren och nyttjar det klassiska temat med dubbelgångare för att utveckla en skarp kritik av kapitalismen.

Peeles snabba tempo och hans förmåga att styra våra blickar gör också att filmen avviker från genren den tillhör, även om det bara sker i vissa ögonblick.

Han påminner om en orkesterledare som vet hur man begagnar sig av trummor i de mest intensiva, dramatiska stunderna. Han vet hur man tystar de mest avgörande ögonblicken med de mest intensiva ljudeffekter.

Vidare ger han plats för humor i skräckmomenten.

Humorn i filmen “Us” är ett sätt att frigöra dig från skräcken och ge dig chansen att andas och dämpa din ångest för en stund.

Därför passar filmen så bra såväl för inbitna rysarfans som för andra med begränsad skräcktolerans.

Barnen i filmen "Us"

Det är inte många filmer som gjort mig riktigt uppskrämd. Dock måste jag erkänna att Us skakade upp mig rejält. Men just som jag började darra kom ett inslag av humor som fick mig att utbrista i skratt.

Samtidigt var det en humor som dolde ett starkt politiskt budskap. Den förtäckta samhällskritiken spelar en enormt stor roll i filmen.

Precis som i Get Out fördömer Peele rasismen. Och det är ingen tillfällighet att han använder sig av svarta skådespelare. Detta är om något en revolthandling.

Det går inte att förneka att filmvärlden länge varit den vite mannens revir. Här tjänar Peele som språkrör för de människor som under så lång tid varit åsidosatta.

Han sätter upp dem mot en förmögen vit familj för att påminna oss om att det fortfarande förekommer mycket orättvisa.

Fascination och rasism

Som vita människor har vi en farlig tendens att bli fascinerade av allt som inte är vitt. Hur mycket vi än försöker intala oss att det är ett oskyldigt intresse, så vilar detta på en mörk, rasistisk historia och det är något vi inte bör ignorera.

Men Us stannar inte här. För det vore bara som att göra en nyinspelning av Get Out, och Peele vill gå längre.

När allt kommer omkring struntar ju den kapitalistiska världen i vilken hudfärg du har, så länge du har pengar i fickorna eller kan betala för underhållning och använda dina tillgångar till att köpa materiella ting.

Kritiken av denna materialism, som är så vanlig i våra tider, och av absurditeten som styr många av våra dagliga aktiviteter genomsyrar hela filmen och märks i såväl manus som foto.

Filmen “Us” är en karikatyr av verkligheten, kapitalismen och vårt hyckleri i fråga om problematiken kring “otherhood” (“annorlundaskap”).

Allt detta ryms i en film som lockar en bred publik och som växlar mellan trollbindande spänning och förlösande skratt.

Us är definitivt en av de bästa filmer som gjorts under 2019. Det är en apokalyptisk komedi som tydligt återspeglar den värld vi lever i idag och vi kan dra många lärdomar från den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.