Ying och Yang: naturen hos existensens dualitet

Konceptet med yin och yang tar upp människans duala existens och den naturliga världen. Det finns ingen dag utan natt, inget liv utan död.
Ying och Yang: naturen hos existensens dualitet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 10 september, 2019

Konceptet med yin och yang kommer från en kinesisk filosofi som kallas för Taoism och som vi i denna artikel skulle vilja kalla naturen hos existensens dualitet.

Taoismen är ett filosofiskt ramverk som skapades av Laozi – en beundrad författare som vi inte vet existerade eller inte. Vad vi vet är dock att dessa koncept har existerat sedan 500-talet fram till idag.

Laozi sägs vara författaren till en bok vid namn Tao Te Ching, som grovt översatt betyder “vägen till dygd”. Det är här som idén med yin och yang uppstod för första gången.

En översättning av yin och yang är “mörker och ljus”.

“Kom ihåg balansen; energins ge och ta. Symbolen med yin och yang är mer än integrationen av det maskulina och det kvinnliga. Det är även en balans av ljus och mörker, mjukt och hårt, aktivt och passivt, in och ut, att ge och ta. Man kan inte ha det ena utan det andra.”
-Brownell Landrum-

Laozi beskriver dem som en dualitet som existerar inom allt. Dag och natt, man och kvinna, liv och död, etc.

De är två motpoler som inte motsäger varandra utan kompletterar varandra och beror på varandra. Den ena sidan vill inte göra övertramp på den andra, utan de existerar i balans med varandra.

Medaljong med yin och yang.

Yin och yang: naturen hos existensens dualitet

Taoismen säger att konstanta förändringar ligger i alltings natur. Vintern följer hösten och våren följer vintern, utan att du gör något som orsakar det.

Detsamma sker inom allas våra liv. Om du vill följa vägen mot dygden så måste du låta dessa saker hända, i naturen och i ditt liv.

Personliga önskningar och mål leder dig till att välja förändra saker och tings naturliga ordning. Om man å andra sidan inte gör något så låter man saker och ting flöda som de borde, utan någon press för att förändra dem.

Yin och yang representerar denna kontinuerliga förändring. Då dualiteten som uttrycks i dessa två koncept är i balans så har du harmoni.

Det förekommer dock en brist på harmoni då den ena sidan av dualiteten dominerar den andra.

Yin korresponderar mot allt som är feminint. Den är mjuk, varm, passiv och mörk. Yang representerar det maskulina. Den är hård, torr, aktiv, penetrerande och ljus.

Båda elementen och dess egenskaper finns närvarande inom allt som existerar.

Principer som guidar oss

Enligt Taoismen finns det en serie unika principer som styr yin och yang. Dessa principer definierar den dynamik som existerar mellan de två krafterna och utgör riktlinjer för hur man applicerar dem i konkreta situationer.

Dessa principer är:

  • Yin och yang är motpoler, men de är inte exklusiva. Det kan finnas viss yin i en yang-verklighet och vice versa. Exempelvis så skiner månen även under en mörk natt.
  • Ömsesidigt beroende. Yin kan inte existera utan yang och vice versa. Det finns exempelvis inte död utan liv, inget liv utan död.
  • De bibehåller en dynamiskt jämvikt. Då yin ökar så minskar yang, och vice versa. När en av de två ökar så tvingar detta den andra till att minska och det ger upphov till en omvandling.
  • Då en av dem försvinner så omvandlas den till den andra. De är inte separata verkligheter. De samexisterar. Då en av dem försvinner så öppnar den vägen för den andra. Natt och dag är perfekta exempel på denna princip.
  • Yin innehåller alltid lite yang och vice versa.
Abstrakt målning.

Praktiska appliceringar av naturen hos existensens dualitet

Det är viktigt att komma ihåg att koncepten med yin och yang är delar av en specifik filosofi och inte en vetenskaplig teori.

Med det sagt så finns det teorier inom kvantfysiken som till viss del går i linje med yin och yang. Idén med den inneboende dualiteten har också vissa praktiska appliceringar.

Inom kampsporten applicerar man dessa koncept. Idéer såsom försvar/attack och koncentration/avslappning kommer direkt från yin och yang.

Den kinesiska medicinen använder också denna dualitet och som komplement för att diagnostisera och behandla sjukdomar. 

Konceptet med dualitet kan även appliceras på det dagliga livet för att uppnå inre frid. Låt saker flöda. Acceptera att natten öppnar vägen för dagen, ledsamheten för lyckan, ljuset för mörkret, etc.

Försök inte att göra allt positivt. Erkänn istället att dualiteten existerar. Detta är taoistens väg till ett fridfullt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.