En buddhistisk historia om tålamod och mental frid

Ibland är inte vårt bästa alternativ att handla, speciellt inte om vi agerar p.g.a. impulser. Det är viktigt att man väntar och lär sig ha tålamod.
En buddhistisk historia om tålamod och mental frid
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi har en dålig vana av att vilja få nästan allt direkt och göra saker direkt. Vi föredrar att förändra våra beslut istället för att ha tålamod och mental frid. Det känns lättare ändra på våra beslut istället för att ha tålamod. Det är vanligare att folk ger upp än att de anstränger sig lite extra. Denna buddhistiska historia kommer dock lära dig vikten av att ha tålamod för att uppnå mental frid.

Det stör oss ofta att vi måste skjuta upp det vi vill ha och vänta. Faktum är att då vi tror att vi måste vänta så kommer våra sinnen att bombardera oss med orosmoment och förväntningar. Den gör så för att snabba på den tid som du spenderar med att vänta.

Vi lever i ett samhälle med både interna och externa distraktioner. Man går från en plats till en annan, utan någon annan riktning än den som leder till direkt tillfredsställelse. Vi har dessutom surret av vår inre röst, för våra orosmoment tenderar att vara närvarande inom allt vi gör. Det är som att vi på något sätt är beroende av detta. Vi älskar att tänka, skapa hypoteser och fångas i en labyrint av onda cirklar och våra egna uppfattningar.

Vi kanske ignorerar det allra viktigaste: hur man kommer ur de fällor som vi själva har skapat. Hur kan vi frigöra oss själva från mentala fällor? Följande buddhisthistoria kan kanske ge oss svaret.

“Sinnet är fantastiskt om man använder det på rätt sätt. Om man använder det fel så blir det dock väldigt destruktivt. Det handlar inte riktigt om att du använder sinnet på fel sätt – du använder det oftast inte alls. Det använder dig. Detta är sjukdomen. Du tror att du är ditt sinne. Detta är illusionen. Instrumentet har tagit över dig.”
-Eckhart Tolle-

Kvinna med händerna för ögonen.

Buddhisthistorien om tålamod och mental frid

Buddha och hans lärjungar bestämde sig för att bege sig ut på ett äventyr där de var tvungna att gå igenom olika territorium och städer. En dag kom de fram till en sjö, och de bestämde sig för att stanna där eftersom de var törstiga. Då de kom fram sade Buddha till sin yngsta och mest otåliga lärjunge, “Jag är törstig. Kan du hämta mig lite vatten från sjön?”

Lärjungen gick fram till sjön, men då han kom fram märkte han att en grupp med oxar höll på att korsa den. Vattnet började bli grumligt och lärjungen tänkte, “Jag kan ju inte ge sådant vatten till min lärare”. Han gick därefter tillbaka till Buddha och sade att “Vattnet är väldigt smutsigt, jag tror inte att vi kan dricka det.”

En halvtimme senare bad Buddha lärjungen att gå tillbaka till sjön och hämta honom lite vatten. Vattnet var dock fortfarande smutsigt. Då han kom tillbaka sade han till Buddha, “Vi kan inte dricka det där vattnet. Vi bör gå till staden för att få något att dricka.”

Buddha svarar inte

Buddha svarade honom inte. Han rörde sig inte heller. Han bara stod där. Efter ett tag bad Buddha sin lärjunge att än en gång gå till sjön och hämta lite vatten. Han ville inte säga emot sin lärare och gick därför till sjön. Han var dock arg eftersom han inte förstod varför han var tvungen att gå tillbaka igen. Vattnet var ju smutsigt och de kunde inte dricka det.

Då han kom fram kunde han se att vattnet nu var kristallklart. Han började därför samla på sig lite vatten och tog med det tillbaks till Buddha. Han tittade på vattnet och sade till lärjungen: “Var gjorde du för att rena vattnet?” Lärjungen förstod inte frågan. Han hade ju inte gjort någonting.

Buddha tittade på honom och förklarade, “Du väntade och lät det vara. Sanden lade sig därför av sig självt och vattnet är nu klart. Ditt sinne är likadant! Då det är grumlig så måste du låta det vara. Ge det lite tid. Var inte otålig. Du bör istället ha tålamod. Det kommer hitta sin egen balans. Du behöver inte försöka lugna ner det. Allt kommer gå över själv så länge som du inte håller fast vid det.”

Konsten med att ha tålamod och mental frid för att tysta sinnet

Tålamod är det viktiga i den här buddhistiska historien. Det handlar om att kunna vänta, respektera tiden och pausa då det krävs, speciellt när det gäller dina tankar. Faktum är att ju mer överväldigad du känner dig, desto mer behöver du tänka innan tankarna växer.

Kvinna som blundar.

Att inte göra något, att ge saker tid, och att vänta är bra alternativ för att lugna ett uppjagat sinne. Faktum är att buddhisterna har ett namn för ett sinne som hoppar från tanke till tanke och blir utmattat och förvirrat. Det kallar det ‘apsinnet’.

Om du blir otålig, arg, stressad eller frustrerad så kommer detta sluta med att du tar förhastade beslut. Det är därför bättre att ta några minuter till att andas. Distansera dig själv emotionellt från det som har hänt och kom i kontakt med dig själv igen. Det är bara då som du kommer uppnå mental frid, precis som i buddhisthistorien.

Fostra lugn och undvik distraktioner för att få tålamod och mental frid

Ibland handlar det inte så mycket om att handla eller göra något snabbt. Det handlar istället om att man ska vara lugn och inte bli distraherad. Med andra ord så måste du tysta vattnet i ditt sinne så längre som det behövs. För då du lugnar ditt sinne och når den där mentala friden så kommer dina tankar gå i linje med dina känslor. Detta kommer göra att du förändrar ditt perspektiv och ditt synsätt.

“Det handlar helt enkelt om att sitta tyst och bevittna tankarna framför dig. Bara bevittna, inte ingripa eller ens döma, för dåd u dömer så kommer du att förlora det rena bevittnandet. Då du säger “detta är bra, detta är dåligt” så har du redan hoppat på denna tankeprocess”.
-Osho-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.