Stress och personligt utrymme: invasion av ditt privatliv

Stress och personligt utrymme: invasion av ditt privatliv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Personligt utrymme är ett privat och exklusivt territorium som ingen annan får invadera. Termen personligt utrymme är inte bara något fysiskt. Det har också att göra med invasionen av detta område av andra stimulin, som exempelvis ljud, andras känslor och för mycket information. Det har även att göra med konstanta avbrott av våra stunder och en invasion av ditt privatliv då vi är för oss själva.

Ibland går folk igenom livet som stora elefanter som invaderar andras utrymmen, trampar på deras rättigheter och kränker deras privatliv. Detta händer ofta på arbetsplatsen, vilket utan tvekan påverkar produktiviteten. Det ger också upphov till höga nivåer av stress och obehag.

Folk behöver ett personligt utrymme för att känna sig skyddade, reducera stress och hålla sig fokuserade.

Det finns en aspekt av detta som vi inte kan ignorera. Personligt utrymme har inte bara att göra med det handlar om andras närvaro, oavsett om det är röster, andras andning eller kroppsvärme som gör att vi känner oss obekväma. Personligt utrymme är också en bubbla som kan spricka p.g.a. psyko-sensorisk stimulans.

Med andra ord så kan vissa saker som möbler, brist på ljus eller lukten av en viss miljö också orsaka stress. Att inte kunna ta en paus och att hela tiden vara övervakad eller kontrollerad är också en invasion av ditt privatliv.

Trädgård i form av labyrint.

Privatliv, stress och en invasion av ditt privatliv

Anne och Paul har precis blivit föräldrar och känner sig överväldigade. Stressen som personen upplever har inte något att göra med barnet, utan miljön, familjen, vännerna och medarbetarna. Sedan personen befann sig på sjukhuset har dennes personliga utrymme konstant blivit invaderat. Folk har kommit för att träffa den lille, hålla honom och ge tusentals tips om hur man ska vara förälder.

Detta är ett litet exempel på hur miljön ibland kan invadera ens personliga utrymme. Man behöver inte stå i en hiss full med folk för att känna obehag. De mer allvarliga “aggressionerna” kommer ofta från de personer som står oss närmast. Här är det viktigt att man sätter gränser.

Detta är en verklighet som psykologerna ofta ser inom sin praktik. De träffar personer som spenderar sina liv med att känna att de inte kan skydda sina privatliv. En sådan oförmåga att hantera personliga gränser skapar en hög emotionell kostnad och försvagar ens psykologiska arkitektur.

Tänk på att det är viktigt för din överlevnad att du begränsar och skyddar ditt personliga utrymme. Det är också en övning där man lär sig om sig själv och förstå att vi alla har våra gränser. Vi har linjer som ingen bör korsa för det är där man har sin självkänsla.

Kvinna som håller upp händerna.

Ta hand om dig själv och skydda ditt personliga utrymme

Ralph Adolph och Daniel P. Kennedy är neurologer vid University of Caltech i USA. De har upptäckt att det finns en struktur i vår hjärna som berättar för oss var vårt personliga utrymmes gränser finns. Denna struktur finns i amygdalan, en liten region som är associerad med rädsla och överlevnadsinstinkt.

Denna upptäckt har uppdagat något intressant. Hjärnan mäter varje individs personliga gränser. Det är som ett personligt alarm som berättar för oss då något stör oss. Då något inkräktar på vårt privatliv eller kränker vår integritet till den grad att det blir ett hot mot vårt välmående. Dessa gränser skiljer sig från person till person. Vissa personer känner sig överväldigade och blir lätt stressade av varje minsta stimuli, medan andra har en betydligt högre tolerans.

Proxemik är en vetenskap som studerar effekten av våra relationer. Den påminner oss om att en av de största anledningarna till att vi har ångest är att vi dagligen får bevittna hur “trängda” vi är. Vi saknar inte bara tillräckligt med utrymme för allt, utan får även ta del av väldigt många stimuli och dras in i interaktioner. Vi sätter ofta inte upp några filter, utan låter allt detta omge oss.

Skydd mot en invasion av ditt privatliv.

Var din egen beskyddare för att förhindra en invasion av ditt privatliv

Man måste kunna hantera sina egna personliga gränser. Vi pratar om att lära sig hur man upprättar en fysisk och psykologisk distans till all extern dynamik som attackerar vårt privatliv och gör och stressade. Ibland invaderar våra kolleger vårt utrymme. Andra gånger så kan en bullrig miljö vara problemet.

I andra fall handlar det om vår oförmåga att säga nej och göra klart vad vi kan och inte kan tolerera när det kommer till vårt personliga utrymme. Att sätta upp klara gränser kommer hjälpa oss att interagera med andra. Det är bara genom att göra detta som vi kommer skapa en mer respektfull, produktiv och hälsosam social miljö.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.