Vad föräldrar kan göra för att hjälpa tonåringar

Vad föräldrar kan göra för att hjälpa tonåringar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Ibland ser man tillbaka på sina ungdomsår och tänker, “Om jag bara hade vetat vad jag nu vet…” Men denna artikel handlar inte om vad du som tonåring kunde ha gjort om du då vetat vad du vet nu. En del insikter får man bara med tid och erfarenhet. Den här artikeln tar sikte på vad du kan göra för att hjälpa tonåringar.

Det rör sig om vad du skulle ha velat känna till när du var tonåring. Vad du kommer att säga till dina barn när tiden är mogen, trots att det gör ont, trots att det är svårt.

Det är ingen tvekan om att ungdomstiden är en besvärlig period med tanke på alla förändringar tonåringar genomgår. Det är svårt såväl för tonåringarna själva som för deras familjer. Men ärligt talat – visst är det oftast så att det bakom varje outhärdlig tonåring döljer sig tillika förvirrade föräldrar?

Många gånger är de saker vi avskyr hos våra tonårsbarn precis det som våra tonåringar ogillar hos oss. Men inom ramen för denna komplicerade dynamik glömmer föräldrar ibland att förklara vissa viktiga idéer. Här fokuserar vi på ungdomar i riskzonen och presenterar några nyckelstrategier för att hjälpa tonåringar.

Flicka i en tunnel

Du kan inte göra resan för dem, men du kan förbereda dem för deras resa

Även om föräldrarollen medför bekymmer och skyldigheter, kan du inte avsäga dig ditt ansvar, åtminstone inte om du vill förhindra att dina barn ska behöva betala priset för detta. Så om det finns kommunikationsproblem så är det du som måste ta första steget för att lösa dem. Det gäller även om det förmodligen inte var du som låg bakom dem. Du kommer antagligen att behöva ta första steget, såväl som det andra och det tredje.

Denna process äger inte rum förrän du accepterar problemet. Men det kan vara svårt att överväga acceptans. Du kan vara rädd, för när du väl accepterat det finns det ingen instruktionsbok att följa. Men kom ihåg att det aldrig är för sent att hjälpa en tonåring. Det är aldrig för sent att göra vissa förändringar. Man ska alltid tänka på att kärleken vi känner för våra barn är viktigare än något annat, inklusive kärleken till oss själva.

Ju mer din tonåring vet om de utmaningar han kommer att ställas inför under ungdomsåren, desto mer berikande kommer hans erfarenheter att bli. Det kommer att hjälpa honom att möta framtiden och löpa mindre risk att begå dyra misstag. Det är hälsosamt att experimentera i alla livsskeden, men vi får aldrig glömma att alla våra handlingar har konsekvenser.

Du behöver inte göra resan åt ditt barn eller hålla honom i handen. Det är din uppgift att ge råd och uppmuntra till dialog. Du bör fokusera på att lära känna din tonårings synsätt.

Det är viktigt att erkänna och bekräfta din tonårings åsikt. Naturligtvis är det alltid en gradvis process när man försöker hjälpa tonåringar. Om du försöker skynda på processen kan följderna bli katastrofala. Samma sak gäller om du känner dig paralyserad av rädsla inför vad som kan hända.

Ofta är tonåringar som i sagan om Rödluvan. De gör eller försöker göra vad de än känner för att göra. Argumentet “för att jag säger det” kommer bara att göra det spända förhållandet värre. I fortsättningen kommer de inte längre att be oss om råd när de ska fatta beslut. Eller, om de skulle be om råd, så väger det inte särskilt tungt. Därför är det så viktigt att lära tonåringar att fatta beslut och att ha självförtroende.

Kunskap som får en tonåring att ändra attityd

Tonåringar har tillgång till en massa information. Men det finns viktiga saker som vi måste tala om. Främst är det fråga om att förstå deras synvinkel och att kunna identifiera och diskutera frågor och eventuella missförstånd.

Men det finns även saker vi kan lära dem. Genom att föra vidare våra egna lärdomar kan vi hjälpa tonåringar att slippa onödigt lidande. Möjligen kan det lindra upplevelsen av att vara totalt missförstådd, som de flesta av oss har som unga.

Hur fungerar en ung människas hjärna?

Frågan hur en tonårings hjärna fungerar är komplex och långtgående. Därför är det inte något speciellt lockande ämne att försöka utforska. Men om vi vill hjälpa tonåringar under denna jobba period, är det viktigt att vi förstår hur de tänker. Även hur deras sätt att resonera kan ställa till det för dem.

Att berätta för tonåringar om hyperrationalitet är också viktigt. Detta är kanske inte något välbekant begrepp, men det är något man måste förstå om man vill veta hur tonåringens hjärna fungerar. Hyperrationalitet syftar på balansen mellan riskbedömning och konsekvenser.

Enligt hjärnforskare har tonåringens hjärna svårt att exakt bedöma risker som kan uppstå till följd av vissa beteenden. Det beror på att tonåringar saknar erfarenhet och deras prefrontala cortex inte är fullt utvecklad.

När ungdomar förstår hur deras hjärnutveckling påverkar deras beslut är de mer benägna att bruka försiktighet. Om vi lär ungdomar hur deras hjärnor fungerar, kan vi hjälpa dem att uppträda mer förståndigt. Detta uppmuntrar dem att dra fördel av sin medvetenhet och vilja för att minska riskerna som utmärker den här livsfasen.

Tonåring med upplyst hjärna

Betydelsen av att vara sig själv

Tonåringar behöver frihet att vara sig själva. Unga personer vill att vi som föräldrar älskar och accepterar dem. De vill att andra ser dem, accepterar dem och bekräftar dem. Men samtidigt som de strävar efter allt detta är de rädda.

Problemet är att många tror att de, för att bli självständiga, måste leva upp till de ideal som andra håller upp för dem. Detta gäller särskilt i fråga om föräldrarnas förväntningar.

På samma gång är många unga människor livrädda vid tanken på att bli avvisade om de avslöjar sitt sanna jag. Så de beter sig på ett sätt som de tror passar bäst i deras omgivning. Deras handlingar styrs av vad de tror andra människor föredrar.

Detta är en besvärlig paradox för tonåringar. De försöker ta avstånd från yttre påverkan, så att de kan vara självständiga. Samtidigt försöker de tillfredsställa sitt behov av att bli accepterade. Detta behov att bli accepterade och inkluderade kan få dem att underkasta sig andra människors önskningar.

Första steget i att hjälpa tonåringar att finna sitt sanna jag är att låta dem vara sig själva i familjen. Detta är en förutsättning om du vill att de ska kunna stå upp för sina värderingar och idéer.

Du kommer aldrig riktigt att lära känna ditt barn om du inte låter henne uttrycka sig och fatta egna beslut. Låt henne bestämma hur hon vill klä sig. Hon kan själv avgöra hur hon vill dekorera sitt rum och vad hon vill lyssna på.

Hur man kan hjälpa tonåringar att hantera ilska och sorg

Först bör det nämnas att ilska och sorg är känslor. Och som sådana är de helt acceptabla. Det är inte fel att vara ledsen; det är inte fel att vara arg. Det finns många anledningar till att försöka kontrollera känslomässiga uttryck, men det är aldrig en bra idé att undertrycka känslor.

Problemet är att många tonåringar (och vuxna) inte vet hur de ska hantera sina negativa känslor. Men det är ingen ursäkt. Faktum är att föräldrar kan få en uppfattning om hur väl de hanterar sina egna känslor genom att observera sina tonåringars beteende.

Tyvärr lär de från oss. Tonåringar upprepar ofta negativa mönster. Detta är saker vi hatar hos andra människor och har svårt att se hos oss själva. Fördelen är att vi kan märka dessa beteenden tidigt hos våra tonåringar, vilket ger oss gott om tid att göra något åt dem.

En annan positiv sak är att det aldrig är för sent att ändra sig. Faktiskt kan du föregå med gott exempel för ditt barn i tre viktiga hänseenden:

  • Den första lärdomen gäller hur man hanterar känslor.
  • Den andra är att älska ditt barn så mycket att du är villig att försöka ändra dig.
  • Den tredje är att det aldrig är för sent att välja rätt väg.

Acceptera alla deras känslor

Många tonåringar försöker hålla tillbaka sina känslor när de märker vilka problem de ger upphov till. Somliga gör det genom att hemfalla åt ett kaotiskt, apatiskt och tråkigt liv. Andra söker tillflykt i droger eller alkohol.

Sex är en annan undvikandestrategi för många tonåringar. De ägnar sig åt sex på ett lättsinnigt sätt, utan känslor eller förbindelser. Det enda som spelar någon roll är själva “konsumtionen”. Andra föredrar isolering, så att de inte behöver utsätta sig själva för lidande.

Så vad tonåringar behöver är att erkänna, acceptera och uttrycka den fulla vidden av sina känslor. Under tonåren kan man uppleva nya känslor och sensationer. Ibland är dessa så intensiva att de är skrämmande. Om vi lyckas vinna tonåringarnas förtroende, kan vi hjälpa dem i dessa svåra stunder.

Mamma som tröstar sin dotter

Den nuvarande situationen betyder mer än framtiden

Folk frågar  – ofta på ett påtryckande sätt – om tonåringarnas framtidsplaner. Många ungdomar möter detta genom att misstolka den romantiska idén bakom “carpe diem”. Andra reagerar genom att offra sin ungdom. De försöker uppnå mål som andra har satt upp för dem och förlorar därmed sina bästa år. De fokuserar på den framtid som andra ständigt påminner dem om.

Det är klokt att tänka på framtiden, men livet handlar inte bara om arbete och studier. Man kan inte hitta allt som är värdefullt i en bok (oavsett hur underbara böcker är). Om du verkligen vill hjälpa tonåringar, bör du få dem att inse vilka uppoffringar vissa mål erfordrar. Hjälp dem att dra lärdom från dina erfarenheter. På så sätt får de en bättre uppfattning om vad som är viktigt i nuläget.

Det är viktigt för tonåringar att ha tid till allt. De behöver tid till sin utbildning, vänner, motion och personlighetsutvecklande aktiviteter. Tonåringar måste “vara närvarande” i sina dagliga liv.

Därigenom lär de känna sig själva och lär sig fatta egna beslut. Det betyder att de kan handla i enlighet med den personlighet, de strävanden och de värderingar som de håller på att utveckla.

Puberteten är inte en sjukdom, den är porten till möjligheter

De flesta föräldrar fasar för tonåren. De ser på dem som en sjukdom utan botemedel. Dock kan man se på tonåren ur ett annat perspektiv, som gynnar både föräldrar och barn. Vi bör betrakta tonåren som en möjlighet för alla involverade parter.

Det är en tid som ger oss chansen att utforska en helt ny fas i våra liv och att möta nya utmaningar. Dessa utmaningar kan faktiskt vara till gagn för alla berörda. Ett utmanande skede behöver inte vara smärtsamt, eller sorgligt, eller tragiskt. Faktiskt kan det vara en underbar fas i livet.

Och föräldrar kan göra det möjligt. De har fortfarande mycket att säga till om och erbjuda sina tonåringar. Naturligtvis kommer deras råd ibland falla på döva öron, men detta är normalt. Att hjälpa tonåringar under denna komplicerade tid i livet är fullt möjligt!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.