The Bar: absurditeten hos den mänskliga naturen

The Bar är en film om absurda och galna händelser. Hur agerar folk i extrema situationer?
The Bar: absurditeten hos den mänskliga naturen
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De sista två filmerna från filmskaparen Álex de la Iglesia hade premiär ungefär samtidigt. The Bar och Perfect Strangers visades först under 2017, men hade väldigt olika genomslagskraft. Den förstnämnda gick med blygsam vinst medan den sistnämnda är regissörens största succé.

Kanske var handlingen mer lockande än den i The Bar, som är en mycket märkligare historia. Kedjan av galna händelser är fascinerande, men även riktigt absurd.

Personligen anser jag att The Bar är en njutbar, underhållande film med en väldigt lockande handling. Den kan dock bli tröttsam, och det är en film som inte skiner lika starkt som de andra från regissören. Den är bara mer av samma.

Handling

En normal morgon äter en grupp människor från Madrid frukost i en bar. Vissa av gästerna känner varandra medan andra bara är på väg förbi. Plötsligt störs rutinen av en tragedi: någon skjuts till döds utanför baren. Storstadskaoset försvinner, staden verkar övergiven och gruppen av karaktärer fångas i baren.

The Bar har intressant handling och presenterar karaktärerna bra, som om de vore en reflektion av samhället. De la Iglesia lyckas fånga sanningen bakom masken, naturen vi döljer bakom rollerna vi spelar i samhället.

Baren i The Bar: en icke-plats

Baren som vi ser i filmen är en bar som vilken annan; det finns inget speciellt med den. Det är en lokal bar där folk från omgivningen äter frukost varje morgon, eller som personer som Elena aldrig kommer besöka igen. I detta bekanta, begränsade utrymme får karaktärerna filmen att komma till liv.

Marc Augé är en fransk antropolog som tillskrivs termen “icke-plats”. Men vad exakt är en icke-plats? Det är en temporär väg, en plats där identitet inte visar sig. Augé identifierar motorvägar, hotellrum, flygplan, etc. som icke-platser. Dessa är platser där folk stannar under kort tid, platser där de knappt interagerar med andra och inte bygger några betydelsefulla relationer.

En icke-plats är motsatsen till en antropologisk plats – platsen där det finns identitet. Icke-platser är övergående. De är utrymmen som hemsöker det moderna samhället. Huruvida en plats är en icke-plats är subjektivt. Det beror på vad en viss plats betyder för en viss individ.

Instängda i baren

Baren som miljö

Denna bar är en icke-plats i ramverket hos en stad som aldrig slutar röra sig. Det är även en plats för anonymitet för många, och ett skydd för andra. I baren träffar vi Elena. Hon är en ung kvinna som bara kommit in i baren för att ladda sin telefon. Sedan har vi Trini – en kund som kommer varje dag för att spela på den enarmade banditen.

Elena och Trini är inte de enda karaktärerna som fångas i det lilla utrymmet. Totalt åtta karaktärer blir fångade. Álex de la Iglesia har visat sin förmåga att skapa klaustrofobi i sina tidigare filmer. Han fångar ofta personer på platser där de kommer ställas inför extrema situationer, till exempel i Common Wealth och My Big Night.

Karaktärerna som representanter för samhället

The Bar är en bra representation för det moderna Spanien. De åtta karaktärerna är mångfaldiga: det finns en hemlös person, en ung men extremt osäker kvinna, en medelålders kvinna med spelberoende, en ung hipster, en före detta polis som avskedades på grund av alkoholism, med flera.

När situationen förvärras visar karaktärerna sina sanna jag. Den spanska filosofen Eugenio Trías talade om dessa problem i sitt verk Philosophy and Carnival. För Trías agerar vi i enlighet med konventioner, med rollerna som samhället tvingat på oss.

Men vi har flera roller och agerar inte på samma sätt i alla situationer. Vi projicerar inte alltid samma bild av oss själva.

Det är just vad vi uppskattar som mest hos filmen. Vi kan till exempel se att Elena inte agerar på samma sätt när hon talar med sin vän över telefonen som när hon kliver in i baren. Alla karaktärerna har en viss dualitet: bilden de visar upp och hemligheterna de döljer för andra.

Skrämda personer

Maskerna tas av

Denna maskerade dans är en reflektion av vår värld, av barerna vi besöker dagligen och även av de moderna städerna där personligheterna multipliceras snabbt. Intressant nog är karaktären vars identitet förblir mest stabil Israel – den hemlösa mannen. Framförallt verkar Israel inte tillhöra samma värld som resten av dem. Han är en man som upplever många problem, men försöker aldrig lura oss.

När situationen blir desperat kämpar alla karaktärer för sin individuella överlevnad. Mitt i allt detta segrar filosofin om “varje man för sig själv”, och maskerna åker av.

Detta reflekterar hyckleriet som omger vår värld. Men Israel tar inte av en mask, eller gör det åtminstone i mindre utsträckning. Varför? För att Israel helt enkelt inte strävar efter att vara någon till lags. Han försöker aldrig uppvisa en annan bild av vem han är.

Slutsats om The Bar

Är de vi exkluderar de mest autentiska bland oss? Israel befinner sig redan i en desperat situation och kämpar redan för sin överlevnad varje dag. Av denna anledning är han utstött i samhället, och som en konsekvens bär han ingen mask.

Mellan det eskatologiska, det komiska och det tragiska får The Bar oss att se på människor i deras renaste form. Filmen skapar en situation där överlevnaden segrar över moralen och de sociala normerna. När karaktärerna tar av sig maskerna se vi deras värsta sidor.

“Undertryck era aptiter, mina kära, så har ni erövrat den mänskliga naturen.”

-Charles Dickens-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Augé, M., (2009): Los no lugares: espacios del anonimato. Antropología sobre modernidad. Barcelona, Gedisa.
  • Trías, E. (1984): Filosofía y Carnaval y otros textos afines. Barcelona, Anagrama.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.