Incels, medlemmar i en grupp baserad på kvinnofientlighet och hat

Under de senaste åren har det dykt upp flera nyheter om en hatgrupp som består av män som klassificeras som ”incels”. Här kan du ta reda på vilka de är och de idéer de försvarar.
Incels, medlemmar i en grupp baserad på kvinnofientlighet och hat
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

En värld som garanterar män tillgång till sex oberoende av kvinnors vilja: det är vad incels kräver. Denna grupp av heterosexuella män beskyller kvinnor och vissa prototyper av män för deras egen oförmåga att upprätta relationer med kvinnor och följaktligen ha sexuella relationer med dem.

I och med att feminismen vinner mark och det finns en ökad social medvetenhet kring lika möjligheter och rättigheter, börjar dessa slags kvinnofientliga rörelser också organisera sig. Utan tvekan kommer det också att finnas andra organisationer med tanke på antalet kön och sexuella läggningar som anses finnas idag.

Vilka är incels?

Termen incel är en sammandragning av två ord på engelska: involuntary (in) och celibate (cel), det vill säga ofrivillig celibat. Det är en grupp heterosexuella män som inte kan ha sex med kvinnor och klandrar dem för det. De identifierar också attraktiva män, som de kallar Chads .

I en ny våg av kvinnofientlighet anklagar incels feminismen för att ha stört en naturlig ordning. De invänder mot tanken att kvinnor och bredare sociala strukturer är organiserade kring heterosexuella och monogama parbildningar.

Incels matar sitt hat online och uttrycker sina känslor av ilska genom sitt medlemskap i denna grupp. I vissa fall planerar de att attackera och till och med döda människor bara för att de anser – enligt deras ord – att det är orättvist att andra har sex medan de inte har det.

Incel vid dator som diskuterar med andra incels

Incidenter

Termen incel har bara funnits i några år. Den nämndes första gången 2014 när en ung man mördade flera personer och sedan begick självmord. Innan han satte sin makabra plan i verket lade han upp en text på nätet som förklarade de sexuella avslag han hade genomlidit. Enligt honom utförde han morden eftersom andra människor kunde ha sex och han inte.

Sedan det första massmordet har andra följt efter. Det senaste inträffade i Toronto, i april 2018. I denna attack körde en ung man sitt fordon in i en skara människor och dödade tio. Åtta av dem var kvinnor. Innan attacken lämnade han ett meddelande på sociala medier om att “upproret har redan börjat”.

Incels ursprung

Historien om denna kvinnofientliga rörelse är verkligen sorglig. Idén föddes på 1990-talet. Vi finner dess ursprung hos en ung kvinnlig kanadensisk konstnär, vars idé var att skapa ett forum där människor oavsett kön kunde utbyta berättelser om sin ensamhet och svårigheter att etablera relationer. Men skaparen av termen skulle senare själv ångra att ha planterat fröna till denna rörelse.

Skaparens ursprungliga avsikt var motsatsen till incelrörelsen. I själva verket ville hon skapa ett tryggt utrymme för ensamma människor som inte lyckades i relationer.

Psykologisk profil av incels

Vad får en person att utveckla så starka och våldsamma hatiska tankar? Några av de vanliga egenskaperna som definierar dem är:

  • Socialt isolerade människor. På grund av deras sociala misslyckanden väljer de att isolera sig från samhället. Eller så tvingas de göra det som en form av skydd mot vissa typer av övergrepp.
  • Känslor av ensamhet. De vill kunna relatera socialt och vara framgångsrika i andras sällskap, på deras villkor. Men deras personliga egenskaper eller fysik innebär att andra avvisar dem.
  • Känslor av orättvisa och missförstånd. På grund av deras misslyckanden är incels människor som tycker att det är oerhört orättvist att de måste lida på detta sätt.
  • Bristfällig social kompetens. Denna egenskap hindrar dem från att förhålla sig adekvat. Det beror vanligtvis på deras känslomässiga och sexuella misslyckanden.
  • Låg självkänsla. Deras självbild och självkoncept är bristfälliga. Faktum är att de lider av många komplex. Negativa erfarenheter och brist på social kompetens interagerar här.
  • Brist på empati. Den centrala axeln för deras kriminella och hatiska handlingar bygger på objektifieringen av kvinnor. Dessutom ligger fokus för kontroll av situationen alltid externt, eftersom de anser att de inte är skyldiga till sina misslyckanden.
Ledsen man

Närvaron av communities som incels verkar ibland påminna om vissa fiktiva berättelser, som The Handmaid’s Tale. Men dessa fenomen är inte sprungna ur fantasin, utan ur förmågan att sprida hatiska idéer utan konsekvenser. Samhällets tendens att normalisera våld hjälper knappast. Av denna anledning är det vårt ansvar att skapa säkra utrymmen och fördöma dem som organiserar mord på oskyldiga människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • BBC News Mundo. (2018, 31 agosto). Los remordimientos de la mujer que fundó el movimiento Incel de «célibes involuntarios», vinculado a la muerte de varias personas en Canadá y EE.UU. https://www.bbc.com/mundo/noticias-45355326
  • Menzie, L. (2020). Stacys, Beckys, and Chads: the construction of femininity and hegemonic masculinity within Incel rhetoric. Psychology & Sexuality, 1-17.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.