Ingen kan sänka min självkänsla

Ingen kan sänka min självkänsla
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 06 mars, 2022

Det är viktigt att veta vad ordet självkänsla betyder för att inte förväxla det med ett sinnestillstånd. Många gånger blandar vi ihop en sämre “värdering” av oss själva med ett ledset sinnestillstånd.

Dessa förändringar är ofta något som vi skyller på andra, som om det vore externa omständigheter som påverkade vår självkänsla, men sanningen är den att vår självkänsla inte är något som andra påverkar, utan det är något som kommer inifrån.

Självkänslans komponenter

Självkänsla är uppfattningen av våra egna förmågor. Det finns därför ingen extern komponent eftersom detta beror på oss själva. Den består vidare av flera olika komponenter:

  • Självkoncept: Hur vi uppfattar oss själva och vår personlighet.
  • Självrespekt: Detta handlar om hur vi respekterar det vi behöver samt våra värderingar.
  • Självacceptans: Detta handlar om att acceptera oss själva som vi är, att vi är annorlunda än resten av världen. Det är att värdesätta det som är bra och att försöka förbättra det som är mindre bra.
  • Självutvärdering: Detta är förmågan att utvärdera sitt eget beteende och sätt att vara, att vara ärlig mot sig själv, för att kunna lära sig och växa.
  • Självkännedom: Ingen vet bättre än vi själva vilka förmågor och defekter vi har.

“Det finns vissa saker med mig som jag inte är glad för. Men jag är jag. Det är bra att veta det.”

-Elizabeth Taylor-

När formas vår självkänsla?

Det är utan tvekan så att det koncept som vi har i våra vuxna liv formas i vår barndom. Vår självkänsla föds från det våra föräldrar projicerar i oss, tillsammans med den typ av relation som vi har sedan vi föds.

Mor med barn

Det är såklart bra om de personer vi har runt om oss intresserar sig för oss och visar oss kärlek. Då kommer vår självkänsla att bli hög.

Om vi å andra sidan blir utsatta för emotionella problem med vuxna när vi är små så kommer vår självkänsla att bli väldigt låg.

Hur relaterar man till andra om man har låg självkänsla?

Ingen kan var glad utan en bra personlig anpassning eftersom detta grundar sig i att vi inte vet vilka vi egentligen är och inte tror att vi är bra på något. Att höja självkänslan är därför en nödvändighet för emotionellt överlevande.

Om vår självkänsla är låg söker vi bekräftelse hos andra. När vi får denna bekräftelse tror vi felaktigt att detta höjer självkänslan. På samma sätt tror vi att vår självkänsla sänks om vi inte får bekräftelse från andra.

Men inget av detta stämmer eftersom andra inte har möjlighet att modifiera det vi har i vårt inre. De kan inte sänka vår självkänsla och inte heller höja den.

“Personer som behöver mer bekräftelse uppnår mindre, och personer som behöver mindre bekräftelse uppnår mer.”

-Wayne Dyer-

Vad är humör?

Humöret är ett emotionellt tillstånd som beror på tillfällen, omständigheter och olika motiv, och vi kan därför känna oss glada eller ledsna vid olika tidpunkter. Humöret är därför något tillfälligt.

Men humöret bör aldrig sänka vår självkänsla, utan det är något som bör vara betydligt stabilare inom oss.

Kvinna som blundar

Självkänslan kan dock också variera

Vår självkänsla, liksom alla andra attityder och sätt att relatera till andra människor, kan ändras, även om det är en mer stabil konstruktion än själva humöret. Självkänslan kan därför behöva en tid för att anpassa sig efter den bild vi ser framför oss.

Det är exempelvis bra att försöka öka sin självkänsla med hjälp av terapi; detta är något som kan vara väldigt fördelaktigt i längden. Genom att ta kontrollen över vår självbild kan vi börja värdera oss själva mer, och genom detta njuta av livet oavsett vad andra runt omkring oss tycker.

Bilder av Holly Sierra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.