Vikten av att acceptera att inget varar för evigt

Vikten av att acceptera att inget varar för evigt

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2024

Jag har lärt mig att inget varar för evigt i livet. Vi är alla passagerare på en resa som många gånger inte blir som vi tänkt oss. Jag har även lärt mig att gå min egen väg och att inte hålla mig fast vid det som gör ont, samt göra det till en prioritet att älska på ett autentiskt sätt.

Vi har alla lärt oss att livet ibland gör ont. Man måste uppleva förändringar som man inte väntade sig, klippa band, förlora personer och känna tristess i alla dess nyanser. Vidare måste man förstå att det ibland är en styrka att känna till sina svagheter.

Det enda som stannar kvar i detta livet är känslorna: kärleken, den där som dina älskade ger dig när de lämnar dig, eller den där som fortfarande får dig att komma ihåg personen som först rörde ditt hjärta.

En kärlek som är autentisk är en kärlek som berikar oss. Positiva känslor skapas i vårt inre och ger oss kraft och en tillflyktsort. Att älska är att leva och att lära sig.

Men livets hjul står aldrig stilla och det är möjligt att den som försvinner aldrig återvänder. Och det kan även vara så att den som anländer inte stannar kvar. Det är nödvändigt att man lär sig att komma över den som försvunnit.

Inget varar för evigt, men positiva känslor stannar alltid kvar

Pojke och flicka på äng

Det är viktigt att vi går framåt i livet utan illvilja, hat och frustration. Vi bör endast väcka positiva känslor inombords: fina minnen, livserfarenhet, förhoppningar, ödmjukhet och kärlek i alla dess former.

Det finns de som ger ett stort ljus till vår värld, och som även när de försvunnit fortsätter att lysa upp alla våra dagar.

Det kan vara så att någon som står dig nära har lämnat dig, och det kan vara så att relationen tagit slut. Oavsett anledningen så är det viktigt att du avslutar det med positiva känslor.

Kärleken som ett sätt att hela sitt inre

Vi kan ta ett exempel. Någon anländer i våra liv och ändrar oss och får oss att känna riktig kärlek och passion. Men denna kärlek varar inte och försvinner utav en eller annan anledning.

  • När detta band klipps av så kan vi många gånger känna oss ledsna och arga och uppleva stunder av frustration.
  • Alla negativa känslor kommer att orsaka starka förändringar i vår personliga balans. De kommer att få oss att känna oss osäkra och känna att vi inte kan lita på något. Det är möjligt att du tänker att det är bäst att du inte älskar så du slipper lida.

Du bör förstå att om du stänger dörrarna till ditt hjärta för att något inte varade så kommer du på ett sätt neka dig själv att leva. Ilskan gör oss till det förflutnas slavar och förhindrar oss att gå framåt i nuet.

Du måste lära dig att möta förlusten och acceptera den med alla de erfarenheter som den medför. Behåll de positiva ögonblicken och de goda tiderna och låt såren läkas för att du ska kunna vara lycklig på nytt.

Burk

Det som du förlorat stannar kvar i ditt hjärta

Du bör förstå att det under en smärtsam process är nödvändigt att hålla kvar bra minnen. Det är bra att komma ihåg att det som du förlorar fysiskt finns kvar i ditt hjärta.

Oavsett hur innerligt vi vill ha en person så är det omöjligt att hålla kvar denne för evigt. Många gånger tar livet personen ifrån oss utan att vi riktigt förstår varför.

Det är svårt att acceptera att inget varar för evigt. Att du förlorat någon, att den som har varit med dig har försvunnit för alltid, att den som har återvänt kan försvinna igen. Livet handlar även om att hantera avsked, och det är inte alla avsked som blir bra.

  • Det är viktigt att du förstår att saker och ting inte varar och att du bör uppskatta ögonblicket, här och nu, så mycket som möjligt.
  • Den som inte längre är med dig fyllde säkerligen ett tomrum med sin närvaro, med alla delade ögonblick. Allt detta är något som stannar kvar i ditt minne och ditt hjärta med ett stort leende.

Ditt hjärta och ditt minne har en oändlighet när det kommer till att samla på sig alla de vackra ögonblick som du har genomlevt. Det är livets skatt, och något som vi bör kultivera varje dag.

Dimma över sjö

Bilder av Anna Dittman och Frank Ezh.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.