Det är inte dagarna vi kommer ihåg, det är ögonblicken

Det är inte dagarna vi kommer ihåg, det är ögonblicken

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2024

Minnet är inte bara en intellektuell funktion. En människas minne är inte detsamma som en dators: det är inte data som lagras, utan ögonblicken. Detta innebär att det som vi kommer ihåg är bilder och ord, men även dofter och smaker…

Man hade kunnat säga att minnet hos en människa är en aktiv funktion. Den information och de erfarenheter som koms ihåg går nästan aldrig i linje med objektiv data. Det mänskliga minnet är kreativt, och som ett resultat av detta undertrycker det eller lägger till element till dessa minnen beroende på de känslor som är involverade.

“Det kommer att komma en dag då våra minnen kommer att vara vår skatt.”

-Paul Géraldy-

Faktum är att det finns gånger då man kommer ihåg ögonblick som aldrig har hänt. Detta händer för det mesta när det kommer till barndomsminnen. En fantiserad historia som känns med en sådan intensitet att den till slut blir en del av ens minne, utan att den någonsin utspelat sig i verkligheten.

Nycklar

Ögonblicken vi kommer ihåg

Minnet kan faktiskt lagra precis allt som man går igenom genom hela livet. Men vi kommer bara ihåg vissa av dessa händelser eftersom resten ligger dolda i vårt undermedvetna.

Enligt en kanadensisk studie kan minnen från de tidiga åren i våra liv raderas på grund av den konstanta produktionen av nya neuroner.

Vidare har vi inte dessa första minnen eftersom detta är den tid när väldigt kraftfulla upplevelser äger rum. Dessa undertrycks eftersom de inte kan tolereras av vårt medvetande.

Många minnen håller sig dock ändå kvar och uppkommer i vårt medvetande som isolerade och djupa händelser. När vi till exempel hör en låt aktiveras en känsla som tar oss tillbaka till det förflutna, men vi kan inte sätta fingret på ett datum eller en specifik situation.

I generella termer kan man säga att vi medvetet kommer ihåg det som har krävt stor uppmärksamhet och som har haft ett innehåll som vi kan förstå. Positiva eller negativa situationer, men någotsånär resonliga som inte har ett emotionellt förvirrande eller motsägelsefullt innehåll.

Kvinna på cykel

Vi kommer ihåg mindre vanliga saker bättre

De situationer som helt fångar vår uppmärksamhet involverar oftast en serie av komponenter. Mental koncentration, starka känslor och ett överraskningselement. Detta är anledningen till att det är relativt enkelt att komma ihåg de mindre vanliga händelserna eftersom vi glömmer bort de andra som rutiner.

Vi kommer medvetet ihåg ögonblicken som på ett eller annat sätt krävde vår fulla uppmärksamhet och som hade en emotionell påverkan på oss. Men dessa ögonblick måste också vara perfekt begripliga för att de ska kunna fastna i vårt medvetande; annars undertrycks de för det mesta.

De oförglömliga ögonblicken

Det som inte glöms bort är det som tvingar oss att tänka intensivt. De tillfällen då du kände som att du var ett med universum, där det inte fanns något annat än vad du hade runt omkring dig och det kändes som att världen började och slutade precis där du var. Detta gäller för både behagliga och obehagliga upplevelser.

Det finns tillfällen då du måste känna livets puls under din hud. Det spelar ingen roll om det är natt eller dag, om det är kallt eller varmt. Det enda som spelar någon roll är att du känner dig som protagonisten i en löpande historia, samtidigt som du känner dig oändlig.

Maskrosfrön

Dessa ögonblick varar så länge att man åratal efter kan komma ihåg dem med en enda känsla. De är efterlämningar med tillräcklig intensitet för att de ska kunna upplevas igen.

Beroende på den upplevelse som kom efter detta ögonblick, kan minnet vara mer eller mindre exakt. Om det som kom efter en negativ känsla var något behagligt, är det säkerligen möjligt att komma ihåg den med mindre dramatiska effekter och även med skratt. Om det kom en annan svår situation efter detta, kommer det att vara mer smärtsamt.

Ifall det vi upplevde var något positivt med negativa känslor som följd, kommer vi att minnas det med nostalgi. Om det som kom efter var mer behagligt kommer minnets känslor att vara intensiva och behagliga.

Det är så minnet fungerar: kreativt och flexibelt. Som en svamp som absorberar de där unika och oersättliga ögonblicken som gör en skillnad i våra liv. Som ett album av fotografier som man går igenom när hjärtat behöver det. Vi inser då att det inte är dagarna vi kommer ihåg, utan ögonblicken.

Ett av ögonblicken under hösten

Bilder av Jennifer Holmes och Kim Joone.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.