10 inspirerande citat från samurajerna

10 inspirerande citat från samurajerna
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2023

Dessa citat från samurajerna ger oss en bild av en av de viktigaste kulturerna och filosofierna i världshistorien. Vidare var det som gjorde dessa krigare så speciella inte deras färdigheter i strid, utan principerna och värderingarna som inspirerade dem.

Några av de största krigarna var även stora tänkare och författare. De lyckades skriva ned de viktigaste aspekterna hos världssynen som dominerade deras sätt att leva. Tack vare dessa samurajer har vi idag åtkomst till kunskapen och visheten de levde efter.

“Jag vet inget om att överträffa andra. Jag vet bara hur jag överträffar mig själv.”

-Bushido-

Tre av de mest hyllade krigarna är även författarna bakom många citat från samurajerna. Deras namn var Yamamoto Tsunetomo, Nitobe Inazō och Miyamoto Musashi. Låt oss ta en titt på tio av deras mest berömda citat.

Citat från samurajerna: Miyamoto Musashi

Många samurajcitat bjuder in dig att skärpa dina sinnen och göra det mesta av dem. Det första lyder: “Observation och uppfattning är två separata saker; ögat som observerar är starkare, ögat som uppfattar är svagare.” Det är från Miyamoto Musashi och visar kontrasten mellan att passivt se och aktivt titta.

Målning av samuraj

Detta citat betonar en av fokuspunkterna hos österländskt tänkande – fokusera inte på dig själv. Ett annat talesätt är: “Tänk lätt om dig själv och djupt om världen.” Med andra ord ska du inte spendera för mycket tid med att tänka på dig själv. Istället ska du använda denna energi för att tänka på verkligheten du lever i.

Strid är också ett väldigt viktigt tema i citat från samurajerna. Ett lyder: “Idag är segern över gårdagens du; morgondagen är din seger över sämre män.” Det betyder att varje gång du besegrar en svaghet eller brist hos dig själv, är du förberedd på att besegra andra som har samma brister.

Citat från samurajerna: Yamamoto Tsunetomo

Yamamoto Tsunetomo är ytterligare en författare som gett oss många ordspråk från samurajerna. I detta citat talar han om vikten av att påbörja något med styrka och energi. Om du gör det kommer du kunna bibehålla din anda under hela processen. Det lyder: “Om du startar utan kraft kommer sju av tio handlingar inte nå sina mål.”

Ett annat talesätt handlar om vikten av utmaningar. Det indikerar att utmaningar och kampen för att övervinna dem är vad som låter dig härda personligheten. Yamamoto säger det på följande sätt: “Det är bra att utmana din ungdom. Han som aldrig lidit kommer inte härda sin karaktär tillräckligt.”

Citat från samurajerna: Nitobe Inazō

Snarare än att själv vara författare var Nitobe Inazō en stor samlare av talesätt från samurajerna. Många av dessa lärdomar har okänt ursprung, men reflekterar otrolig klarhet och vishet.

Följande citat talar till exempel om relationen mellan mod och fridfullhet: “Den spirituella aspekten hos mod bevisas av sammanhållning – den lugna sinnesnärvaron. Fridfullhet är mod i vila.”

Nitobe Inazō

En annan text talar om stoicism – kapaciteten att vara stark inför smärta. Att vara motståndskraftig och alltid medmänsklig mot andra. Den lyder: “Styrkans disciplin ingjuter motståndskraft utan klagomål och lär även ut artighet. Den kräver att vi inte förstör andras njutning eller fridfullhet genom uttryck av vår egen sorg eller smärta.

Ett annat ordspråk lyder: Välviljan ansågs vara en suverän dygd i två betydelser: suverän bland en ädel andes mångfaldiga egenskaper och suverän eftersom den är särskilt lämpad för en suveräns funktion.” Samurajernas filosofi är enastående väl uttryckt i detta citat. De skiljer aldrig strid från kraften hos vänlighet och andliga värden.

Ordspråk från Bushido

I boken Krigarens väg finns det många visa ordspråk. Samtliga bjuder in dig att leva livet med mod och alltid ha din personliga utveckling i åtanke. Personlig utveckling sker inom dig och reflekteras sedan i det yttre. Denna bok lär oss konsten att leva bra.

Citat från samurajerna i solnedgång

Ett av citaten från boken lyder: “När du ger råd bör du först se huruvida den andra personen är villig att acceptera det.” Detta är en värdefull rekommendation. Den påminner oss om att du inte kan hjälpa eller vägleda någon om denne inte vill. Kort och gott ska man inte ge oönskade råd.

Ett annat ordspråk lyder: Om du ger dig ut på en ej kartlagd väg kommer oändliga hemligheter att dyka upp i slutet.” Detta är ett vackert sätt att bjuda in oss att inte vara rädda för nya saker eller det okända. När du dyker ned i något nytt kommer du få viktiga lärdomar.

Samurajerna porträtteras som otroligt skickliga krigare i filmer, och det var de verkligen. Men de var så mycket mer än så. Deras attityd mot livet var att sträva efter att alltid bli bättre, och de såg spiritualitet som vägen mot storhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.