7 inspirerande och fantastiska hinduiska ordspråk

Upptäck sju underbara ordspråk från denna uråldriga och antika kultur, som hjälper dig att uppnå fysisk och andlig upplysning.
7 inspirerande och fantastiska hinduiska ordspråk
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Hinduiska ordspråk koncentrerar all visdom från denna del av världen: tusentals år gammal och extremt rik. Det är en kultur där mystik och andlighet alltid har spelat en stor roll.

Den hinduiska kulturen är helt fantastisk. Den är en underbar blandning av uttryck som har kommit från ett stort antal olika nationer. Det är därför den är så pass rik. Det är även därför du kan se detta i alla dess olika kulturella manifestationer, inklusive i dess ordspråk.

Hinduisk kultur har arabiska, buddhistiska, brittiska och portugisiska influenser, även om lokala kulturer givetvis också har spelat en stor roll. Därför utgör hinduiska ordspråk en så pass mångfärgad syn på livet. Här kommer sju av dem.

“Vad kan en blind man se, även om han har en lykta i handen?”

-Hinduiskt ordspråk –

1. Synen på motgång i hinduiska ordspråk

Ett av de vackraste hinduiska ordspråken handlar om motgång. Det lyder: “Det finns inget träd i världen som vinden inte har skakat.” Det är en vacker metafor som påminner dig om att ingen kan fly från motgång. Det är fullständigt oundvikligt.

Hinduisk gudomlighet

Tider med motgång är som en vind som skakar grenarna och testar deras stabilitet. Vad som verkligen står ut i det här budskapet är det faktum att det inte spelar någon roll vilken typ av liv du lever, du kommer alltid vara sårbar mot dess attacker. Men du bör inte se dem som konstiga eller ovanliga, för motgång är bara en del av livet.

2. Ett fridfullt hjärta

Frågan om inre frid är ett av de vanligaste ämnena i hinduiska ordspråk. Alla dess religioner och filosofier talar mycket om detta balanserade tillstånd, där du blir lugn och kommer till en plats av frid med dig själv och med världen.

Det är därför det finns ett hinduiskt ordspråk som lyder: “Ett fridfullt hjärta ser en fest i varje by.” Vad det innebär är att allt börjar från insidan. Om din ande är fridfull ser du på omvärlden från ett positivt perspektiv. På samma sätt får ett inre krig dig att se allt mycket mörkare.

3. Läsning och handling

Så här lyder ett hinduiskt ordspråk om att läsa: “Det är alltid bra för de okunniga att läsa böcker. Det är bättre när de behåller vad de har läst. Det är ännu bättre när de har förstått det. Men det är allra bäst när de gör alla dessa saker och sätter sig i arbete.”

Detta budskap handlar om att ge lika stor vikt till att lära sig som till att vidta åtgärder baserade på sin kunskap. Det sätter upp en skala som börjar med läsning. Därefter går du vidare till att internalisera vad du har läst. Slutligen vidtar du åtgärder baserat på vad du nu vet.

Bok med blommor

4. Hinduiska ordspråk belyser själens generositet

De flesta av dessa filosofier ställer upp sig på en liknande plats. Alla talar de om solidaritet och broderskap som de högsta värdena. Dessa är de värderingar som gör oss till en art som hanterar samma svårigheter, med samma öde.

Det är därför det finns ett hinduiskt ordspråk som lyder: “Träd undanhåller inte någon deras skugga, inte ens skogshuggaren.” Detta är ett poetiskt sätt att säga att uppgiften att hjälpa människor även inkluderar de människor som har skadat dig.

5. Vägen till lycka

Det finns inte många enkla vägar till lycka. Men det råder ingen tvekan om att en väg är att utföra fina handlingar för andra människor. Det finns ett hinduiskt ordspråk som bär detta budskap. Det lyder: “Sann lycka består av att göra andra människor lyckliga.”

Andra människors lycka spelar alltid en roll i personlig lycka. Det är mycket lättare att må bra i livet och världen när människorna runtomkring dig är lyckliga. Ingen som vill skada andra människor kan någonsin riktigt uppnå det.

Buddhistisk munk som mediterar

6. Hinduiska ordspråk belyser karma: Att skörda och att så

Allt i livet är sammankopplat. Saker händer för att det är något som får dem att hända. Men de flesta av oss tenderar att se alla dessa olika delar av livet som isolerade incidenter. Det är så många gånger vi inte märker att vi bara skördar vad vi sår.

Det finns också ett hinduiskt ordspråk som hänvisar till detta. “Det goda du gjorde igår kommer ge dig lycka när du vaknar.” Detta handlar om idén om att godhet mot andra människor kommer att ge dig personlig lycka.

7. Havet och en droppe vatten

Det personliga och det universella är inte exklusiva begrepp. De är alltid djupt länkade. De har ett ömsesidigt inflytande på varandra, och du kan inte dra isär dem. Därför finns det alltid så många personliga element i universella ting. Naturligtvis utgör personliga ting också sitt eget universum.

Det är precis vad ett hinduiskt ordspråk säger. “Även Gud gömmer sig i havet i en droppe vatten.” Du borde inte ta ordet “Gud” bokstavligen i detta citat. Vad det egentligen talar om är en “högre makt”, inte en specifik gud.

Alla dessa hinduiska ordspråk har två saker gemensamt: skönhet och djup. Hinduisk kultur visar sig på ett antal olika sätt, som du kan se i dessa fascinerande uttalanden som kan bidra till att stärka din ande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Acosta, J. (1995). Vida religiosa y civil de los indios:(Historia natural y moral de las Indias) (Vol. 83). UNAM.
  • Guénon, R. (1945). Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. Losada.
  • Junceda, L. (1998). Diccionario de refranes, dichos y proverbios. Espasa-Calpe.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.