"Mamma, jag behöver dig inte" – undvikande beroende

"Mamma, jag behöver dig inte" – undvikande beroende
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Beroende är ett intensivt emotionellt band som spelar stor roll i våra relationer. Även om det finns vissa typer som är skadliga, så är själva beroendet hälsosamt och nödvändigt. Det utvecklas i barndomen – en av de viktigaste perioderna i en persons liv. Om det har förekommit någon form av skadligt beteende under denna period så kan ett undvikande beroende uppstå.

Om miljön vi uppfostrades i ledde oss till att utveckla denna typ av beroende kommer vi ha många problem med att bygga hälsosamma relationer. Men vi kommer inte att vara medvetna om dessa problem förrän vi blir äldre. Det finns även vuxna med problem som grundar sig i deras beroendestil, och de är omedvetna om vad som har orsakat detta.

Låt oss gå tillbaka till barndomen. Låt oss tänka på hur barn anpassar sig till den miljö som de råkar vara födda i. Ifall föräldrarna därför är för påstridiga eller frånvarande kommer de utveckla försvarsmässiga strategier för att hantera det. En av dessa strategier är ett undvikande beroende.

Ainsworths experiment med undvikande beroende

Mary Ainsworth utförde flera studier som ledde henne till att identifiera tre typer av beroende: undvikande, säkert och ambivalent. Av dessa är den enda säkra den “idealiska”. Resten är dysfunktionella beroenden.

Ainsworth utförde ett experiment som kallades “konstig situation”. I den studerade hon bebisars beteende när de separerades från sina mödrar.

What Ainsworth upptäckte med sitt experiment var väldigt intressant. Barnen blev lätt arga, med andra ord var de väldigt mottagliga för ilska. De gjorde dock något annorlunda jämfört med vad barn oftast gör: de letade inte efter sina mammor när de behövde dem.

Baby och barn

En bebis med ett säkert eller hälsosamt beroende kommer antagligen att börja gråta när modern lämnar rummet eller avlägsnar sig. Men om modern återvänder kommer den sluta gråta och känna sig säker, lugn och glad.

Detta hände inte med bebisar med undvikande beroende. De var likgiltiga. De brydde sig inte om att modern kom tillbaka eller gick iväg. Därför tillhandahöll hon inte den säkerhet som varje barn kräver.

Om ett barn upplever bortstötning när det vill närma sig sina föräldrar och föräldern inte svarar på deras emotionella behov, kommer de antagligen att utveckla ett undvikande beroende.

Det mest intressanta med Ainsworths experiment är att barn med denna typ av beroende bokstavligen var ignorerade av sina mödrar. Men bland främlingar blev de mer vänliga och sociala. Ainsworth slog fast att eftersom barnen inte hade lärt sig att kommunicera sina emotionella behov till sina mödrar (eller om de gjorde det men det inte fungerade), lärde de sig att inte behöva dem.

Undvikande beroende och dess konsekvenser i det vuxna livet

Undvikande beroende har allvarliga konsekvenser för varje vuxen. Vid det här laget finns det flera studier som har klassificerat denna typ av beroende på två sätt: avvisande-beroende och fruktande-beroende. Låt oss se hur dessa två perspektiv influerar undvikande beroende i vuxenlivet.

Folk med avvisande-undvikande beroende är vanligtvis väldigt oberoende. De anses även vara självförsörjande. Detta får dem att stöta bort alla som har någon intention av att vara beroende av dem. De är även ovilliga att fördjupa relationer på grund av deras vägran att “fästa” sig vid någon.

Man med hand på huvud

Personer med ett fruktande-undvikande beroende vill å andra sidan komma närmre andra. Deras rädsla vinner dock alltid. Det är därför som det är svårt för dem att lita på andra personer, eftersom det finns en stark rädsla inom dem för att de kommer såras. När de försöker komma nära andra personer känner de sig väldigt obekväma.

Folk med ett undvikande beroende har stora problem med att uttrycka sina känslor. Deras vägran att binda sig vid folk är inget annat än en strategi för att skydda sig själva från att blir bortstötta. De har lärt sig att försvara sig själva, att fortsätta framåt utan skydd från föräldrarna. Det är därför som de har blivit självgående. Även om det inte verkar som det så lider de dock mycket.

Undvikande beroende hos barn är som en signal som varnar dem och säger att de bör isolera sig. Ibland blir de hotfulla och aggressiva. Under tonåren uppvisar de också denna isolering, vilket kan göra dem opopulära bland sina kamrater.

Barndomen är ett väldigt viktigt skede. Ett hälsosamt beroende kommer hjälpa barn att bli vuxna som kan ha hälsosamma relationer. Om detta inte händer kommer de att fortsätta i enlighet med de strategier de har lärt sig som barn för att skydda sig själva. Det är en situation som kommer bli alltmer outhärdlig.

Pappa och barn
Detta kanske intresserar dig
Föräldrarnas auktoritet bestämmer hur barnen blir
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Föräldrarnas auktoritet bestämmer hur barnen blir

Även om det inte finns en manual som förklarar hur man är en bra förälder eller utövar auktoritet så finns det kriterier för barnuppfostran.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.