Intimitet och privatliv - Rätten att skydda dem

Rätten till att skydda sin intimitet och privatliv är en av de aspekter som har påverkats mest av de teknologiska framstegen.
Intimitet och privatliv - Rätten att skydda dem
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Behovet att skydda sin intimitet och privatliv är något inneboende inom varje människa. Man måste förstå vissa saker om individualiteten för att kunna utveckla sin identitet och personlighet. Det är därför förståeligt att människor vill ha ett privatliv.

Vissa personliga rättigheter har blivit mer hotade med den nya tekniken, som exempelvis rätten till privatliv och intimitet, speciellt med kombinationen av dessa rättigheter och rätten till att sprida information.

I den här artikeln kommer vi att analysera rätten till privatliv och intimitet, dess gränser samt hur detta är relaterat till de nya teknologierna.

Nyckelhål och förstoringsglas.

Rätten att skydda din intimitet och ditt privatliv

Respekten för privatlivet och integriteten, både det personliga och familjens, är grundläggande mänskliga värderingar.

Rätten till integritet, privatliv och intimitet är därför en fundamental mänsklig rättighet, främst med avseende på den som har makten att exkludera eller skydda delar av ditt liv från andra. Denna rätt inkluderar:

  • Rätten till att vara ifred i sitt eget hem.
  • Rätten till privat korrespondens.
  • Rätt till privat kommunikation.
  • Rätten till ens heder.
  • Rätten till ens självbild.
  • Rätt att inte delta i det kollektiva livet och att frivilligt kunna isolera sig själv.
  • Rätten att inte bli störd.

Dessa rättigheter har också att göra med många andra, som rätten att inte behöva berätta vad man tänker och sexuell frihet.

Det här är fundamentala rättigheter som har etablerats av olika internationella institutioner. I deklarationen om mänskliga rättigheter står det exempelvis i artikel 12 att ingen bör utsättas för olovlig påverkan i privatlivet, familjelivet eller hemmet. Det står även att alla har rätt till juridiskt skydd mot sådana attacker.

Vad finns det för gränser när det gäller privatlivet?

Myndigheter har stött på ett dilemma när det kommer till att skydda individens rättigheter. De har svårigheter med att upprätthålla en balans mellan rätten till privatliv och skydd mot stöld, kidnappning, terroristattacker etc.

Om man tolkar rätten till privatliv i absoluta termer så kan det innebära skydd mot att bli åtalad. Följande faktorer definierar rätten till privatliv:

Vissa författningar nämner specifikt att man ska ha rätt till ett privatliv. Andra har direkta lagar som skyddar mot intrång i privatlivet. Vi bör även säga att privatlivet har blivit mer sårbart p.g.a. nya spiontekniker.

Öppet lås.

Privatliv på internet

Det finns ingen tvekan om att internet har revolutionerat alla aspekter av människans liv. Idag kan alla lägga upp material på nätet i bloggar, på forum samt sociala nätverk.

Denna situation har rört upp en debatt rörande personlig integritet: vad innebär integritet? Hur skyddar man sina rättigheter på nätet?

Du kanske tror att många av de tjänster du hittar på nätet är gratis, men faktum är att du betalar för dem med din egen information. Många menar att företag tar emot finansiering från reklamfirmor. Denna inkomst räcker dock inte: din profil, din smak och dina konsumtionsvanor samlas in på nätet för selektiv marknadsföring.

Ett exempel på detta är cookies, som filmer som webbsidor skickar till din dator för att identifiera din webbläsare. Marknadsförare använder cookies för att förbättra servicekvaliteten genom att lagra användarpreferenser och beteendetrender.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.