Irritabel man-syndrom – en sann medelålderskris?

Irritabel man-syndrom – en sann medelålderskris?
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Irritabel man-syndrom definieras som ett tillstånd av hyperkänslighet, ångest, frustration och ilska som uppstår hos män. Det är associerat med biokemiska förändringar, hormonfluktuationer, stress och förlust av “maskulin identitet”.

Även om det inte är särskilt välkänt så är irritabel man-syndrom relativt vanligt. Termen är ny, men reflekterar en verklighet som är kopplad till hormonobalanser och ett socioemotionellt dilemma som män måste hantera vid detta skede i livet.

Under 2002 delade den skotske forskaren Gerald Lincoln – från Human Reproduction Unit of the Medical Research Council – med sig av resultaten från en studie som mätte nivåerna av testosteron hos handjur under flera år.

De visade att den progressiva minskningen av detta hormon gjorde djuren mer irritabla och känsliga, såväl som mindre sexuellt kommunikativa.

Instabilt testosteron

Jed Diamond beslutade sig för att studera detta fenomen just på grund av att det rådde brist på forskning i ämnet. Under 2004 publicerade han en bok vid namn The Irritable Male Syndrome, som visade ett problem han lagt märke till i åratal på hans klinik för 40-50 år gamla män.

Fallstudierna pekade på en brist på energi och motivation, minskad sexuell lust, avsevärda humörsvängningar, irritabilitet, depression och aggression. Han använde Butter – dvärgen från Snövit – som ett exempel, vilket är anledningen till att han även refererar till tillståndet som “butter man”.

Enligt Dr. R. Petty – läkare vid Wellman Clinic London och expert på detta psykologiska tillstånd – drabbar irritabel man-syndrom 50% av alla män över 45. Det diagnostiseras inte ofta korrekt, så behandlingen är antingen icke-existerande eller ineffektiv på grund av brist på förståelse.

Experter inom ämnet tror att hormonterapi snart kommer finnas tillgänglig som en etablerad behandling för män, precis som det redan är för kvinnor.

Emotionella problem hos män

Är irritabel man-syndrom ett erkänt problem?

Av beskrivningen av problemet kan det verka som om detta är samma sak som den berömda “medelålderskrisen”. Det kan definitivt verka så, men vi bör inte använda likheten för att trivialisera känslorna som dessa män drabbas av.

Vi måste ha i åtanke att irritabel man-syndrom ännu inte fått en officiell diagnos. Man håller för tillfället på att studera det för att få en bättre vetenskaplig och allmän förståelse för hur denna grupp av symptom påverkar män under en viss period av deras liv.

Detta skede är fullt av sociopsykologiska och fysiska förändringar, så vi hoppas att nivån av acceptans och anpassning kommer behandlas, jobbas med och inte avfärdas.

Vi bör inte kasta händerna i luften och oroa oss över att ett “nytt” tillstånd har uppstått; syndromet reflekterar bara en verklighet vi redan känner till. Målet med denna artikel är helt enkelt att hjälpa oss bli medvetna om att mäns fysiska och emotionella hälsa också behöver uppmärksamhet och omvårdnad.

Vad är källan till irritabel man-syndrom? 5 nyckelfaktorer

Källan till denna grupp av symptom verkar influeras av fem olika faktorer som adderas till varandra och ger varandra styrka. Detta leder till ett oangenämt psykologiskt och fysiskt tillstånd för män. Låt oss ta en närmare titt på faktorerna som skapade detta dilemma.

1. Hormonfluktuationer kan orsaka irritabel man-syndrom

Diamond beskriver testosteron vackert genom att citera Theresa L. Crenshaw – författare av The Alchemy of Love and Lust. Hon säger att “testosteron är den unge Marlon Brando – sexuell, sensuell, förförande, mörk, med en farlig underton”.

Det är viktigt att ha denna definition i åtanke eftersom testosteron delvis är skyldigt för beteenden såsom aggression, tävlingsinriktning och till och med våld. Enligt Diamond “vet vi att män med speciellt höga nivåer av testosteron kan vara irritabla och aggressiva. Men ny forskning visar att majoriteten av hormonproblemen hos män orsakas av att testosteronnivåerna är för låga”.

Splittrad man med irritabel man-syndrom

2. Biokemiska förändringar i hjärnkemin

En annan substans som ansvarar för detta syndrom är serotonin. Vissa studier visar att en av de vanligaste orsakerna till låga serotoninnivåer är kost- och matvanor. Judith Wurtman och hennes kollegor från Massachusetts Institute of Technology fann att en kost rik på protein och låg på kolhydrater kan orsaka högre irritabilitet hos män.

Denna studie fann att män ofta misstar sitt sug efter nyttiga kolhydrater (från potatis, ris, majs, squash etc.) med sug efter köttbaserat protein. “Att äta protein när vi behöver kolhydrater kommer göra oss griniga, irritabla eller rastlösa.

I linje med dessa studier fann man även att alkoholkonsumtion inledningsvis ökade serotoninnivåerna, men att kronisk konsumtion drastiskt minskade serotoninet. Detta kan orsaka deprimerade tillstånd, sug efter kolhydrater, sömnproblem och irritabilitet.

3. Ökning av stressnivåerna

För våra kroppar är stress synonymt med förändring, oavsett om den är bra eller dålig. En flytt, ett nytt jobb, en växande familj – alla dessa saker kan vara fantastiska och positiva förändringar. De kan dock skapa spänningar, vilket i sin tur leder till ångest eller irritabilitet.

4. Roll- och identitetsförändringar kan orsaka irritabel man-syndrom

Samhället genomgår förändring, men utbildningen och informationen vi för tillfället har om könsroller vi “måste” uppfylla är förvirrande. I en miljö fylld med dubbelstandarder är det därför logiskt att det är svårt att agera och vara för personlig frihet.

5. Misslyckanden eller bristfällighet i kärlek

Irritabilitet kan öka när vi saknar en koppling till vår partner. Som vi vet är dessvärre stress, kommunikationsbrist, missförstånd och personlig smärta väldigt vanliga och till och med rutinmässiga i vissa förhållanden. Dessa kombinerade faktorer kan orsaka känslomässigt avstånd till våra partners.

Om du vill lära dig mer om detta ämne föreslår vi att du läser “Irritable Male Syndrome” av Jed Diamond.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Diamond, J. (2006). El síndrome del hombre irritable: Gestione las cuatro causas de la depresión y la agresión. Editorial AMAT.
  • Noriega, A. T. (2013). La actitud y la Testosterona, la hormona del estilo de vida. Horizonte Médico (Lima)13(2), 46-50.
  • Preston, B. T., Stevenson, I. R., Lincoln, G. A., Monfort, S. L., Pilkington, J. G., & Wilson, K. (2012). Testes size, testosterone production and reproductive behaviour in a natural mammalian mating system. Journal of animal ecology81(1), 296-305.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.