Känner du till Wernike-Korsakoffs syndrom?

Känner du till Wernike-Korsakoffs syndrom?

Senaste uppdateringen: 02 mars, 2018

Det är ett faktum att ett överdrivet alkoholintag kan orsaka åkommor, oavsett om det handlar om intensiva eller kroniska, som påverkar vårt centrala nervsystem. Detta händer speciellt i vår hjärna, som är fallet med Wernike-Korsakoffs syndrom.

Men denna kunskap var inte vida spridd förrän 1800-talet. Än idag känner vi inte till de riktiga anledningarna till varför alkohol ger upphov till dessa problem för hjärnan.

Folk trodde traditionellt att alkoholens psykopatologi bara bestod av den direkta och exklusiva konsekvens som substansen hade på vårt centrala nervsystem. Men över tid har vi sett konsekvenser av alkoholintaget som är relaterade till näringsbrist.

Vi kommer här att prata om en av de mest välkända åkommorna som orsakas av en överdriven alkoholkonsumtion. Låt oss prata om Wernike-Korsakoffs syndrom.

Målning av män som dricker

Wernike-Korsakoffs syndrom

Wernicke’s encefalopati och Korsakoffs syndrom är två olika tillstånd, men de uppstår oftast tillsammans.  Då detta händer så pratar vi om Wernike-Korsakoffs syndrom. Som vi kan se härunder så är en av anledningarna en brist på tiamin (vitamin B1).

Det är vanligt med brist på vitamin B1 hos personer som lider av alkoholism, men de är inte de enda personerna som får det. Det är även vanligt hos folk vars kroppar inte absorberar maten ordentligt. Detta kan uppstå som ett resultat av en kronisk sjukdom eller efter att man gått igenom kirurgi för fetma.

Korsakoffs syndrom, eller psykos, tenderar att utvecklas då symptomen från Wernickes syndrom minskar.

Wernickes encefalopati orsakar hjärnskador i de lägre regionerna av hjärnan, talamus och hypotalamus. Korsakoffs psykos kommer från permanenta skador i de delar av hjärnan som är relaterade till minnet.

Vi kommer att titta separat på Wernickes encefalopati och Korsakoffs minnesförlustsyndrom. På det sättet kommer det bli enklare att förstå vad vi pratar om.

Man som dricker shots

Wernickes encefalopati

Wernicke beskrev det för första gången 1885. Det är något som visar sig hos kroniska alkoholister med näringsbrist. Med Werncikes encefalopati kan vi se symmetriska skador på hjärnstrukturerna runt den tredje ventrikeln, akvedukten samt den fjärde ventrikeln.

I 50% av fallen så förekommer det även skador på cerebellum, vilket ger upphov till selektiv förlust av purkinjeceller. Det mest typiska neurologiska tecknet på denna encefalopati är antagligen atrofi av mammillärkropparna, vilket visar sig i 80% av fallen.

Symptom på Wernickes encefalopati

Kliniska observationer inkluderar patienter som blivit desorienterade eller haft problem med uppmärksamheten. Många av dem uppvisar en lägre grad av medvetenhet. Och utan behandling kan detta leda till koma eller döden.

Det finns även andra associerade symptom som nystagmus (ofrivilliga, upprepade ögonrörelser), ataxi (svårigheter med att koordinera rörelser samt oftalmoplegi (en oförmåga att frivilligt röra öronen).

Blått öga

Orsaker till Wernickes encefalopati

Sjukdomens etiologi kommer från en brist på tiamin, eller vitamin B1, som vi har nämnt innan. Denna tiaminbrist är vanligt hos personer som frekvent intar alkohol och har utvecklat ett visst beroende av detta.

En brist på vitamin B1 hos alkoholister kommer från en kombination av näringsbrist, lägre gastrointestinalt upptagande av detta vitamin och en minskning av leverns förmåga att lagra och använda det. Dessa faktorer kommer från en kronisk alkoholkonsumtion.

Brist på vitamin B1 kan ha både en genetisk och förvärvad orsak. Alla dessa skillnader kan förklara varför det inte är alla alkoholberoende personer som utvecklar denna encefalopati.

Korsakoffs minnesförlustsyndrom

Detta syndrom kännetecknas av en försämring av anterogradminnet och retrogradminnet (en oförmåga att lära sig nya saker och en oförmåga att komma ihåg de gamla).

Det brukar även uppstå apati. Å andra sidan tenderar de sensoriska förmågorna och de intellektuella förmågorna att fortsätta fungera. Korsakoffs minnesförlustsyndrom kan uppstå tillsammans med Wernickes encefalopati. Det visar sig hos 80% av patienterna som har återhämtat sig från denna typ av encefalopati.

Men Korsakoffs minnesförlust har även setts hos personer som aldrig har haft Wernickes encefalopati.

Det är ovanligt att icke-alkoholister som har haft encefalopati även får Korsakoffs syndrom. Detta innebär att neurogiftigheten hos alkoholen har en viss inverkan när det gäller orsakerna till detta syndrom.

Förändringar som orsakas av Korsakoffs syndrom

De nervceller som drabbas mest av giftigheten är de kolinerga nervcellerna i de de basala ganglierna. Dessa neuroner visar sig hos ett mindre antal av Korsakoffs patienter.

Tiaminbrist kan även orsaka en brist på neurotransmittorer, speciellt de som stimuleras av acetylkolin. En brist på denna substans ger därför upphov till minnesförlust.

Skador på thalamus, dorsolaterala prefrontalkortex och de främre kärnorna kan även ge upphov till en lika stark minnesförlust.

Som vi har sett finns det inte nödvändigtvis en klar och exakt skillnad mellan Korsakoffs syndrom och Wernickes encefalopati. Från ett patologiskt synsätt förekommer det en överlappning av de områden som påverkas av båda syndromen.

Då vi inte har någon tydlig gräns mellan dessa två sjukdomar så är det många författare som har föreslagit att man bör använda termen “Wernicke-Korsakoff”.

Detta kanske intresserar dig
Island stoppade alkohol och rökning bland ungdomar
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Island stoppade alkohol och rökning bland ungdomar

Island har på ett föredömligt sätt satt stopp för alkohol och rökning bland sina ungdomar. Men hur lyckades man med denna prestation?