Känslomässiga förändringar under menstruationscykeln

Känslomässiga förändringar under menstruationscykeln inkluderar bland annat irritabilitet, ångest och nedstämdhet. Det är bra att känna till dem.
Känslomässiga förändringar under menstruationscykeln
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 28 oktober, 2023

Menstruationscykeln består av flera faser och varar vanligen i 28 dagar i genomsnitt. Längden varierar dock från kvinna till kvinna.

Varje fas av menstruationscykeln är föremål för en rad biologiska förändringar. Dessa förändringar ger känslomässiga förändringar hos kvinnor. Dessa påverkar i sin tur både deras rutiner och deras relationer med andra.

För att få en allmän uppfattning om vad menstruationscykeln består av ska vi analysera den i etapper. Därefter går vi igenom de viktigaste känslomässiga förändringarna under menstruationscykeln.

Kvinna som upplever känslomässiga förändringar kopplade till menstruationscykeln

Stadierna av menstruationscykeln

Menstruationscykeln innefattar två cykler: äggstockscykeln och livmodercykeln. Äggstockscykeln refererar till förändringar som sker i äggstockarna medan livmodercykeln refererar till förändringar i livmodern. Detta innebär att båda cyklerna pågår samtidigt.

Äggstockscykeln

Denna cykel består av follikelfasen och lutealfasen. Under follikelfasen förbereder äggstockarna sig för att frisätta ägget. I detta skede genereras olika folliklar i olika stadier av mognad. En dominerande follikel kommer att återstå, vilken innehåller ett ägg som frigörs av äggstocken.

Under lutealfasen blir denna follikel till en gulkropp, och detta åtföljs av en ökning av östrogen och progesteron. Lutealfasen avslutar äggstockscykeln varefter follikelfasen startar igen.

Livmodercykeln

Livmodercykeln inkluderar också olika faser: menstruation, proliferativ fas och sekretorisk fas.

Menstruation

Menstruation, oftast benämnt som endast mens, innebär blödning som kommer från gamla livmodervävnader som elimineras genom slidan.

Proliferationsfasen

Proliferationsfasen involverar tillväxt av livmoderslemhinnan för att kompensera för förlusten av vävnad som eliminerades under menstruationen. Efter proliferationsfasen äger ägglossningen rum.

Sekretorionsfasen

Livmoderslemhinnan utsöndrar kemikalier som är nödvändiga för att förbereda livmodern för en graviditet om ägget blir befruktat, eller så elimineras de om befruktning inte sker. Sekretionsfasen stänger livmodercykeln varefter menstruationen tar vid igen.

Med så många fysiologiska förändringar i kroppen under menstruationscykeln är det knappast förvånande att detta leder till en rad känslomässiga förändringar hos kvinnor.

Nedan klassificerar vi dessa förändringar beroende på om de är premenstruella eller postmenstruella symtom eftersom det finns variationer i hormonnivåer mellan de två.

Premenstruella symtom under menstruationscykeln

Strax före menstruationen är nivåerna av östrogen och progesteron extremt låga, vilket leder till en rad karakteristiska känslomässiga förändringar:

Irritabilitet

Detta anses vara en av de vanligaste förändringarna. Faktum är att många kvinnor känner igen det som ett tecken på att deras mens är nära förestående.

Det är ett symtom som är extremt lätt att upptäcka eftersom det ökar benägenheten för irritation eller ilska.

Ångest

Ångest är ett annat vanligt symtom. Detta beror på att kroppen före menstruationen har förberett sig på att genomgå en eventuell graviditet, vilket innebär oscillerande hormonella förändringar.

Nedstämdhet eller trötthet

Nedstämdhet är också karakteristiskt för den premenstruella perioden. Detta är vanligtvis förknippat med en minskning av energi. Det beror på att kroppen tilldelar mycket energi för att ändra äggstatus och för att lossa livmodervävnad.

Sömnproblem

Hormonella förändringar är parallella med förändringar i kroppens dygnsrytm. De innebär förändringar av kemiska ämnen som reglerar sömn och vakenhet i kroppen.

Under premenstruationsperioden störs dessa ämnen och kan leda till sömnproblem eller sömnlöshet. Även om dessa inte är faktiska känslomässiga förändringar, kan de härröra från ackumulerad trötthet.

Kvinna i säng som försöker sova

Menstruationscykeln kommer också med postmenstruella symtom

De känslomässiga förändringarna under den postmenstruella delen av menstruationscykeln är inte lika varierade eller lika vanligt förekommande. De består i princip av följande:

Ökad energi och entusiasm

Efter perioden med låg energi och trötthet följer ett stadium där det uppstår en ökning av energi i kroppen. Därför upplever kvinnan ett tillstånd av ökad aktivitet och entusiasm.

Man måste komma ihåg att roten till denna uppsättning av känslomässiga förändringar är den hormonella förändring som kroppen upplever.

Nedstämdhet och trötthet som grundar sig i menstruationscykeln

De förändringar vi har nämnt är inte bara på äggstockarnas och livmoderns nivå, utan är också kopplade till hjärnan. Här handlar det om variationer i serotonin, en signalsubstans som är nära relaterad till depression, trötthet och problem med att somna.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha god kunskap om menstruationscykeln samt att ha en uppfattning om eventuella symtom som kan uppstå. Att känna till dessa hjälper oss att förstå dem och behandla dem effektivt, naturligt och utan fördomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gutiérrez-García AG, Contreras CM, Díaz-Meza JL. (2000). Cómo actúa la progesterona sobre el sistema nervioso central. Salud Mental, 23 (2).
  • Perarnau, M.P. et al. (2007). Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual en estudiantes universitarias adolescentes. Fundamentos en Humanidades, 8(16): 153-163

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.